Zijn eigendom worden

drs. I. A. Kole / 8 reacties

28-12-2017, 11:02

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Ik ben een jongen uit de Ger. Gem. Een maand geleden ongeveer zat ik ‘s middags in de kerk. Toen mocht ik zien op de heerlijkheid en de goedheid van God. Maar ik moest bekennen zonder Hem te zijn. Hij zo heilig en goed, maar ik zonder Hem. Dat vanwege mijn zonden. Ik moest bekennen dat ik zo’n vies en vuil hart heb. Maar daar weende ik niet om. Ik moest erkennen dat het rechtvaardig zou zijn dat God mij zou verdoen, maar dan moest ik Hem toch missen, maar ik wil zo graag Zijn kind worden. Ik beweende wel de kloof tussen God en mij. Ik kreeg zo’n liefde in mijn hart voor Hem en mijn verlangen is toch om Hem te mogen kennen en Hem te mogen dienen.

Ook zie ik toch elke keer het geluk van Zijn volk. Zij mogen Hem toch straks dienen en zij mochten toch gewassen worden in het bloed van Die borg Jezus Christus. Zij zijn zo gelukkig, maar ik zo ongelukkig. Hoe krijg ik toch die ware zondekennis? Want ik moet ze wel bekennen, maar heb ze niet beweend. Is dit alles van mij en niet van God? Ik wil Hem zo graag dienen en Hem geen pijn meer doen met mijn zonden. Er is ook zo’n verlangen om dat kind Jezus te leren kennen, want dan alleen ben ik toch gelukkig. Hoe word ik toch Zijn eigendom?

Antwoord

Wat een genade! Door de zonden doen we God de Schepper en Onderhouder van ons leven veel verdriet en maken we onze schuld alleen maar meer. Je wilt de HEERE van harte dienen en je verlangt naar vergeving en herstel van de gemeenschap met de God van je leven. Je mist verdriet over je zonden.

Belijd je zonden steeds opnieuw in je gebed en dank God voor de zorg over je leven en het verlangen om Hem van harte te dienen in woord en daad. Tot Wie zullen we anders gaan? DE HEERE heeft de woorden van eeuwig leven en nodigt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matt. 11:28). Leef dichtbij de HEERE en vraag om licht en wijsheid. Lees: Markus 7:24-30.

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
8 reacties
Haddon
28-12-2017 / 12:30
Heb je God lief? Zo ja, dan heeft Hij jou tot hem gebracht. Uit je verhaal merk ik dat je Hem nodig hebt door de zondekennis die al je hebt. En dat hoeft echt niet nog meer te worden, zeker niet als je al naar Hem verlangt. En waarom zou je nu dan nog op meer zondekennis gaan zitten wachten, misschien is het Gods weg wel helemaal niet dat jij veel zondekennis krijgt.
WillemB
28-12-2017 / 13:27
Er was eens een man die op een dag een groot gezwel ontdekte aan zijn been. Hij probeerde er niet aan te denken, maar dat lukte niet. Telkens vroeg hij zich af of het iets ernstigs was en hij maakte zich zorgen. Het vreemde was dat hij er niets van voelde. Hij vroeg zijn buurman om raad. Die lachte hem uit, joh dat stelt niets voor, dat gaat wel weer over. Een andere buurman had iets meer begrip. Die keek bezorgd, en zei, je moet goed proberen om te voelen, of je het ook voelt. Want pas dan mag je ermee naar de dokter gaan. De dokter kan niets voor je doen, als je er geen vreselijke last van hebt.
De man wachtte en wachtte, maar voelde steeds maar niets. Maar het gezwel bleef.

Vriend, doe niet zo dwaas als deze man. Denk je dat er een dokter zou zijn, die je naar huis zou sturen omdat je niet ziek genoeg bent? Omdat jij je ziekte niet genoeg zou voelen?
Waar jij naartoe moet is de Zaligmaker, Jezus Christus de Heere, zonder maar een ogenblik te wachten. Vanmorgen was mijn dagtekst: Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

In Gods Woord wordt niemand door de Heere Jezus terug gestuurd, die Hem nodig heeft. En mocht je al willen wachten op nog meer zondekennis, ik ben bang dat je dit uit bepaalde voorwaardelijke prediking hebt geleerd, maar niet uit Gods Woord!
Johangroen
28-12-2017 / 17:25
Alleen in zijm bloed zul je rechtvaardig zijn, alleen zondekennis is niks, Jezus heb je nodig, als die andere mensen alleen maaar diepe ellende kennen zijn ze nog onder de wet, laat je oude Adam gaan en sta op en leef in de nieuwe Adam JEZUS,

Wij dan gerechtvaardigd zijnde, door het geloof, hebben vrede bij God in onze Heere Jezus Christus.
marya
28-12-2017 / 20:04
Je voelt je zonden tegenover God maar beweent ze niet. Ik ken uw hart niet maar als er oprecht de pijn is van het missen van de Heere en de zonden tegenover een goeddoend God dan is verdriet een natuurlijk gevolg. En misschien heeft u daarover ook verdriet. Maar wat u schrijft over het bewenen van de zonden.. (ik begrijp wat u bedoeld dat word ik bepaalde kringen zo verteld dat dat noodzakelijk is voor de ware belering) ikzelf heb hier ook jarenlang mee geworsteld. Maar wat is verdriet? Is dat altijd huilen/wenen? Hoe uitten mensen verdriet? Mensen zijn verschillend gemaakt. De een zal snel huilen als hij verdriet heeft ook wat de geestelijke dingen betreft. Een ander veel minder snel en beleeft de zaken meer vanbinnen dan aan de buitenkant. Een ds (gergem) zei ooit: tranen hoeven niet altijd naar buiten te komen. Je kan ook huilen in je hart. Met andere woorden: het gaat om wat er in het hart leeft..als de zonde je pijn en verdriet doet (hoe het zich ook uit..merkbaar of minder merkbaar) dan word dat zichtbaar: je gaat de zonden ontvluchten, haten wat God haat, liefhebben wat God liefheeft en wat God pijn doet doet je ook pijn. Het is belangrijk dat we niet teveel nadruk leggen op onze ervaringen en gevoelens in de bekering. Het gevolg en het nieuwe leven zal laten zien of het Gods werk in ons was. Zijn vrede en zegen toegebeden!!
Jeremiah
28-12-2017 / 21:22
Ds. van Aalst: Tranen van u heeft Hij helemaal niet nodig. De één heeft meer tranen dan de ander, en je kunt bedroeft zijn zonder tranen, sterker en dieper, dan mét tranen. Het gaat om het hart. De Alwetende ziet hoe het van binnen is.
benefietdiner
28-12-2017 / 22:11
http://forum.refoweb.nl/viewtopic.php?f=30&t=29162&start=135#p2073664
Bambi2
30-12-2017 / 18:35
Romeinen 10:9
Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

De rest, inclusief de zondekennis, is geloofsgroei.
Henk3923
12-01-2018 / 19:22
Een ongelovige heeft alleen een ongelovig lichaam wat is onderworpen aan de zonde en alleen wil zondigen.

Romeinen 8:7 Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.

8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Daarom is het ook logisch dat je niet verdrietig bent over je zonden, een ongelovige kan immers niet verdrietig zijn over zijn zonden. Pas wanneer iemand gelooft in Jezus Christus krijgt hij de Heilige Geest die hem overtuigt van zijn zonde en hem overtuigt dat hij moet stoppen met zijn zonden.

Johannes 16:8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:

1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Galaten 5:24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

Rom. 6:22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.

Gal. 5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Gal. 5:16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. 17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.

alleen door Jezus Christus word je dus vrijgemaakt van je zondige natuur. Dan krijg je een nieuwe natuur met nieuwe begeerten, de Geest, die gaat strijden tegen je oude natuur die het kwade wil doen, je vlees. De Bijbel is duidelijk dat je zonden belijden je niet zalig maakt, alleen door het geloof in Christus word je zalig:

Gal. 2:16 weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.

Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 10:9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

Acts 16:30 en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?

31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Joh. 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Gal. 3:26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.


Kortom: het heeft dus geen zin om je zonden te belijden, je moet geloven in Jezus Christus en dan zal je zalig worden.

Efeziërs 2:8 
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God;
9 niet uit werken,  opdat niemand zou roemen.

Ps: als je in iets wil geloven moet je er eerst een goed beeld van hebben, een goed beeld van Christus krijg je door de evangelien te lezen, Mattheus, Markus, Lukas, Johannes.

Terug in de tijd

Wat is emotioneel overspel? En wanneer is daar sprake van?
3 reacties
28-12-2010
Na de bevalling van ons eerste kindje heb ik een totaalruptuur opgelopen. Het is onder narcose zeer goed gehecht. Ook he...
1 reactie
28-12-2010
Wat ik regelmatig van mijn omgeving hoor: zet je over het verleden heen. Je hebt nu man en kinderen. Alle wortels met ...
geen reacties
29-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis