Depressie verwijdert me van God

J.A. Mol / 2 reacties

17-01-2018, 13:05

Vraag

Wat als donkere perioden (depressie, soms een paar dagen soms een paar weken) je niet dichter bij God brengen maar juist verder weg? Op moeilijke dagen kan ik het niet opbrengen om te bidden/bijbellezen etc, dus dan voel ik de afstand tussen God en mij groter worden. Toch komt er altijd weer een moment dat ik op mijn knieën ga om vergeving te vragen. Dan lijkt het alsof God weer terug in mijn leven komt. Ik ervaar heel veel strijd en twijfel omdat ik me hier erg schijnheilig bij voel. Ik vroeg me af of er meer gelovigen zijn die met dit punt worstelen.

Antwoord

Beste vriend(in),

Horen donkere perioden erbij in het leven van het geloof? Of is het zo dat wanneer het Licht is opgegaan dat het nooit meer duister wordt? Dat het altijd helder is? Dat er nooit vragen zijn? En de strijd te boven is? In het komen tot de Heere, het komen tot het geloof, kan er veel strijd zijn. Dat is waar. Maar de Bijbel spreekt vooral over de strijd die de gelovige ervaart. Dan gaat het dus vooral over de strijd in het leven van het geloof. Het is goed om dit te onderscheiden.

In jouw vraag lees ik dat het gaat om strijd in het leven van het geloof. Veel strijd en twijfel. Zouden er meer gelovigen zijn die met dit punt worstelen? Misschien mag ik je vraag omdraaien: zouden er gelovigen zijn (geweest) die nooit twijfelden en nooit strijd hebben ervaren? Daar geloof ik niets van. Daar lezen we ook niet van in de Bijbel. Integendeel. Lees eens in de Psalmen. Bijvoorbeeld Psalm 13. De dichter mist God. Hoe lang zult U Uw aangezicht voor mij verbergen? Wat een ellende! Hoe lang nog, Heere? De dichter is van mening dat God hem vergeet. Dat is zijn ervaring. Daar kan hij niet mee leven, want het missen van Gods aangezicht is bitterder dan de dood (DL 5.13). Herken je het? Mijn ziel dorst naar God, de levende God. David roept tot Zijn God in Psalm 13 (vers 4). En tegelijk spreekt hij, dwars door alles heen, zijn vertrouwen in Hem uit. Vers 6: Maar ik vertrouw...! Ondanks mijn omstandigheden. Ondanks mijn ervaring. Al ervaar ik het tegendeel. Maar ik vertrouw... Waarop dan? Nou, op Uw goedertierenheid! Chesed is dat in het Hebreeuws. Dat wijst op de verbondstrouw van de Heere. Daar moet ik het van hebben. Niet van mijn trouw, want die is ver te zoeken. Ondanks dat ik U mis, vertrouw ik (tegen mijn ervaring in) op U alleen! Dat is vasthouden aan het Woord. Worstelen met het Woord voor het aangezicht van de Heere. Want het geloof weet: de Heere zal horen!

De Heere hoort. Op Zijn tijd. Jazeker. Dat betekent dat ik moet leren alles in Zijn handen te leggen en daar te laten. Of ik er nu iets bij voel of niet. Het geloof gelooft. En weet: in Zijn handen is het veilig, en ben ik veilig. Al merk ik er niets van, zijn er zoveel twijfels en voel ik het tegendeel. Al voel jij je schijnheilig, laat je dat niet in de weg staan, opnieuw de toevlucht tot Hem te nemen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde (1 Joh. 1:7)! Of je je nu schijnheilig voelt of niet: wie is er eigenlijk heilig? Ook na ontvangen genade: in mijzelf ben en blijf ik zondaar. Geheel en al. Alleen in Christus ben ik heilig. Misschien zie ik het niet, voel ik het niet, ervaar ik het niet. Toch ben ik het. Waarom? Omdat Hij het zegt. Omdat het Woord het zegt. Daarom alleen. Het heil ligt buiten ons. Waarop vertrouw je nu? Op je eigen ervaring of op het Woord alleen? Het Woord is méér dan waar. De Heere is méér dan te vertrouwen. Hij beschaamt nooit.

Donkere perioden leren ons klein te denken van onszelf en meer op Christus te hopen. Hij is het Licht der wereld dat schijnt in de duisternis (Jes. 9:1). Donkere perioden zijn voor ons een oefening in geloof. Door gebed en aanvechting leren we wat we aan de Heere hebben (Luther). Lees en leef met de Psalmen. Er is een God die hoort. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de volkomen Verlossing van mijn aangezicht en mijn God (Ps 42/43).

Met hartelijke groet,
Kand. J. A. Mol

J.A. Mol

J.A. Mol

 • Geboortedatum:
  19-10-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Driesum
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

depressief
2 reacties
klaske1958
17-01-2018 / 18:40
Beste m,

Graag wil ik hierop reageren. Ik ben zelf 5 jaar zwaar depressief geweest en ben maar een eenvoudige vrouw.

Na de depressie heb ik de opleiding PPH gevolgd.

Allereerst moet je eigenlijk weten waar komt deze depressie vandaan. Of welke oorzaak heeft het. Ik lees bij jou af en toe soms weken. Het is erg belangrijk om dit uit te zoeken.

Misschien komt het door het verleden dat je iets ergs mee gemaakt hebt het kan zoveel wezen. En eigenlijk moet je dat eenvoudig eerst verwerken. Maar het kan ook heel goed medisch wezen.

Geestelijk:

Eigenlijk gaan depressie en geloof altijd samen. Ben je depressief dan heb je ook strijd met de Heere. (mijn ervaring) Na de depressie aan het geloof werken niet uit je zelf de Heere geeft het wel. Alleen op Zijn Tijd.

Soms zijn er dingen waardoor je een verkeerd beeld hebt van de Heere en juist in de depressie roept dat veel op. Bij mij was dat heel erg heftig.

Voorbeeld: (ik besef dat ik nu heel open wordt maar zo kan ik je het beste uitleggen)
Incest slachtoffer van mijn vader. Hierdoor had ik totaal een verkeerd Vader ( Gods beeld) voor ogen. En dan ook nog een God die Zijn geliefde Zoon enz.

De Heere moet je dan heel veel dingen leren. Maar dat kun je niet in één keer want dan zou je er in verdrinken.

Nu iets heel anders. De Heere is bij je vergeet dat nooit. Je schrijft dat je soms niet kunt bidden en Bijbel lezen.
Juist in de zwaarste depressie buien schreeuwde ik tot de Heere maar je beleeft dat niet zo. Maar let er maar eens op!! bv een zucht is al genoeg. De Heere kent je door en door. Bijbellezen. Niet te lange stukken en wat Proponent Mol schreef de Psalmen lezen. En wat heb ik ze in die tijd veel gelezen.
Toch wil ik heel graag iets toevoegen. Elia was ook erg depressief. Onze lieve Borg was het in Gethsemane.
Ik schreef heel veel gedichten ook naar de Heere toe. Ik moest veel dingen afleren geestelijk.

Ik wil je afsluiten met nog 1 voorbeeld. Ik wilde beslist niet boos zijn op de Heere. (Maar ik was het natuurlijk wel) Na die 5 jaar zei ik tegen de Heere wilt U toch laten merken dat U er bent als ik me geuit heb tegenover U.
Ik deed toen veel met klei en ik pakte stukken klei en gooide het de keuken in. En uitte alles tegenover de Heere ( de boosheid) De hele keuken zat eronder. Maar toen ik klaar was moest het wel worden opgeruimd.
En het lag ook op de vloer. Op mijn knieen ruimde ik het op en toen kwam de Heere erbij.

Ik besef dat het een heel verhaal is geworden. Mijn excuus hiervoor want als je depressief bent leest dat niet echt gemakkelijk.
Ik zou je aanraden om er iets mee te doen bv naar een huisarts of iemand van de PPH. Misschien is dat in jouw gemeente.
Verder wil ik je van ganse harte Gods Zegen bij deze moeilijke weg toewensen En weet je ik ben er ook uitgekomen en ik LEEF. Niet uit eigen kracht maar uit Zijn kracht en vooral door Zijn genade en en mijn lieve Borg die nog veel meer moest lijden dan ik heb geleden. liefs.

ps. Proponent Mol ik wilde het als toevoeging schrijven.
Sammie2016
19-01-2018 / 08:57
We leven nu eenmaal in een wereld waarin verschrikkelijke dingen gebeuren en wij mensen worden er negatief door beïnvloed.
Het raakt ons in het diepste van ons wezen, oorlogen, terrorisme, miljoenen vluchtelingen (verdrietige, depressieve medemensen die alles kwijt zijn), natuurrampen, milieu problemen, dood en lijden overal om ons heen van familie vrienden, etc, etc.
Ga zo maar door, het einde is niet in zicht.

Geen wonder dat mensen down en depressief zijn.
God heeft zich ons lot aangetrokken en redding verschaft door middel van het "zoenoffer" van Zijn zoon Jezus.
Iedereen die dat offer aanneemt en Jezus blijft volgen wordt door God, Jahweh, gezegend met kennis, goddelijke wijsheid, vreugde en geluk.

Maar toch wordt een aanbidder van God niet gevrijwaard van ellende, depressie etc.
Veel is natuurlijk gelegen in onze onvolmaakte staat, wij zij onderhevig aan ziekte, ouderdom en dood.
En dan hebben we ook nog een tegenstander die wil dat wij lijden, satan de duivel.

God wil het beste voor zijn aanbidders en zal ze beschermen tegen satan en overmatig lijden Hij is nabij zijn loyalen ......
Psalm 37:28 zegt ...Want Jahweh heeft gerechtigheid lief, hij laat zijn loyalen niet in de steek. Ze zullen altijd beschermd worden, maar de nakomelingen van de slechten worden vernietigd.

God geeft de verzekering.......
(Ps34:18) Jahweh is dicht bij mensen met een gebroken hart,
hij redt personen met een verbrijzelde geest.

Strekte en Gods zegen zuster/broer.

Terug in de tijd

Ik ben een jongen van 17 jaar oud en ik zit momenteel in een relatie met een schat van een meid (19). Zij mag geloven ge...
geen reacties
17-01-2019
Wat is de Heilige Geest precies? Je geweten, of zo?
geen reacties
16-01-2006
Ik ben een hypocriet en dat weet ik ook van mezelf. Al vanaf dat ik een puber was hebben mensen van mij gedacht dat ik e...
6 reacties
16-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering