Na lange tijd weer naar de kerk

mr. J.H. Doeven / 1 reactie

12-07-2018, 11:03

Vraag

Ik ben een vrouw van 27 jaar en Nederlands Hervormd gedoopt. Ik heb geen belijdenis gedaan en heb mij jaren niet bezig gehouden met het geloof, tot mijn onuitsprekelijke spijt. Ik heb een leuke club vriendinnen, van wie er drie aangesloten zijn bij de Ger. Gem. Onlangs woonde ik daar drie diensten bij (één op zaterdag i.v.m. een uitvaart en twee op zondag) en ik voelde mij er erg prettig bij. Ik kreeg het gevoel dat de Heere mij de kans gaf binnen dit kerkverband te komen. Binnen mijn eigen kerk voel ik mij niet thuis: te ‘los’, te ‘werelds’. Is het mogelijk de overstap naar de Ger. Gem. te maken terwijl ik jaren geen kerk van binnen zag? Graag uw advies.

Antwoord

Het feit dat je je jaren niet bezig hebt gehouden met het geloof is geen enkele belemmering om terug te keren naar de kerk, naar een kerkelijke gemeente. Het is erg verblijdend dat je je -door de ervaring dat het goed is naar de kerk te gaan- onder het Woord van God en onder de beademing van God de Heilige Geest wilt begeven. Want daar is de werkplaats van de God de Heilige Geest, daar wordt het geloof gewerkt, daar wordt ons de weg ter zaligheid geopend, daar laat Jezus Christus Zich kennen als Zaligmaker, als Zondevernieler. Welkom thuis!

Je gaat niet terug naar de kerk waar je gedoopt bent, maar je wilt naar de Gereformeerde Gemeenten overgaan. Laat die keus echter niet gebaseerd zijn op je gevoel, op je ergens prettig of onprettig bij voelen. Want dat kan op een gegeven moment zo maar weer verdwenen zijn. Maar laat die keus ingegeven zijn door de wetenschap dat je je wilt begeven onder een Bijbelse, een -zoals dat ook wel wordt genoemd- Schriftuurlijke prediking, van de dood in Adam en het leven in Christus, van zonde en genade, waarin God de Heilige Geest het Woord toepast aan je hart, zodat er vruchten van dankbaarheid openbaar komen in je leven.  

De weg waarlangs je lid kunt worden van een plaatselijke Gereformeerde Gemeente is dat je contact zoekt met de scriba (of de predikant als die in die gemeente is) van die gemeente, je hem vertelt dat je dooplid bent, maar lid wilt worden in die gemeente. Je krijgt dan kennismakingsbezoek van twee ambtsdragers (meestal ouderlingen) van die gemeente. De kerkenraad zal je dan vragen om je doopbewijs op te vragen bij de Nederlands Hervormde gemeente waar je gedoopt bent. Je zult de belijdeniscatechisatie moeten gaan volgen en na het met goed gevolg volgen van deze catechisatie zul je op Pasen of Pinksteren openbare belijdenis van het geloof mogen afleggen. Je wordt dan belijdend lid met alle rechten en verplichtingen die daaraan verbonden zijn.

De Heere is verblijd over een zondaar of zondares die terugkeert en zich bekeert. De engelen in de hemel ook.  En de kerk op aarde is net zo blij met terugkerende mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Daarom nogmaals: Welkom thuis!

J. H. Doeven, Houten

mr. J.H. Doeven

mr. J.H. Doeven

 • Geboortedatum:
  01-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Ouderling

Tags in dit artikel:

kerkkeuze
1 reactie
naam
12-07-2018 / 22:00
Tuurlijk ben je van harte welkom! En misschien kunnen je vriendinnen je ook wel een beetje 'wegwijs' maken? En bel/ mail gerust predikant of ouderling; zij zullen je vast willen 'begeleiden'.
Ik heb het zelfde meegemaakt van dichtbij. Zij heeft eerst een jaar 'gewoon' bij de belijdeniscatechisatie gezeten (en veel gevraagd ;-)) en het jaar daarna belijdenis afgelegd. Prachtig toch? Veel zegen gewenst!

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de NG waarin het onderstaande gedeelte opgenomen is. “Hierom geloven wij, dat, zo wiens voornemen ...
geen reacties
11-07-2016
Aan ds. van de Kamp n.a.v. uw laatste antwoord. Nog één vraag. Hoe moet ik uw antwoord lezen in de context dat de mens e...
geen reacties
11-07-2008
Mijn verkering is uit en ik wil graag weer verder met hem. Ik hou van hem. Hoe nu verder?
geen reacties
11-07-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis