(...)Als je met de geschetste problematiek van die jongen te maken hebt (bezoek ...

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

08-05-2005, 00:00

Vraag

Vervolgvraag op vraag 1842 aan ds. Heikamp. Als je met de geschetste problematiek van die jongen te maken hebt (bezoek aan prostituees) mag je dan wel belijdenis doen? Als je al maanden gevochten hebt tegen de aandrang en gelukkig de gang naar deze zonde niet meer hebt gemaakt, mag je dan belijdenis doen? Ik worstel persoonlijk met dezelfde vraag als gesteld in vraag 1842 en met de vraag of ik dan wel belijdenis mag doen? Met een heel hartelijke groet!

Antwoord

Beste vriend,
 
Ik wil beginnen met het stellen van een vraag: wie mogen er belijdenis doen? Stel je voor dat je deze gruwelijke zonden die je beschrijft niet had gedaan, kon en mocht je dan wel belijdenis doen? Het is immers niet alleen dit kwaad dat roept om straf, we zijn in ongerechtigheid geboren. Een voorwerp van Gods toorn. Daarom is de wedergeboorte noodzakelijk om in waarheid belijdenis des geloofs af te leggen in het midden van de gemeente. Het is een zegen dat je al worstelend de aandrang tot de verleiding hebt kunnen weerstaan om deze zonde te overwinnen. God schenke daartoe Zijn genade om dat ook in de toekomst niet meer te doen. Want we zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblijk gereed. Bij leven en welzijn ligt er nog een half jaar voor je voordat de belijdeniscatechese een aanvang neemt. Gebruikt deze tijd in een biddend opzien tot de Heere om in Christus vergeving te ontvangen van alle zonde en op goede rechtsgronden met God verzoend te mogen worden.

Want het gaat bij het doen van belijdenis niet alleen om een verandert leven te kennen, maar bovenal een vernieuwd leven in Christus te bezitten, door het ware geloof. Het is niet alleen een afsterven van de oude mens, maar ook een opstanding van de nieuwe mens. Je moet zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus er maar op na lezen. Het is een strijd om in te gaan door de enge poort. En dat is geen mensenwerk, maar Gods werk. Bidt er maar veel om door God bekeerd te mogen worden, want dan word je een levend lidmaat van het lichaam van Christus. Zie, al het oude is voorbijgegaan, het is allemaal nieuw geworden.

Gods onmisbare zegen toegebeden om in waarheid een leesbare brief van Christus te mogen zijn op reis door dit aardse tranendal naar Sion.

Met heilbede, ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

belijdenis
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jongen van 20. Ik ga naar de kerk, school en diverse verenigingen, hier heb ik een aantal (oppervlakkige) vri...
geen reacties
08-05-2020
Sinds enige tijd is mijn echtgenoot thuis i.v.m. een behoorlijke burn-out. Daarnaast hebben we een druk, opgroeiend gezi...
geen reacties
08-05-2019
Waarom mag je geen geslachtsgemeenschap hebben voor je huwelijk? En waar staat dat in de Bijbel of waar verwijst de Bijb...
geen reacties
08-05-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering