Omgaan met anorexia

P.J. (Petra) van Bodegraven-Walraven / geen reacties

25-12-2003, 00:00

Vraag

Ik heb waarschijnlijk anorexia. Hoe kan ik hier bijbels mee omgaan?

Antwoord

Beste vragenstelster/vragensteller,
 
Je hebt waarschijnlijk anorexia, schrijf je. Dat is niet mis! Wat goed en dapper dat je hier mee durft te komen en dit onder ogen durft te zien. Dat betekent dat je al een lange weg achter je hebt. Anorexia heb je niet zomaar, dat weet jij nog beter dan ik.

Tja, wat betreft je vraag hoe je in bijbels opzicht om moet gaan met de anorexia, moet ik je zeggen dat dit lastig is om hier een bijbels antwoord op te vinden. Het heeft zozeer met de achtergrond van de problematiek te maken. Wat is bij jou de oorzaak van de anorexia en wat is er allemaal in jouw leven gepasseerd? In ieder geval is van belang dat je dit probleem serieus neemt.

De Heere God wil jouw heling en genezing. Hij heeft jou op het oog zoals Hij wil dat je wordt en bent. Anderzijds mag je weten dat Hij jou pijn en moeite kent en ook van de oorzaken weet heeft.Ik hoop vooral dat jij dit kunt ervaren. Vanuit deze twee gedachten mag jij je geaccepteerd weten met jouw probleem. En daarom wil ik je aanraden om hulp te zoeken bij jou in de regio. Dat kan op twee manieren, in gesprek met jouw huisarts kan hij jou gericht verwijzen naar een therapeut of instelling die gespecialiseerd is in deze problematiek.

De andere optie is op internet zoeken naar hulpverlening op dat terrein. Mogelijk kun je je aansluiten bij een lotgenotencontact. Dat is vaak heel verhelderend en helpend. Met -meestal- jonge mensen praten die weten wat jij doormaakt kan heel goed zijn. Verder raad ik je aan om in je omgeving zo open mogelijk te blijven communiceren. Hoewel ik me realiseer dat dit juist een belangrijk onderdeel van anorexia is, namelijk het moeilijk kunnen uiten van emoties en gevoelens. Zoek hulp en wel zo snel mogelijk. Probeer in gesprek te blijven met familie en vrienden. Vaak komen mensen met anorexia ook sociaal in een isolement.

Het feit dat jij contact zoekt via Refoweb vind ik een teken van dapperheid en ik weet dat je dit hard nodig zult hebben om contact te zoeken met hulpverlening en mensen in jouw omgeving. Lees er over, er is veel informatie over anorexia, vooral in de bibliotheek maar ook via het lotgenotencontact.

Overigens weet ik niet of het jou helpt als je weet dat er mensen voor jou bidden. Mogelijk is er bij jou in de gemeente of kerkelijke omgeving een gebedsgroep. Wanneer dit niet zo is, vraag dan persoonlijk aan mensen of ze voor jou kunnen bidden.Als dit voor jou te moeilijk is dan kan misschien een jeugdouderling of predikant jou helpen dit te doen.

Ik wens je heel veel succes en vooral Gods zegen toe.
 
Hartelijke groet,
Petra van Bodegraven

P.J. (Petra) van Bodegraven-Walraven

P.J. (Petra) van Bodegraven-Walraven

 • Geboortedatum:
  26-03-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

eetstoornis
geen reacties

Terug in de tijd

Kunt u me helpen? Ik ben een jongen van 15 jaar en ik zit met een probleem. Ik loop pas stage en ik durf in de pauze nie...
geen reacties
25-12-2007
Is het mogelijk dat om de vraag over Meedoen aan Sinterklaasfeest nog door een andere dominee beantwoord te laten worden...
geen reacties
25-12-2007
Gisteren sprak er bij ons een dominee over Mal 4:2 en hij zei hierbij dat als het het donkerst is, de Heere met Zijn lic...
geen reacties
25-12-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering