Artikelen met tag

aramees

Het is een goede gewoonte om het gehele Paasevangelie te lezen op Paaszondag. Afgelopen Paaszondag viel mij iets op. Zow...
3 reacties
06-04-2013
Waarom staat er in Markus 15:34: "Eloi, Eloi, lamma sabachtani” en in Mattheüs 27:46: "Eli, Eli, lama sabachtani”?
geen reacties
02-05-2007
Het NT is geschreven in het Grieks; de Heere Jezus sprak in het Aramees (o.a. Marcus 5:41); waarom zijn deze woorden onv...
geen reacties
01-10-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering