Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet

Redactie Refoweb / 1 reactie

11-01-2017, 13:19

Vraag

In 1 Johannes 3:6 staat: “Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend.” Wat ik hieruit opmaak is dat iemand die zondigt geen kind van God is. Echter is er op deze gehele aarde niemand zonder zonde. Dat zou dus betekenen dat deze aarde christenloos is. Het tegengestelde is waar: ook een kind van God zondigt, maar waarom staat dit dan zo in deze tekst? En wanneer weet je of je een vers letterlijk moet nemen of dat je verder moet zoeken naar een achterliggende betekenis?

Antwoord

Het is een goede gewoonte om bij de uitleg van een Bijbelgedeelte te kijken of er andere teksten in de Bijbel zijn die daar licht op werpen. We noemen dat “Schrift met Schrift vergelijken”. Belangrijk is ook het verband waarin iets staat. Daarnaast geven de kanttekeningen vaak veel helderheid, evenals het hanteren van een goede Schriftverklaring (b.v. Matthew Henry) naast het lezen van de Bijbel. Zie verder onderstaande urls:

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/4058/-een-ieder-die-uit-God-geboren-is-kan-niet-zondigen-/

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/20889/schone-harmonie-tussen-twee-teksten

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

1 reactie
CorsdeKort
29-01-2017 / 18:39
Beste vraagsteller

Goed dat je deze vraag stelt.
Het is niet de bedoeling dat wij Gods woord, als dat (zwaard) wat te scherp is (Hebr 4:12) verklaren en afzwakken zodat het ons beter past. Het is wel de bedoeling dat wij ons door Gods woord laten opvoeren, vormen. In dit geval kan het ons wakker schudden en ons een spiegel voorhouden.

Ik heb wat Peshitta vertalingen zitten spitten en daarin staat:
1 John 3:8 - And he that committeth sin, is of Satan; because Satan was a sinner from the beginning: and for this cause, the Son of God appeared, that he might destroy the works of Satan.
1 John 3:8 - Wie zonde beoefent, is uit Sāṭānā, omdat Sāṭānā vanaf het begin een zondaar was. En daarom verscheen de Zoon van God om de werken van Sāṭānā te ontbinden.

Zonde beoefenen is (net als een vak beoefenen), geen ongelukje, geen val in zonde die je eigenlijk niet wilt, maar dit bewust doen, zonder enige schroom. Hij die dat doet is (op dat moment) inderdaad een kind van de Satan, niet van God. Pas na bekering (en) kan hij pas weer van God worden. Duidelijk toch?!

1 Joh. 3 vers 6 schrijft, ook in die vertalingen, niet over dat werkwoord beoefenen, maar gewoon doen. Maar ook dat hoeft niet, lezen we in 1 Joh 2 vers 1 en 6.

Hij die uit God geboren is kan niet zondigen. Voor hem is dat net als een spruitjes hater die aangeboden wordt spruitjes te eten. Hij overweegt dat niet eens, hij WIL dat gewoon echt niet. Iemand die uit God geboren is vreest ervoor uit God te geraken. Hij wil de verbinding met zijn heiland niet verliezen, zijn geliefde Jezus geen verdriet doen, dat kan hem gewoon niet overkomen. Dat is vreze des Heren, godsvrucht.

Hij is wel zondig (heeft inwonende zonde die net als Paulus in Rom 7 ONBEWUST meekomen) maar DOET geen bewuste zonde. Door Gods geest gedreven heerst hij hierover (Rom 6 vanaf vers 11).
Ook leert hij niet meer in zonde te vallen. Net als een klein kind leert lopen zonder te vallen kan ook een Christen volwassen en sterk worden. DAARVOOR is Christus gekomen.

Veel mensen noemen zich Christen maar zijn dat helaas niet. Het woord Christen betekend: volgeling van Christus. Hij heeft nooit gezondigd alhoewel hij in een vlees kwam aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, maar hij heeft de zonde veroordeeld in zijn vlees (Rom 8:3).

In Hebreeën 5 vers 7 staat: “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden”.

Hem navolgen betekend met zo leven als Hij deed. Ook zo leven, zo ijverig zijn, de inwonende zonden veroordelen door de geest en er zo niet aan toegeven, Hem GEHOORZAMEN. Dit is heel wat anders dan slechts wat geloven.

Of zoals een kennis van mij schreef:
Het is schaamteloos om de oude mens te laten leven en vervolgens elke dag naar het kruis te gaan om vergeving te krijgen voor alle slechtheid van die oude mens, terwijl Jezus zijn kostbare bloed gegeven heeft opdat die oude mens zou sterven. Zo leven is het bloed van Jezus onrein achten en de genade veranderen in bandeloosheid. Jud.:4.

cors.dekort@anico.nl

Terug in de tijd

In Genesis 3:21 staat: ”En God maakte voor Adam en Eva rokken van vellen en Hij toog ze hun aan.” Dit was bedoeld om hun...
geen reacties
10-01-2007
Ik heb een vraag over Hand 10:45-48. Petrus en de andere Joden zijn verbaasd dat de heidenen de Heilige Geest ontvangen ...
geen reacties
10-01-2007
Geachte dominee Paul. In een leespreek over het Heilig Avondmaal zei u dat als mensen aangaan terwijl dat het niet voor ...
geen reacties
10-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis