Vragen van panellid

Ds. G.A. van den Brink

Geachte dominee Van den Brink. Dank u wel voor uw aan duidelijkheid niets te wensen overlatende boek "Hyperdordt". Heel zinnig en mooi vind ik de uitleg over Gods verborgen en Zijn geopenbaarde wil en...
Geen reacties
14-02-2024
Op Refoweb ging het onlangs over de eenheid Woord en Geest en al lezende besefte ik welke ingrijpende gevolgen het heeft als predikanten deze eenheid uit het oog verliezen. Gezien het belang van dit o...
Geen reacties
06-02-2024
Een vraag aan ds. G. A. van den Brink. Ds. G. W. S. Mulder schrijft in zijn pas verschenen proefschrift “Tussen tekst en toepassing”, op pagina 169 bij Guiljelmus Saldenus: “Degenen die God niet ...
Geen reacties
25-01-2024
Beste ds. G. A. van den Brink. U heeft al veel vragen beantwoord over de doop, waarvoor dank! Toch rees bij mij nog een vraag op. U stelt namelijk dat wij kinderen dopen omdat wij ervan uitgaan dat ...
Geen reacties
24-01-2024
Geachte dominee G. A. van den Brink. Uw twee boeken hebben voor mij al heel veel verhelderd. Ik ben erg dankbaar dat u ze geschreven hebt. Graag wil ik u twee vragen stellen. 1. God laat ons het ...
Geen reacties
16-01-2024
Wat wordt er bedoeld met "middelijke toerekening" (o.a. blz. 109) in het nieuwe boek "HyperDordt" van ds. G. A. van den Brink? Ik ken die uitdrukking eigenlijk niet. Wel de middellijke en onmiddellijk...
Geen reacties
09-01-2024
Aan ds. G. A. van den Brink. Hierbij een vervolgvraag over de (on)voorwaardelijke beloften bij Alexander Comrie. Mijn vraag is: was ds. R. Kok hiermee bekend omtrent Comrie? Van ds. R. Kok weten we da...
Geen reacties
01-01-2024
Aan ds. Van den Brink. In uw boek “Dordt zoals je Dordt niet kende” schrijft u op pagina 129 aangaande de particuliere verzoening in het voorbeeld van de boot: "Er is geen plek over, maar er was genoe...
Geen reacties
19-12-2023
In de beantwoording van de vraag over Bijbelse bevinding zegt ds. G. A. van den Brink het volgende: “Veel mensen zien geloven vooral als overgeven en niet als aannemen. Zij geven zich over aan Christu...
Geen reacties
14-12-2023
Geachte dominee G.A. van den Brink. U beveelt o.a. boeken van Thomas Boston aan. In “De viervoudige staat” lezen we van de ‘twaalf slagen waardoor een rank van de natuurlijks stam wordt afgesneden’. N...
Geen reacties
06-12-2023
Aan ds. G. A. van den Brink. In een dubbelinterview met ds. J. Roos (GGiN) en ds. A. Schreuder (Ger. Gem.) in het RD van 28 september 2023 stond de volgende passage: “In de gesprekken tussen de Ger...
Geen reacties
04-12-2023
Ik heb een aantal vragen voor dominee Van den Brink over zijn lezingen over bevinding (zie onder). 1. U zegt dat er een belofte van verzoening is waarbij God -zodra je gelooft- rust en vrede en z...
Geen reacties
16-11-2023




website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering