Het leven met de Heere

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

25-05-2021, 10:11

Vraag

Kan het zo zijn dat als je tot geloof komt dat de eerste periode God dichterbij lijkt en dat alles gemakkelijker gaat en dat je later steeds meer moet smeken om alles?

Antwoord

Beste vrager, je stelt een korte vraag, maar een niet onbelangrijke. Het is een vraag die voortkomt uit het leven met de Heere.

Ik denk dat je het soms kunt vergelijken met het leven van de liefde tussen twee mensen. Eerst is er het nieuwe en het verliefd zijn, later wordt alles minder emotioneel, maar niet minder in de liefde. Vroeger sprak men over het geloofsleven ook wel in deze termen. De vraag werd dan ook wel gesteld: ben je verliefd op Christus. Je mag dan zoveel van Hem horen. In het begin van het geestelijk leven, als het gaat over de profetische bediening van Christus. Wat kan er een verwondering zijn als je iets mocht proeven van de goedheid van de Heere. Het wordt een groot wonder als je merkt  dat Hij ook mij op het oog heeft. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor  Hem kniel.
 
Wees dankbaar als je zulke ervaringen mag hebben, Zeg niet: och dat was eigenlijk niets, want ik wist niet eens dat ik zo’n groot zondaar was, ik wist nog niets van het kruiswerk van Christus enz. Nee, wees dankbaar. Alles wat je van de liefde en de genade van God mag proeven is een groot geschenk, een omzien van Hem naar je.

Maar nu dient er een opwas te zijn in de genade en kennis van Christus. In de Hebreeënbrief wordt gesproken over het feit dat we niet bij de melk moeten blijven staan, maar verlangend dienen te zijn naar de vaste spijzen. Het kost soms wel wat moeite als een moeder haar kleine in plaats van melk  vastere voeding geeft.

Zo is dat ook in het geestelijke leven. De Heere gaat ons dan meer leren zowel van ons zondaar-zijn als van de kennis van Christus. Ook wat betreft het beleven van de heilsfeiten kunnen we niet bij Kerst (Hij kreeg een plaats in ons leven) blijven staan, maar de Heilige Geest leidt ons naar Golgotha. Dan lijkt het soms dat alles wat we eerst beleefde van ons afgenomen wordt, maar de Geest wil ons méér leren, ook als het gaat om het borgwerk van Christus. Dus wees dankbaar en bedenk dat de Heere bezig is om meer van Hem aan je  te leren. Dat mag dan ook het gebed zijn: Leer mij ,o Heere Uw weg en ik zal in Uw waarheid wandelen. Neem maar weg wat Uw werk in de weg staat en vervul mij met Uw gerechtigheid. 

Als Nathanaël door Jezus groepen wordt is hij vol verwondering: Vanwaar kent U mij? Hij is een en al verwondering. Wat zegt Jezus tegen hem: u zult grotere dingen zien  dan deze. De wijnstok moet gesnoeid worden, opdat hij meer vrucht drage.

Wees niet moedeloos, maar houdt aan in het gebed: verlaat mij niet en begeef mij niet, want Gij zijt de God van mijn Heil.

Hartelijke groeten en was dan in op in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus (2 Petrus 3:18).

Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Aan een Ger. Gem.-predikant. Ik hoor de laatste jaren steeds meer in de prediking over drie 'soorten' van mensen, vaak a...
43 reacties
24-05-2012
Ik heb gisteravond een lezing gehoord over de wederkomst. Er werd toen een stuk uit de bijbel gelezen waarin stond dat j...
geen reacties
24-05-2003
Ik ben een Pabo-student. Tijdens mijn stage begon ik het gebed met “Vader in de hemel...” en bad ik toen verder. De lera...
geen reacties
25-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering