Refo en Pinkster

Ds. B. J. van de Kamp / geen reacties

03-01-2004, 00:00

Vraag

Ik ben altijd met mijn ouders naar een pinkstergemeente gegaan. Nu merk ik de laatste tijd dat ik niet meer zoveel raakvlakken heb met mijn kerk. Naarmate ik meer en meer in de bijbel ga lezen vind ik de pinkstergemeente steeds oppervlakkiger. Ook vind ik dat men erg "op het gevoel" afgaat: vallen in de Geest, spreken in tongen, enz. Ik denk niet dat dit nog in deze tijd van belang is.

Nu ben ik dus een op zoek naar andere kanten van het christendom, om het zo maar te zeggen. Nu bezoek ik wel eens een refoforum. Wat me daar eigenlijk heel erg opvalt is dat iedereen daar hetzelfde, over het algemeen genomen, over de dingen denkt en deelt. Nu heb ik gehoord dat ze in de refokerken zogenaamde geloofsbelijdenissen lezen en belijden. Ik heb deze ook gelezen en met heel veel dingen was ik het eens en met andere dingen weer niet. Maar als iedereen deze nou leest, en ik neem aan dat refo's hier ook voor 100 procent achterstaan, hoe kan je dan van dag tot dag vernieuwd worden?

Ook merk ik dat de meeste refo's andere niet-refo's alleen maar 'vermanen'. Hoe kunnen ze nu zo zelfverzekerd zijn dat alles wat zij leren en geloven ook daadwerkelijk het goede is? Want waar staat in de bijbel dat opwekkingsliederen fout zijn? Waar staat dat je niet een band mag hebben in de kerk? Er staat toch in de bijbel: "Zij zingen bij tamboerijn en citer, en zijn vrolijk bij de tonen der fluit." Mag ik zeggen dat ik de meeste refo's eigenlijk maar erg liefdeloos vind overkomen? Hoe kan dat?

En nu komt ook mijn echte vraag. Ik denk dat we het niet moeten hebben van dit leven hier op aarde. Als we dat ook zouden doen dan worden we eigenlijk alleen maar dag in dag uit teleurgesteld. Wat hebben we dan nog aan al die regeltjes! En refo's hebben nogal al wat regels, vind ik. Wat moet je daarmee als God van ons vraagt: "Zoekt de dingen die boven zijn." Ik wil hier niet gelijk mee zeggen dat ik nu dan maar die regeltjes moet weggooien en dat we kunnen leven zoals wij dat willen. Maar ik wil zo graag weten hoe ik dit nou moet zien. Hebben we inderdaad wat aan al die vele regels of kan het ook meer beperkt zijn? Ik weet dat refo en pinkster wel erg wel uit elkaar liggen, maar als ik al die verschillen zie in alles raak ik alleen maar meer in de war.

Antwoord

Beste vraagstel(ster)ler,

Het is een moeilijk dilemma dat je aansnijdt. Opvallend is dat wanneer mensen langere tijd in o.a. de Pinkstergemeente zijn en niet alleen emotioneel betrokken, maar ook intellectueel betrokken er naar kijken, een bepaalde eenzijdigheid ontdekken. De Heilige Geest is echt al veel langer aan het werk dan de laatste 10 tot 20 jaar. Je doet jezelf te kort als je al dat werk, dat de Heilige Geest door mensen heen in de studie van de Schrift, telkens weer in verschillende tijden en culturen, heeft laten ontdekken, naast je neerlegt. Onbestudeerd laat. Aan de Reformatorische wereld is dit gedachtegoed toevertrouwd. Niet om in te blikken, maar om uit te delen en te laten functioneren, ook in deze tijd. Als je een Psalm als 150 net zo serieus Gods Woord laat zijn als bijv. Psalm 51, Romeinen 3, 2 Korinthe 5, dan krijgen de belijdenisgeschriften als de Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse leerregels hun ruimte.

In de Bijbel wordt heel duidelijk gewaarschuwd voor de inbreng van menselijke uitvindingen. Allerlei regeltjes die mensen hebben bedacht kunnen zo maar de grote werken van de Heere Jezus overstemmen. Het grote Meetpunt, de grote Vuurtoren, het Levensdoel is:  De komst, de verschijning van de Heere Jezus Christus lief gekregen hebben en liefhebben. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is dus in staat om ons leven vrij te maken uit de machten van ongeloof, wetteloosheid, hoogmoed, egoisme etc.  Maar Hij kan ons ook leren om een heilig en heilzaam gebruik te maken van de dingen van deze tijd. Muziekinstrumenten, video, techniek, voedsel, cultuur enz. enz.

De belijdenisgeschriften zoeken voor ons te verwoorden wat het hart van de Bijbelse boodschap is. 1 Korinthe 1 vs. 30. Al ons weten, denken, spreken, handelen en doen is vruchtbaar, als het uit Christus is. En Christus houdt alle onderwijs van Zijn Vader voor goed en wijs. Maar  dat onderwijs is wel toegesneden op de elk mens afzonderlijk. De Heere zegt bijvoorbeeld andere dingen tegen farizeeërs, dan tegen hoeren en tollenaren. Hij spreekt op andere manier tegen mensen die Hem nog niet kennen, dan tegen degenen die Hem heel bewust afwijzen.

Kort gezegd denk ik dat je moet zeggen dat er enerzijds te weinig wordt geloofd dat de hele Bijbel, de kerkgeschiedenis, de exegese en de dogmatiek de belijdenis een grote rijkdom aan wijsheid en getuigenis van God in zich heeft; anderzijds is men te angstig  om deze rijke Bron zich in haar kracht te laten tonen midden in de ontwikkelingen van deze wereld. De Heere heeft bijvoorbeeld in Efeze, Korinthe, Rome enz. Zijn gemeente gesticht. Midden in een heidense cultuur. Dat gebeurde door middel van mensen die geloofden dat Gods Woord daar echt tegen opgewassen was. En zij hebben het ook gezien. Dat mogen wij ook nu geloven. Dan zul je zien wat God gaat doen. De belijdenisgeschriften moet je niet in je eigen hoekje en groepje dichttimmeren en opsluiten. Houd ze maar gewoon, in eigentijdse woorden, midden in het leven van elke dag. Dan bewijzen ze je wel hoeveel je eraan hebt.

Als laatste wil ik zeggen: De belijdenissen zijn geschreven "met het bloed van de martelaren",  dat wil zeggen in tijden van vervolging. Ze bewijzen hun waarde dan ook alleen in de strijd en niet in de verklontering en isolering. Ze doen hun werk heilzaam in het dagelijks leven.

Naar ik hoop kun je hier wat mee. Mocht het evenwel nog meer vragen oproepen dan beantwoorden, kom er dan nog gerust eens op terug.

Hartelijke groet,
Ds. B. J. van der Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  21-11-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hierden
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

In Mattheüs 27: 9 staat dat het kopen van de akker van de pottenbakker met het verradersgeld van Judas de vervulling is ...
1 reactie
03-01-2011
Waar komt angst vandaan om iemand de belangrijkste in je leven te laten worden? Angst om te binden? Wat is de bron van d...
geen reacties
03-01-2008
Ik heb een vraag die ik moeilijk vind om te stellen. Wij zijn nog niet lang getrouwd. Als ik gemeenschap met mijn vrouw ...
geen reacties
03-01-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering