Pijn weg na gebed

Ds. J. Westerink / 2 reacties

26-11-2015, 08:00

Vraag

Beste ds. Westerink. Vrij regelmatig kom ik in contact met een christelijke jongeman die aan mensen vraagt: Heeft u last van uw knie of van uw rug etc.? Meestal is dit ook het geval. Hij vraagt dan: Mag ik met u bidden of de handen opleggen? Dan gebeurt het vaak dat de pijn weg is. Dan zegt die jongeman: Lof aan God. Ik weet hier geen raad mee en is dit bijbels te onderbouwen?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Om te beginnen zou ik meer gegevens van je moeten krijgen om een enigszins gefundeerd antwoord op je vraag te geven. Vervolgens moet ik zeggen, dat ik het vreemd vind om zo’n verhaal te horen, zonder dat daar verder iets over bekend lijkt te zijn. Althans: ik heb er nooit eerder iets over gehoord of gelezen.

Omdat ik de jongeman in kwestie niet ken en dus ook niets weet van zijn praktijken, zou ik slechts een oppervlakkig oordeel over dit handelen van deze jongeman kunnen uitspreken. Gods geboden leren ons echter niet lichtvaardig of onverhoord te oordelen.

Tenslotte, heel in het algemeen kan ik wel zeggen dat er mensen zijn die dergelijke handelingen verrichten en wel zo dat hun ‘patiënten’ er baat bij hebben. Maar naar mijn mening moet je daar heel voorzichtig mee zijn omdat je met dergelijke ‘krachten’ heel gemakkelijk op het “domein van de slang” komt, met alle gevolgen van dien.

Een persoonlijke vraag zou tenslotte kunnen zijn: waarom leg je deze vraag bij mij neer?

Je ziet wel: je krijgt meer vragen dan antwoorden terug. Heb jij behoefte om toch wat dieper op deze dingen in te gaan, dan hoor ik het wel van je.
 
Hartelijke groeten,
Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gebedsgenezing
2 reacties
DeDwaler
26-11-2015 / 14:04
Door alle wonderen en genezingen die de Heere Jezus en de apostelen deden wisten de mensen (waaronder de Farizeeërs) dat ze door God gezonden waren en dat hun boodschap, het Evangelie, de waarheid was.

De functie van lichamelijke genezing in de Bijbel is slechts om het Evangelie te helpen verspreiden. Lichamelijke genezing is daarom nooit een doel op zich.

Het gaat in de Bijbel voornamelijk om geestelijke genezing en dat door het Evangelie. Het gaat allemaal om de Heere Jezus Zelf en niet om genezing van ziekten, voorspoed, welvaart en geluk.

Tegenwoordig hebben we de Bijbel als Woord van God en hebben wonderen en tekenen hun functie als ondersteuning voor de Evangelieverkondiging grotendeels verloren. Het fundament is namelijk éénmaal gelegd door de Heere Jezus en de apostelen.

Als de Heere nu iemand wil genezen dan doet Hij dat, maar dat is eerder uitzondering dan regel. Als iemand stelt dat het altijd Gods wil is dat iemand van ziekte geneest of dat ziekte iets van de duivel is waar we tegen moeten strijden, dan is dat een leugen.

Natuurlijk is ziekte in de wereld gekomen door de zondeval, maar dat betekent niet dat het geen functie kan hebben die de Heere gebruikt voor ons eigen bestwil.

Zo was Paulus bijvoorbeeld een schuchtere en lichamelijk zwakke man, maar met wat een kracht werkte de Heere door hem heen! Gods kracht blijkt uit menselijke zwakheid.

Een getuigenis van iemand die de grootst mogelijke lichamelijk ellende heeft, maar overloopt van liefde voor de Heere Jezus en Zijn liefde voor hem of haar, is wat mij betreft het mooiste en ontroerendst wat er is.

Er is niets mis met bidden voor ziekte hoor, maar het gaat bovenal om geestelijke bevrijding van zonde en ongerechtigheid, van oordeel en straf, door het leven, lijden en offer van onze Heere Jezus.

Ik heb de uitwassen meegemaakt waar mensen om genezing bidden alsof ze de duivel zelf staan uit te drijven op bevelende toon en met zogenaamde autoriteit. Vooral het charismatische 'christendom' heeft daar patent op, met alle kwalijke gevolgen van dien. Vooral als ze je wijsmaken dat jouw genezing afhangt van de mate van je geloof.

Zo richten ze onherstelbaar veel schade aan, vooral bij zwakke en zieke mensen die de wanhoop nabij zijn, totdat die mensen, na de zoveelste teleurstelling in zichzelf en God, de Heere Jezus voorgoed de rug toekeren, zonder ooit de waarheid over Hem te hebben gehoord.

Kwalijke praktijken, waarvan je hoopt dat mensen ertegen worden gewaarschuwd en die charlatans worden ontmaskerd, maar ik lees er, in Nederland althans, zelden iets over. Helaas...
11_10
30-11-2015 / 17:34
Ik dacht direct aan Markus 9: 38 - 40 e.v. Kijk maar of je er iets mee kan!

Terug in de tijd

Wie weet welk boekje de meeste Hersteld Hervormde gemeenten gebruiken met belijdeniscatechesatie?
11 reacties
25-11-2010
Ik heb een vraag over de Kerstgeschiedenis. Ik moet namelijk binnenkort het Kerstverhaal vertellen over de herders. Vaak...
2 reacties
25-11-2011
In Engeland is gestemd over een wetsvoorstel voor genetische modificatie op menselijke embryo's. Specifiek alleen op men...
geen reacties
25-11-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering