Waarom straft God iedereen voor zonde terwijl Hij weet dat we dat doen en dat we...

Ds. P. Molenaar / geen reacties

11-03-2006, 00:00

Vraag

Waarom straft God iedereen voor zonde terwijl Hij weet dat we dat doen en dat we niet zonder zonde kunnen leven?

Antwoord

Dat is een moeilijke vraag. We komen hier op de grens van het wroeten door ons mensen in de verborgen dingen. We moeten wel oppassen dat we niet God verantwoordelijk stellen voor onze zonden. Om te beginnen: Wij konden wel zonder zonde leven. In het paradijs was er de ongestoorde gemeenschap met God. Toen was er ook geen enkele wond op de aarde Maar we moeten wel duidelijk zijn, dat we zelf die keuze hebben gemaakt in Adam en Eva. Het is niet waar dat we toch niets konden doen tegen de zondeval en dat we de verleiding van de duivel zien als iets passiefs. De duivel heeft de mens verleid in de gedaante van een dier, een slang. De mens kon echt weerstand bieden aan die slang, want de dieren waren aan de mens zelf onderworpen. De mens was over de dieren van het veld gesteld. Nu gehoorzaamden Adam en Eva echter aan een dier. Dat is echt een volkomen gezagsondermijning, dat je een dier zou gaan gehoorzamen! Hij heeft dus gekozen om de duivel te volgen.

Als iemand verslaafd raakt, dan kun je niet zeggen dat we die man of vrouw maar niet verantwoordelijk moeten stellen omdat dat lichaam met die genen vraagt om alcohol of drugs en dat hij er dus niets aan zou kunnen doen, dat dit alles bij hem of haar zo geworden is. Er lag bij de verslaafde duidelijk, ondanks de misschien moeilijke sociale omstandigheden thuis van vroeger, een keus aan ten grondslag. Maar bij de mens was er geen “ondanks” of “omstandigheden”, waardoor hij in zonde zou moeten vallen . Hij heeft willens en wetens gekozen. Als nu die mens buiten God leeft, dan weet hij dat buiten God de dood is en het oordeel is. Hij weet dat er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf.

We zeggen wel eens, dat de zonde ook zichzelf straft en dat is ook in een zeker opzicht waar, omdat de zonde ziekmakend is. Er zijn heel wat mensen in onze tijd die helemaal vastgelopen zijn als gevolg van de zonden die zij praktiseerden, maar verborgen hielden voor de mensen. Ze kwamen niet met hun schuld bij God en de verborgen zonden maakten eigenlijk ziek, zoals je ziet in Psalm 32: de beenderen worden verouderd, voordat de zonde echt beleden is.

Een drugsgebruiker komt nooit van zijn kwaal af, als hij zegt dat hij niet zonder die drugs kan leven. Neen, hij moet radicaal ermee breken en hij komt alleen tot klaarheid als hij erkent dat hij de schuldige is. Onze tijd wordt gekenmerkt door een ‘sorry-cultuur’. Je kunt er eigenlijk niets aan doen. Dit past heel duidelijk bij de valse lijdelijkheid van onze reformatorische groepering, maar bijbels is het niet. We moeten komen bij de hemelse Medicijnmeester, Die ons alleen kan verlossen van onze kwaal. Wanneer we denken, dat we in zonde kunnen leven, omdat we niet zonder die zonde kunnen leven, dan lijkt die persoon precies op iemand die doodziek is en niets aan zijn kwaal laat doen. Hij leeft rustig voort, terwijl hij weet dat het einde snel kan naderen.

Deze vraag vraagt eigenlijk om begrip voor de zonde, maar, al is dit wel helemaal tegengesteld aan ons denken: de bijbel kent geen begrip voor welke zonde dan ook. De bijbel spreekt alleen over bekering. Hij zegt dat we moeten veranderen., Daarom steeds de roep:  “Bekeert u!” Maar wie nu werkelijk met zijn zonde geen raad weet en zijn boezemzonden haat, die wil de Heere te hulp komen in alle zwakheden: reinigen door Zijn bloed, maar ook vernieuwen door de Heilige Geest. In dat opzicht is de Heere gewillig om de grootste zondaar met een vreselijke boezemzonde hartvernieuwend te veranderen en genade te geven.

Eigenlijk getuigt deze vraag niet echt van besef van eigen zonden en schuld. Daarom zie je dat wel echte ontdekking nodig is. Ik bedoel dit niet hard, maar wel echt welgemeend, om toch met je kwaal bij de hemelse Dokter te komen. Lees daarom nog maar eens aandachtig Psalm 32 en Psalm 51 en ook Heid. Cat.  Zondag 1-6. Daar vind je de juiste toonzetting.

Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

 • Geboortedatum:
  22-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
geen reacties

Terug in de tijd

Ik lees net in het voorwoord van de Herziene Statenvertaling. Een paar dingen die me echt schokten: 1. Minder dan de hel...
3 reacties
11-03-2015
Mijn man en ik zijn nu een paar maanden getrouwd. Voor ons huwelijk was het soms lastig om te praten over de preek en ov...
geen reacties
11-03-2014
Handelingen 21:20 spreekt in de diverse Nederlandse vertalingen van "vele duizenden Joden". Het Grieks heeft “murias.” D...
geen reacties
11-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering