Belijden van Zijn Naam

Ds. J. Bos / geen reacties

22-11-2007, 00:00

Vraag

Op mijn werk hoorde ik dat er werd gezongen op de radio over Jezus van Nazareth. Ik verstijfde van binnen en dacht: dit kan niet waar zijn, dit is vast een christelijke zanger. Ik vroeg dit aan mijn collega en hij zei van niet. Ik vroeg: mag er dan een andere zender op? Dat mocht en hij zei: mijn radio is ook jouw radio dus ga gerust je gang. Helaas bleef het daarbij.

Waar ik een vraag over wil stellen is het volgende: ik heb er dan een schuldgevoel over en het is zo onbevredigend. Altijd blijf ik dan lopen met dat altijd zeurende gevoel dat ik niet genoeg heb gezegd. Dit drukt mij erg terneer. Ik hoop dat ik juist heel veel heb gezegd. Maar kunt u mij helpen hoe ik deze schuldgevoelens kan hanteren? En er verder in kan komen? Ik denk dan vaak: ik een belijder van Zijn Naam? En dan denk ik, ik kan nooit voor de Heere verschijnen, want dan zal Hij wel zeggen: wie Mijn Naam niet belijdt die zal ik dan ook niet kennen. Wilt u me verder helpen? Ik word er zo moedeloos van.
 

Antwoord

Beste vriend/vriendin,

’t Is nooit genoeg nietwaar? Altijd maar schuld nietwaar? Ik moet een belijder zijn van Zijn Naam nietwaar? Maar er komt zo heel weinig van terecht nietwaar? Een mens zou er gefrustreerd van raken en uiteindelijk ermee in de duisternis terecht komen. Ik vraag: ben je niet teveel met jezelf bezig? Ik moet dit en ik moet dat, want anders... In de Bijbel lees ik andere taal: ”Hij moet wassen en ik moet minder worden” (Joh.3: 30). Begrijp je? Niet IK, maar Hij! Johannes wijst allen van zich af en betuigt: ”Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt” (1: 29, 36) . Volgens mij is dit het geheim voor een vruchtbaar en vreugdevol leven. Van mensen als wij is geen enkele verwachting. Het is dan ook zonneklaar dat we, wanneer we dat wel doen, slechts een “zeurend gevoel”overhouden. Want: “Hij moet wassen, ik moet minder worden”! Hem alleen de eer! Van Hem alleen mijn verwachting.

En hoe moet dat dan met dat getuige zijn? Wel, lees eens biddend Johannes 15 onder andere. Breng hetgeen je daarin opvalt voor de HEERE. Zeg: ”HEERE! Hier staat het: ”Ik ben de ware Wijnstok en gij de ranken; Die in Mij blijft en Ik in hem die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets DOEN”.

Ik bid je ook de rijke inhoud toe van de Woorden die je leest in Kol. 3:16, 17 (Om niet meer te noemen: lees ook eens vraag en antwoord 86 van de Catechismus).

Hopelijk heb ik je zo wat  “verder” mogen helpen.

Met hartelijke groet,
Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

contact met niet-gelovigegetuigen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik werk als pizzabezorger. Dit weekend ben ik gecrasht. Ik reed door de regen toen opeens tussen twee geparkeerde auto’s...
geen reacties
23-11-2017
Omdat ik de Bijbel ken, en dan in het bijzonder het verhaal van Adam en Eva, weet ik dat de slang een duistere betekenis...
geen reacties
22-11-2008
In mijn omgeving wordt wel eens beweerd dat er vroeger meer kinderen van God waren. Ook leefden deze mensen dicht bij de...
geen reacties
22-11-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering