(...) Nu hoor ik wel eens dat als je belijdenis gedaan hebt, je mijneed pleegt a...

Ds. H. Paul / geen reacties

13-11-2007, 00:00

Vraag

Onder andere in de (Oud) Ger. Gem. (in Ned.) is het zo dat wanneer je belijdenis doet, je "ja” zegt voor God tegen de kerk; waarin je gelooft dat ze daar een zuivere leer hebben en waar je achter kunt staan. Nu hoor ik wel eens dat als je belijdenis gedaan hebt, je mijneed pleegt als je van kerk verandert (bijvoorbeeld als je verkering krijg met een jongen/meisje uit een andere kerk en je samen tot de conclusie komt dat je je bij een ander kerkverband moet aansluiten) doordat je je belofte aan de kerk verbreekt. Is dit zo? En wat als je dan beiden al belijdenis gedaan hebt in je eigen kerk? Moet je dan wachten met belijdenis doen totdat je verkering hebt en dan pas serieus over een kerk gaan nadenken om zo meineed te voorkomen? Wat is hierin Bijbels gezien dan de juiste keuze?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,

Door omstandigheden is de beantwoording vertraagd. Mijn excuses ervoor.

Belijdenis doen is zoals het woord al zegt: belijden wie je bent voor God. maar ook dat je je zaligheid alleen in Christus Jezus zoekt. Dat Hij je enige Toevlucht is, op wie je je vertrouwen stelt, dat Hij je Zaligmaker is. Dat kan niet los van de kerk waarin je belijdenis doet. Vanzelfsprekend verbind je je met je ja-woord ook aan de gemeente waarin je belijdenis doet. Slechts om bijzondere redenen mag je die verlaten. Lees art 28 en 29 van de Ned. Gel. Bel. er maar op na.

Nu kan er door bijvoorbeeld het huwelijk met een lid van een andere gemeente een situatie ontstaan dat een van beiden een "overstap" moet maken. Je kunt nu eenmaal niet gescheiden optrekken. Kies dan die kerk waar je op grond van Gods Woord en de belijdenis het meest getrouw het Woord gebracht wordt. Ik zou die overstap dan geen meineed willen noemen.

Het lijkt me niet juist te wachten met het doen van belijdenis tot je verkering gekregen hebt. Dat is ook niet voor ieder weggelegd en zou je tevergeefs doen wachten. Het is het eenvoudigst daar je levenspartner te zoeken waar je kerkelijk onderdak hebt gekregen. Ken Hem in al je wegen en Hij zal je paden recht maken.

Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

belijdenis
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kan het dat je zo’n enorme gevoelsschommelingen hebt in een verkering? Het ene moment denk ik over uitmaken en het a...
3 reacties
13-11-2009
Aan Marijke Rots. De hele dag door kan ik me druk maken om van alles, wat ik nog moet doen en wat anderen van mij denken...
5 reacties
13-11-2019
Ik heb al meerdere malen gelezen dat je -als je wil gaan trouwen- open moet staan voor kinderen. Wij hebben trouwplannen...
12 reacties
13-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering