Aandacht voor praktische leven van de christen

Ds. J. Prins / geen reacties

05-09-2005, 00:00

Vraag

In andere kerken zijn er soms diensten waar ze bijbelse dingen heel goed uitleggen, en dus erg leerzaam zijn, met voorbeelden. Zoals: wat is bidden, met manieren van bidden, wat het betekent, hoe je moet bidden, wie bad wat, enz. En over liefde: wat is liefde, hoe kun je liefde zien, waarom liefde, hoe diep gaat liefde, wat is naastenliefde, met hedendaagse voorbeelden. Ook liefde, m.b.t. man en vrouw in huwelijk. Je kunt hieruit dus leren hoe te leven als christen. En soms wil ik dus echt zo een prediking, want ik mis die simpele, basiskennis in onze gemeente (denk ik wel eens). Leerzame dingen, vooral voor de kinderen, die helemaal van top tot teen vol zijn met vragen... in deze wereld En juist tijdens deze preken kunnen wij daar juist van leren, hoe te leven, met hedendaagse voorbeelden.

Waarom gebeurt dat niet? Misschien omdat we dat als ouders thuis moeten leren aan onze kinderen? Maar er is zo weinig kennis, want vader op kind gaat dit fabeltje zo door dat we het maar aan onze ouders moeten vragen, zonder dat die zelf hier ECHT iets van weten. Misschien moeten hier echt avonden voor georganiseerd worden, als het niet tijdens de preek kan.

Antwoord

Beste vraagsteller of vraagstelster,

Blijkbaar zit u in een gemeente of kerk waarin u het gevoel hebt dat er weinig aandacht wordt besteed aan het ‘praktische leven van de christen’. Uw vraag is heel concreet, ik zal proberen hem zo concreet mogelijk te beantwoorden.

-Lees de Bijbel, met het gebed om de Heilige Geest. Hij leidt in alle waarheid, ook in uw vragen.

-Er zijn ook veel goede boeken en tijdschriften, gegrond op de Bijbel, die op deze vragen ingaan.

-Praat eens met andere mensen in de gemeente, of op een bijbelkring, vereniging over deze dingen. Hoe zij daar mee omgaan en in staan. Vraag of zo’n thema aan de orde kan komen op de kring of vereniging.

-Bespreek uw ‘zorg’ over de prediking met uw predikant of ouderling. In liefde en opbouwend. Als de tekst ertoe aanleiding geeft, dienen inderdaad deze hele praktische vragen aan de orde te komen. Dat heeft te maken met de heiliging van ons leven. Bidt veel voor uw predikant! Als hij de prediking voorbereidt, heeft hij ook een geestelijke strijd. Tegen zijn oude mens, de zonde en de duivel. Ondersteun hem met uw gebed en vraag voor hem om de vervulling met de Heilige Geest. Opdat hij zicht heeft op het werk van de Drie-enige God voor zondaren. En hij door de Geest de tekst kan uitleggen en toepassen!

-En..... zijn we ook zelf al als schuldige en arme zondaren gered door het geloof in de Heere Jezus Christus? Dat is zonder uitstel nodig. Of, als we Christus mogen kennen door genade, als onze Verlosser, hebben we verdieping in het geloof nodig! Dan wordt ook het verlangen sterk om naar de wil van de Heere God te leven. Hem te behagen. Dan zoeken we die wil ook te verstaan in het leven van alle dag!

Ik hoop u zo wat geholpen te hebben. Boven alles zegt de Heere: “Doet uw mond wijd open en Ik zal Hem vervullen”. En: “En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een ieder mild geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.  Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en neergeworpen wordt.

De Heere beschaamt nooit, die het van Hem verwachten. Van harte sterkte en Zijn zegen toegebeden.

Met vriendelijke groet,
Ds. J. Prins, Randwijk.

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

preek
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds drie maanden heb ik verkering. Ik weet dat het fout is maar we hebben al geslachtsgemeenschap gehad. Mijn vriend b...
geen reacties
05-09-2009
Ik vernam dat er in sommige kerken sprake zou zijn van mystiek. Wat wordt daar mee bedoeld? Ik heb geen idee waar ik dan...
1 reactie
05-09-2017
Momenteel voel ik me somber en ontevreden over mijn leven. Maar ik weet dat als God dichtbij is, dat dit dan niet zwaar ...
geen reacties
05-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering