Er worden wel eens predikanten uit het ambt gezet vanwege een zonde die gedaan i...

drs. G. Nieuwenhuis / geen reacties

27-11-2007, 00:00

Vraag

Er worden wel eens predikanten uit het ambt gezet vanwege een zonde die gedaan is. Bij ons in de Ger. Gem. gebeurt dat ook. Ik vraag me af hoe het in de reformatorische kerken, met name de Ger. Gem., verder met deze predikanten gaat. Worden ze ondersteund? Is er een mogelijkheid dat ze weer in het ambt hersteld worden? Ik heb nooit gehoord dat dat gebeurd is. Zijn er misschien voorbeelden van? Bij God is vergeving voor Zijn kinderen, altijd geweest. Maar is dat in de gemeente ook zo?

Antwoord

Geachte vragensteller,

Gods kinderen zondigen nooit 'goedkoop'. Dat geldt in het bijzonder voor predikanten en andere ambtsdragers. Zij dienen door een nauwgezette levenswandel een voorbeeld te zijn voor de gemeente die zij dienen. Als zij openlijk in de zonde vallen geeft dat extra veel opschudding en verwarring in de gemeente en daarbuiten. Ook in de Bijbel zijn daar voorbeelden van te vinden. Denk aan Mozes die tegen het bevel van de Heere in met zijn staf op de rots sloeg. Het had tot gevolg dat hij het aardse Kanaän niet mocht binnengaan.

Wil dat zeggen dat de Heere hem zijn zonde niet wilde vergeven? Nee, zeker niet. Mozes was een kind van God en is het hemelse Kanaän binnengegaan. De verzoening van Christus verlost al Gods kinderen van de straf op de zonde. De gevolgen van de zonden die ze gedaan hebben moeten ze echter hun leven lang meedragen. Dat zien we bij Mozes maar bijvoorbeeld ook heel duidelijk in het leven van David. Nadat David berouw heeft gekregen over zijn zonde met Bathséba ( 2 Sam. 12 vers 13 en 14) zegt Nathan tegen David: de HEERE heeft uw zonden weggenomen, gij zult niet sterven. “Nochthans, dewijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon, die u geboren is, de dood sterven.” Toen David in hoogmoed besloot het volk te laten  tellen ( 2 Sam. 24) kwam er de pest in Israël die 70.000 mannen het leven kostte! Om niet meer te noemen in Psalm 99 vers 8 staat : “Gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraak doende over hun daden.”

Samenvattend bij God is altijd vergeving voor Zijn kinderen maar de gevolgen van de gedane zonde kunnen zo ingrijpend zijn dat iemand niet meer met vrucht als ambtsdrager kan dienen en zich als het ware het ambt onwaardig heeft gemaakt.

Nu dan een antwoord op je andere vragen. Binnen de Ger. Gem . is door de Generale Synode besloten om predikanten die zijn afgezet indien nodig financiële ondersteuning te geven. Bij mijn weten is er slechts één predikant die afgezet is weer in het ambt hersteld.

Ik hoop hiermee antwoord te hebben gegeven op de door jou gestelde vragen.

Met hartelijke groeten,
G. Nieuwenhuis
drs. G. Nieuwenhuis

drs. G. Nieuwenhuis

 • Geboortedatum:
  14-10-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  oud-algemeen secretaris Zending Gereformeerde Gemeenten.

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben verliefd op een jongen van wie ik niet zeker weet of hij iets voor me voelt. We doen wel eens wat samen en ik gen...
geen reacties
27-11-2008
Als ouders willen wij graag samen een bijbelstudie doen als onze kinderen op bed liggen. Wij hebben kinderen van 2 tot 1...
1 reactie
27-11-2019
Het afgelopen jaar is voor mij erg hectisch geweest. Ik heb anorexia ontwikkeld en ben daarvoor in behandeling. In de ti...
geen reacties
27-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering