Apostolische successie en Traditie

drs. J. Hoekman / 1 reactie

24-10-2013, 15:05

Vraag

Waarom geloven de meeste protestanten niet in de apostolische successie en het bestaan van de Traditie? De vroege Kerk verkondigde beide leerstellingen vrij eenduidig, of heb ik dat mis? Zouden wij niet hen, bijvoorbeeld Ignatius van Antiochië, niet moeten geloven omdat zij veel dichter bij de apostelen leefden, misschien zelfs nog gekend hadden?

Antwoord

Zulke vragen zijn moeilijk te beantwoorden. Want we weten niet wat de meeste protestanten diep in hun hart geloven. En ook al geloven de meeste protestanten niet in de apostolische successie en de Traditie, dan zijn het inderdaad zoals u zelf ook al aangeeft: leerstellingen (menselijke bedenkselen). Gods Woord is echter geen leerstellig boek, maar een boek waarin de HEERE Zich openbaart aan zondige mensen.

De leerstellingen van de successie ontstonden ook weer vanuit allerlei kerkpolitieke motieven, waarbij de staat zich (nadat de christenvervolgingen ophielden) met de kerk verbond. En dus praten we over een groot machtssysteem. Mensenwerk! En de rekening werd vanaf dat moment betaald door Gods oogappel: Israël. Diezelfde Oude Kerk heeft wel meer teweeggebracht waarvan de vruchten wrang zijn. Toen ik in Yad Vashem in Israël was, las ik dat Augustinus een van de grote aanzetters tot Jodenhaat was.

Ook werd in de Vroege Kerk de Bijbel alleen nog maar geestelijk/allegorisch uitgelegd, dat zouden wij op onze kansel op die manier beslist niet overnemen. Zo werden alle OT-ische profetieën geestelijk uitgelegd. Dat heeft naar mijn mening het antisemitisme behoorlijk versterkt, zo niet teweeggebracht. Israël had afgedaan als volk en de kerk was nu het nieuwe Israël geworden (vervangingstheologie)!

Ik geef deze voorbeelden om aan te tonen, dat diegenen die er dichterbij stonden niet noodzakelijk ook de dingen goed interpreteerden. Wij staan naar mijn mening juist ‘objectiever’ (minder direct betrokken) op afstand en er is zeker ook voortschrijdend inzicht en ontwikkeling van methoden/wetenschap/middelen. Calvijn zou graag gebruik gemaakt hebben van de zoekmethodes voor de Bijbel op de PC.

Wat mij betreft is wat de apostelen deden en wie zij waren uniek! Wie het Woord leest en de context en strekking ervan in acht neemt, weet dat Christus zijn kerk niet bouwt op mensen, maar als Hij het dan toch op Iemand moet bouwen, dan op de Heilige Geest. De verlossing was voor hem niet verlossing van zonden, maar was meer bevrijding van de dood. Zo was het Heilig Avondmaal een geneesmiddel tot onsterfelijkheid. Ik denk dat u dat ook niet zondermeer zult overnemen!

Ik hoop dat u deze dingen in uw gedachten meeneemt en dat dichterbij ook vaak betekent: onvoldoende afstand/minder objectief/contextgevoelig. Zo was hij voor zover ik weet ook een opvolger in de successie van Petrus en dus wel heel erg betrokken. Een beetje als een slager die zijn eigen vlees keurt.

Veel onderzoekplezier toegewenst

Met broederlijke groet,
Ds. J. Hoekman,
van de Ark op Urk

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

vervangingsleer
1 reactie
MUS
27-10-2013 / 14:39
aanvulling: De vroege kerk van voor de 4e eeuw dacht inderdaad anders dan de kerk na Augustinus. Hij was een van de eersten die delen van de Bijbel ging symboliseren. Vergeestelijken hoeft niet tegenover een letterlijke lezing te staan...

Terug in de tijd

Ik ben 19 jaar en heb nu bijna drie jaar verkering met een lieve jongen van 21 jaar. Twee maanden geleden hebben wij ons...
geen reacties
24-10-2005
Graag willen wij bij deze een vraag stellen m.b.t. het omgaan met elkaar op lichamelijk gebied, mede met het oog op de v...
geen reacties
24-10-2005
Ik heb een vraag over de bekende uitspraken van Jenny Goeree over joden en homoseksuelen. Ze zou gezegd hebben dat de Jo...
geen reacties
24-10-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis