(Uit)straling van een christen

Ds. K. van den Geest / 3 reacties

15-08-2019, 16:19

Vraag

Tijdens het uitlaten van mijn hond kwam ik aan de praat met een ander baasje. We spraken over onze honden totdat dit baasje ineens vroeg of ik gelovig was en waar ik in geloofde. Ik vertelde dat ik christen was. Het baasje reageerde: “Normaal hebben levende wezens -mensen, dieren en planten- een gele gloed om hen heen die energie kan opnemen en kan geven. Je kunt het zelf zien als je naar de toppen van de bomen kijkt. (Ik kijk nog steeds naar die toppen, maar zie niets) Bij jou lijkt het dat de lichtstralen van binnenuit komen, je brandt van binnen en jij kan alleen geven.” Ik zei tegen die man dat ik me hier niet van bewust was en dat ik dacht dat dat het werk was van de Heilige Geest.

Ik vraag me nu al een hele poos af, is dit wat ons als christen nu onderscheid van anderen? Kunnen andere mensen zien/voelen dat wij christen zijn? Zitten we echt in de eindtijd? Ik heb het gesprek niet als raar of naar ervaren. Deze man was ervan overtuigd dat er energiebanen waren om levende wezens heen. Het baasje gaf me de indruk dat dit een gegeven was. Het bestond zonder dat ik het kon zien. Hij was nieuwsgierig naar mijn geloof en ik kon daar over vertellen.

Antwoord

Dit is een mooie en bijzondere ervaring. Als ik zelf vergelijkbare dingen meemaak, ben ik altijd geneigd dit serieus te nemen. Sommigen hebben bijzondere gaven of een soort extra zintuig, waardoor ze verschijnselen in de geestelijke wereld beter kunnen waarnemen dan de meeste andere mensen. En ook kan het zijn, dat Gods Geest van zulke krachten gebruik maakt. We kunnen zoiets beter niet bij voorbaat naar het rijk der fabelen verwijzen.

Wel waarschuwt de Bijbel ons om geestelijke verschijnselen te toetsen en beproeven. Niet alles wat wonderlijk is, is uit God! Voor dat beproeven geeft de Bijbel ons enkele handreikingen: deel die ervaringen met vertrouwde en wijze medegelovigen; verder moet het gaan om zaken die verwijzen naar Christus, die Gods naam groot maken en zijn evangelie aanprijzen.

Dat laatste lijkt hier het geval te zijn. Ook geeft de vraagsteller aan, dat hij/zij het gesprek niet als ‘raar’ of ‘naar’ heeft ervaren. Als christen heb je ook zelf een ‘antenne’ die je op tijd waarschuwt als iets niet goed is of van het rijk van de duisternis komt. Gods Geest die in je woont, geeft je dan als het ware een signaal, dat je niet moet negeren. Er is dus een mate van fijngevoeligheid nodig om in deze zaken je houding te bepalen.

Stralen christenen een soort licht uit? En kunnen anderen dat zien? Christen ben je als Jezus in je woont. Als de vrucht van de Geest zich in en via jou aftekent (Galaten 5:22/23). Die ‘vrucht’ bestaat uit wat men wel eens heeft genoemd de “karaktertrekken van Jezus.” Zo voelen en merken andere mensen, dat Hij in je woont. Je gaat als het ware op Hem lijken. Een christen is dus niet maar iemand die de Bijbel kent (Johannes 5:39/40), maar vooral iemand die Jezus Christus kent. En mensen merken en zien beslist dat er Iemand Anders in jouw leven en hart is, Iemand die jou verandert en vernieuwt naar Zijn beeld en gelijkenis.

Of dat ook zichtbaar wordt in een bepaalde uitstraling van licht of kracht, kan ik moeilijk bevestigen of ontkennen. Daarom zeg ik, dat christen zijn allereerst is, dat Christus in je woont. Maar het valt beslist niet uit te sluiten dat mensen dat ook op die manier zien: in die ‘uitstraling’.

Verder is er nog een aspect van belang: in de Bijbel zijn bijzondere verschijnselen bedoeld als bevestiging en ondersteuning van de evangelieverkondiging (Marcus 16:20). Jezus Christus zelf ondersteunde de prediking van zijn apostelen, met tekenen en wonderen. Vaak is gezegd, dat die tekenen en wonderen alleen in de begintijd van de christelijke kerk optraden. Maar dat is niet zonder meer uit de Bijbel op te maken. Het lijkt er meer op dat deze tekenen en wonderen optreden als Christus deze nodig acht ter ondersteuning van de evangelieverkondiging. Het is ook mijn ervaring, dat bijzondere tekenen en wonderen voorkomen, juist daar waar mensen als het ware op de drempel van het koninkrijk van de hemel staan, doordat ze belangstelling tonen, nieuwsgierig zijn naar Jezus en zijn Goede Nieuws.

Ten slotte wordt gevraagd, of dit soort zaken ons leren dat we in de eindtijd leven. De eindtijd is begonnen toen Jezus terugkeerde naar de hemel. Dus ja, we leven in de eindtijd! De apostelen (en ook Jezus zelf) hebben ons gewaarschuwd waakzaam te zijn en te verwachten dat Hij komt. En Hij komt als een dief in de nacht. En zeker, er zijn tekenen die op Zijn komst wijzen. Of de verschijnselen die de vraagsteller beschrijft hier bij horen, kan ik niet zeggen. Wel is het gepast te beseffen dat deze schijnbaar toevallige ontmoeting heel belangrijk kan zijn in het kader van de komst van Christus’ rijk! Want ieder die in Hem gelooft, treedt het koninkrijk van de hemel binnen (Johannes 3)!

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

 • Geboortedatum:
  12-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Deventer
 • Status:
  Actief
3 reacties
WillemB
15-08-2019 / 18:23
Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Matt. 5:14
Broeder, zuster, benut deze bijzondere situatie ten volle!
Tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk!
AHHK76
15-08-2019 / 20:19
Ik heb weleens vaker een dergelijk verhaal gehoord. Dat niet-christenen die leven met dingen die anderen niet zien, doorhebben dat anderen wel echt christen zijn. Deze gebeuren nu nog. Maar je ziet het ook al bij de bezetene van Gardera en bij de vrouw uit wie zeven duivelen werden uitgeworpen. Die ook begonnen te roepen tegen Jezus. Zij hadden heel goed door wie Hij was, beter dan andere mensen om hen heen. En Jezus liep er niet voor weg, Hij bevrijdde ze! Ik denk inderdaad dat je het als iets positiefs mag zijn, dat mensen op deze manier aanvoelen dat je christen bent. Mooi dat deze persoon er ook van wilde horen.
Deze persoon zag dat je alleen maar kon geven, als je dichtbij Jezus blijft, dan kan niets je scheiden van Gods liefde. Houd dat vol en houd dat vast!
AHHK76
15-08-2019 / 20:19
Ik heb weleens vaker een dergelijk verhaal gehoord. Dat niet-christenen die leven met dingen die anderen niet zien, doorhebben dat anderen wel echt christen zijn. Deze gebeuren nu nog. Maar je ziet het ook al bij de bezetene van Gardera en bij de vrouw uit wie zeven duivelen werden uitgeworpen. Die ook begonnen te roepen tegen Jezus. Zij hadden heel goed door wie Hij was, beter dan andere mensen om hen heen. En Jezus liep er niet voor weg, Hij bevrijdde ze! Ik denk inderdaad dat je het als iets positiefs mag zijn, dat mensen op deze manier aanvoelen dat je christen bent. Mooi dat deze persoon er ook van wilde horen.
Deze persoon zag dat je alleen maar kon geven, als je dichtbij Jezus blijft, dan kan niets je scheiden van Gods liefde. Houd dat vol en houd dat vast!

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 20 jaar. Ik worstel erg met iets wat steeds meer mijn leven gaat beheersen en waardoor ik me elke ...
14 reacties
15-08-2014
Hoe kan het nou dat God het toelaat dat die zes meisjes die hulp boden in Kenia verkracht werden? Waarom beschermt God h...
geen reacties
15-08-2008
Als je als baby gedoopt bent in een reformatorische kerk. Je doet later belijdenis in die kerk en een aantal jaren daarn...
6 reacties
15-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering