Eisen van de kerkenraad

Ds. R. van de Kamp / geen reacties

26-01-2015, 13:05

Vraag

Mijn vriend en ik hebben trouwplannen. Beiden gaan we naar de HHK, maar nog wel naar twee verschillende gemeenten. Nu zouden we graag de zegen van God over ons huwelijk vragen maar we lopen tegen de 'eisen' van de kerkenraad aan. Wanneer we wel in de kerk trouwen zullen we dat in de gemeente doen waar ik naartoe ga. Deze verwacht van ons dat we belijdeniscatechisatie gaan volgen. Wij zijn daar voor ons gevoel beide (nog) niet aan toe. Ook mogen we bijvoorbeeld geen tv (we kijken nu wel tv etc.) en zo zijn er meer van dit soort leefregels waar we ons dan aan dienen te houden. Ook voelen wij een bepaalde druk vanuit onze omgeving. Dit voelt voor ons heel dubbel, we zijn beide gelovig en zitten daarin gelukkig op dezelfde golflengte, maar we hebben nu het gevoel dat we na onze bruiloft een nogal ander leven moeten gaan leiden wanneer we wel in de kerk gaan trouwen. We trouwen niet in de gemeente waar mijn vriend naartoe gaat want daar is de kerkenraad nog strenger en daar voel ik mij ook absoluut niet thuis. (Gelukkig zijn we het samen eens dat we evt. wel voor 'mijn' kerk zouden kiezen.) We praten er wel samen over maar we weten niet wat we hier mee aan moeten. Het belangrijkste vinden wij de zegen van God over ons huwelijk, we zijn christelijk en willen daar naar leven, we geloven dat we God bij alles nodig hebben. Het voelt niet goed om Zijn zegen niet te vragen. Maar wat als wij ons daarna niet 'houden aan bepaalde regels'? Of ons getrouwde leven niet kunnen invullen zoals we dat altijd voor ons zagen? Graag zou ik een mening/advies willen horen van iemand van de HHK. We hebben ook gekeken of er in onze omgeving een andere kerk -PKN- is waar we niet tegen dit 'probleem' aan zouden lopen, maar hier voelen wij ons helaas niet thuis.

Antwoord

Beste vriendin,

Het is fijn dat jullie goed nadenken en er met elkaar over spreken hoe jullie je (huwelijks)leven straks vorm willen gaan geven. Dan is Gods zegen daarbij onmisbaar. En dat begrijpen jullie goed! Daarom wil je ook niet zonder Zijn zegen het huwelijk in. Bovendien willen jullie ook christelijk leven en God in alles betrekken. En jouw kerkenraad wil je daarbij helpen! Daar zijn ze door de Heere toe geroepen, om zo de kudde die aan hun zorgen is toe betrouwd tot Christus te leiden. En dan begrijp ik het niet goed als jullie dat niet fijn vinden. Hoe kunnen jullie Gods zegen over je huwelijk nodig hebben, terwijl je vindt dat diezelfde God mensen heeft geroepen tot het ambt, die het in jullie ogen helemaal niet goed doen? Zij proberen, met de hun geschonken gaven, invulling te geven aan de hoge roeping die er op hun schouders rust, maar in jullie ogen doen zij dat niet goed. Ik snap het niet!

Hoe komt het dat jullie nog niet toe zijn aan het doen van belijdenis, terwijl je wel met de Heere wilt leven? Dan zou het toch ook jullie begeerte moeten zijn om Zijn Naam te belijden voor Hem en voor Zijn heilige gemeente? Hoe komt het dat jullie zoveel waarde hechten aan een tv? Terwijl de ambtsdragers die de Heere over jullie gesteld heeft er wellicht vast van overtuigd zijn, dat een tv het leven met de Heere in de weg kan staan?

Jullie willen christelijk leven. Weet je wat een christen is? Ik geef je de prachtige definitie uit Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus: Ik wordt een Christen genaamd, “omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving deelachtig ben, opdat ik Zijn Naam belijde, en mijzelf tot een levend dankoffer Hem offere, en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde, en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere.” Vraag jezelf eens af als je je getrouwde leven graag invult zoals je dat zelf wilt of dat in overeenstemming is met zondag 12.

Je wilt mijn mening horen. De Heere heeft je in een kerkelijke gemeente geplaatst en Hij heeft ambtsdragers gegeven om te waken voor het heil van je ziel. Neem dat uiterst serieus! “Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig” (Hebr. 13: 17). En met deze tekst heb je niet alleen mijn advies, maar het gebod van de allerhoogste Raadgever!

Met hartelijke groet en Gode in alles bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

belijdeniskerkenraadtrouwdienst
geen reacties

Terug in de tijd

Een complexe vraag, maar wel een noodkreet. Wat moet je doen als je weet van een man die, naar eigen zeggen 'schuldbelij...
5 reacties
26-01-2012
Mijn aanstaande schoonmoeder is heel erg achterdochtig. Ze vertrouwt een ander echt niet (belt/of laat mensen bellen en ...
6 reacties
26-01-2010
Ik ben opgegroeid in een gereformeerd gezin. Ik ben nu inmiddels 25 jaar. Ik ben sinds mijn vroege pubertijd al versling...
7 reacties
26-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering