God heeft alle mensen lief

Redactie Refoweb / 12 reacties

22-02-2013, 08:08

Vraag

Aan ds. C. G. Vreugdenhil. Ik zit met de vraag of je mag zeggen dat God alle mensen liefheeft. Aan de ene kant zijn er teksten die dit wel lijken te zeggen, bijvoorbeeld Johannes 3:16: "Alzo lief heeft God de wereld gehad..." Aan de andere kant heb je ook teksten als "Gij haat alle werkers der ongerechtigheid" (Psalm 5:6) en "Jacob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat." Kun je dus zeggen: God houdt alleen van Zijn kinderen, maar de goddelozen haat Hij?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

12 reacties
vlokje
23-02-2013 / 21:11
Persoonlijk denk ik dat haat een uitvinding van mensen is, ik kan me bij God zo moeilijk het menselijke haatgevoel voorstellen. Iemand niet uit kunnen staan, iemand willen vernietigen...

Soms denk ik dat we God dingen, gevoelens toeschrijven die alleen maar door mensen gevoeld kunnen worden, omdat we mensen zijn. Ik vertrouw 100% op Gods liefde, iedere dag en ik ben nog nooit één moment bedrogen uitgekomen. Laat teksten die je niet begrijpen kunt voor wat ze zijn, en geloof er in dat Gods liefde ook jou op het oog heeft. Hij is denk ik niet bezig met vragen waar jij je in verdiept, Hij wil maar één ding, alle mensen in zijn Vaderhart.
mieptruus
24-02-2013 / 22:14
Vraagsteller, onderzoek al die teksten eens. Wat je dan ziet is dat ze elkaar tegenspreken.

Lees in het nieuwe testament wat Jezus daarover zegt in Lucas 14:26.
Hoe kan je je ouders nou haten als het 5e gebod zegt dat je je ouders moet eren.

Heeft God de wereld gemaakt om alle mensen verloren te laten gaan? Nee, wat heeft Hij gedaan opdat de mensen behouden kunnen worden? Zijn Zoon gegeven..
Voor de hele wereld, niet voor de uitverkorenen alleen.

Ik luister zelf naar een studie over de Hebreeën brief van Nehemia Ministries.
Alexander91
25-02-2013 / 12:09
Vraagsteller,

Lees en overdenk de schepping en de zondeval voor je antwoord.
Een van de zaken die opvalt, is dat God de keuze om bij Hem te blijven bij ons ligt. God, de schepper, is een schepper van orde. Onze wereld, de orde die er nog steeds is, de natuurwetten, daar verbaas ik me iedere dag over. God wil dat wij in die orde leven, en "naar Zijn Beeld" ook die orde handhaven, en Zijn schepping blijven ordenen.
Maar, Hij wil dat wij dat gewillig doen. Hij wil geen hersenloze slaven die Hij alleen maar bestuurt en fouten laten maken. God wil dat wij uit liefde, eer en dankbaarheid naar Hem toe, Hem volgen en gehoorzamen.
Maar wij mensen zijn nieuwsgierig en willen ook de wanorde (of: zonde: het terrein van de duivel) kennen. Daarom zijn wij uit de hof van Eden gevallen.
Vanaf onze geboorte zijn wij allemaal gevallen. God wil dat niet, en laat ons de keuze om weer naar Hem terug te keren (zij het, dan zonder Hem die keuze er niet was geweest, dus uit onszelf is die keuze er niet, en dus is dit pure genade om onze ongehoorzaamheid niet te straffen).

God wil ieder mens terug in Zijn Kudde, en de Heere Jezus is de Herder die ons terug wil brengen. Maar ook hier wil God dat wij zelf Zijn Genade aannemen. Als je het zelf niet wil, als je God blijft afwijzen, zal je niet gered worden. God is blij met iedere verloren zoon die terugkeert. En Hij staat als de Vader, buiten ieder huis zijn kinderen op te wachten. Hij houdt van ze allemaal. Maar zij die wegblijven, worden ook niet gered, want ze moeten naar Hem toe om Genade te ontvangen.

En weet je wat zo mooi is: God de Vader wacht niet IN zijn huis op ons. Hij staat op de uitkijk. Hij wacht op iedereen. En nog mooier. Laat hij de zoon eerst zijn zonden en schuld belijden. Test hij hem eerst op voldoende zondebesef? Lees maar! Dat doet Hij niet. Hij slaat meteen Zijn Armen om de verloren zoon heen, en richt een feest aan (vergelijk met de Goddelijke rechtbank: Jozua hoeft niets te zeggen, Jezus de Middelaar neemt het boetekleed op zich, en Hij middelt tussen Jozua en God. Jozua krijgt nieuwe kleren: de kleren van het bruiloft van het Lam!). Met woorden, of met een diep doorleeft zondebesef kunnen wij niets toevoegen of afdoen aan Zijn Genade. Zijn Genade is genoeg. De roep van de vader klinkt ook vandaag de dag: Komt want ALLE dingen zijn gereed!


God heeft dus liefde voor Zijn schepselen, maar Hij haat de zonde (de goddeloosheid: de wanorde).
vlokje
26-02-2013 / 12:05
Alexander91: Vanaf onze geboorte zijn we allemaal gevallen.... Tja, het staat in de bijbel en we moeten het geloven, maar ik heb er zo'n moeite mee dat zo'n lief klein pasgeboren kindje al iets in zich zou hebben waar God een hekel aan heeft.
Alexander91
26-02-2013 / 13:30
@Vlokje: misschien is het beter om het dan net wat anders te verwoorden. Wij worden allemaal geboren in de gevallen wereld. We worden niet geboren in de hemel. Ieder kind groeit op zonder een natuurlijke band met God, zoals Adam en Eva het vanaf hun schepping meteen wel al hadden. Ieder kind wordt geboren buiten God. Dat is een keuze die de mens heeft gemaakt (de zondeval), en dus ook de consequentie van onze keuze. God had ervoor gewaarschuwd, maar de mens wilde weten hoe het was om zelf alles te kennen. En God liet het ons vrij, Hij wil geen slaafse dienst, maar mensen die Hem volgen, ten diepste uit liefde voor Zijn Werk.

Wij worden dus geboren buiten God. Er staat nergens dat God een hekel aan ons heeft. Waar haal je dat vandaan!? (Ja, God heeft een hekel aan de zonde, maar niet aan Zijn schepping.) Juist het tegenovergestelde, Hij heeft ons lief vanaf onze geboorte. En zelfs voor onze geboorte heeft God al alles eraan gedaan om ons te redden uit de gevallen wereld. Onze schulden zijn al kwijtgescholden. Maar, we moeten die kwijtschelding wel zelf aannemen. Denk aan de koninklijke bruiloft in de gelijkenis van Jezus: we worden allemaal uitgenodigd. Nemen we die uitnodiging aan, of komen we niet? God heeft een mogelijkheid gegeven om toch gered te worden: de Heere Jezus.

De Heere heeft dus alles gegeven om ook dat kleine kindje te redden. En voor wat betreft het oordeel over vroeg gestorven kinderen (misschien doel je daarop): wij weten niet wat het Goddelijke plan is. We kunnen noch het een noch het andere zeggen, en het is al helemaal niet onze plaats om hierover iets te zeggen. Vooral omdat het geen goed nut kan hebben. Het kan niet helpen om te bekeren, want kleine kinderen kunnen dat verstandelijk niet aan (als we zouden uitgaan van de bekeringsschema's die er tegenwoordig helaas zijn). Kleine kinderen zijn een zaak van God, en daar kunnen we het ook het beste maar houden.
rotterdam
26-02-2013 / 15:34
@Alexander91 ; goed geschreven en mooi geformuleerd maar toch loop je aan het eind van je betoog vast op iets heel essentieels.
“En voor wat betreft het oordeel over vroeg gestorven kinderen : wij weten niet wat het Goddelijke plan is / Kleine kinderen zijn een zaak van God, en daar kunnen we het ook het beste maar houden”.
Is dat evangelie ? Ga je met deze boodschap naar rouwende ouders ? Valt daar mee te leven ?
mieptruus
26-02-2013 / 19:39
Rotterdam, Hoe zie jij dat dan?
Trouwens de vraag van vraagsteller is zo'n vraag die verschil maakt tussen vele protestante en evangelische en reformatorische gemeentes.
Vanuit re reformatorische kant maakt het mij onrustig in mijn leven. Maar als ik luister naar studies van de evangelische kant, vind ik meer rust.
vrouw78
26-02-2013 / 21:59
@mieptruus, je laatste zin geeft herkenning. als ik de eerste reactie lees van Alexander91, denk ik wat mooi als het zo zou zijn, maar met mijn kerkelijke opvoeding, komt er verzet in me bij zo'n reactie. Begrijp je wat ik bedoel?

@Alexander91, ik wil graag geloven dat het waar is wat je zegt. Mag ik je wat vragen? Het is niet bedoeld om discussie uit te lokken. Het is voor mezelf, omdat ik tegenstrijdige dingen hoor. Wat is waar? Ik probeer het in de Bijbel op te zoeken, kom er vaak niet uit. Jij zegt: God wil ieder mens terug in Zijn kudde. Als ik sommige bijbelteksten lees denk ik, ja, dat is zo. Vervolgens lees ik in rom. 9:18 dus Hij ontfermd Zich over wie Hij wil en Hij verhard wie Hij wil.
En dan begrijp ik het niet. Zou je hierover iets kunnen zeggen?

Hart. Groet
mieptruus
26-02-2013 / 23:01
Ja ik begrijp wat je bedoelt.
Maar ik heb ook verzet tegen mijn kerkelijke opvoeding. Want die geeft onrust in mijn leven.
Sinds ik andere studies lees, durf ik een dag echt gelukkig en niet bang te zijn.

Maar al gauw komt dat vingertje om de hoek. "het is en dwaalleer, je word naar de bloemhoven gestuurd". "Want bij de evangelische gemeentes is iedereen blij, en dat is niet echt van God.".

Maar zodra ik luister naar een evangelische preek of studie, zie ik het verschil.
Ik zou het je zo willen laten horen. Ze leren daar geen alverzoening.
vrouw78
27-02-2013 / 08:56
mieptruus, hier ook verzet tegen mijn kerkelijke opvoeding. Merk soms verbittering. En denk dan dat God wil dat ik in liefde met anderen omga, de minste zijn, dienen. Wil daarom niet verbitterd zijn. Zou met je van gedachten willen wisselen. Wil je mailen? volledigeovergave@gmail.com
rotterdam
27-02-2013 / 09:01
@mieptruus ; het gaat hier over een bijzonder “teer” onderwerp, ouders die een kind verliezen is, zeker voor mensen die dit niet hebben meegemaakt zoals ik, is het haast niet te beschrijven.

Alexander zegt ““En voor wat betreft het oordeel over vroeg gestorven kinderen : wij weten niet wat het Goddelijke plan is / Kleine kinderen zijn een zaak van God, en daar kunnen we het ook het beste maar houden”.
Daarmee blijft de mogelijkheid bestaan dat het kind dus verloren gaat.

Wij vergelijken de leer van het verbond vaak met de uittocht van het Godsvolk uit Egypte.
Wat denk je ? Als er een kind had moeten achterblijven – waren die ouders op weg gegaan naar het beloofde land, overvloeiende van melk en honing ?
De vraag stellen is hem beantwoorden, natuurlijk niet. Wie wil naar het beloofde land als de kinderen niet mee gaan ?
De rabbijnen zeggen “geen klauwtje bleef achter”, zelfs de hond en de kat gingen mee.

Uiteraard heb ik hiervoor mijn eigen Bijbelse argumenten maar die laat ik achterwege, ik wil een dogmatische discussie over zo'n teer onderwerp voorkomen.

Ons oude doopformulier zegt in het dankgebed na de doop ;
Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen.
Alexander91
27-02-2013 / 18:57
@Rotterdam

Ik begrijp je bedenking, en ik zal je eerlijk zeggen dat ik gewoon niet weet wat Gods Oordeel is over vroeggeboren kinderen. Een ding kunnen we wel zeggen geloof ik, en dat is dat kinderen van mensen die zijn "ingeent in de stam van Abraham" (heidense gelovigen), ook in die stamboom voorkomen. God is niet de God voor volwassenen, Hij verkoos het hele Israelische volk, dus ook de kinderen. De kinderen van Zijn volk horen er helemaal bij. Vergelijk misschien de hele huisgezinnen en huishoudens die tegelijkertijd gedoopt werden. Maar, dan is de moeilijkheid, wie is ingeent in de stam van Abraham? Als je naaste een kind verliest, en je naaste gelooft, dan kunnen de teksten uit de Bijbel hierover troost bieden. Maar theologisch gezien moeten we oppassen en gewoon niet op Gods Troon willen zitten en het Oordeel theologisch waterdicht maken. We moeten geloven in God, vertrouwen op Hem in deze zaak. Zo sta ik er in, en ik zeg niet dat het de waarheid is, dit is mijn geloof op dit vlak. En naar rouwende mensen toe, zou ik nooit met onzekerheden komen oid, rouwende mensen moeten bemoedigd en getroost worden, daar moet geloof gepraktiseerd worden, daar moet niet theologisch verhandeld worden.

@Vrouw78 Ik geloof dat de Bijbel en God zich niet tegenspreekt en fouten bevat. In mijn ervaringen in het geloofsleven heb ik vaak genoeg meegemaakt dat schijnbare tegenstellingen dat uiteindelijk niet zijn. Het zijn paradoxen: ze lijken tegen te spreken, maar eigenlijk kloppen ze wel. Vaak bevatten ze een subtiliteit die juist uit de schijnbare tegenstelling gevonden kan worden. De Bijbel heeft voor iedereen een antwoord. Voor mensen die positief zijn, mensen die negatief zijn, mensen zus, mensen zo. Ieder heeft zijn eigen kruis, en deze vind je in Gods Woord, en met dat Woord kun je het opnemen en het dragen.
De tegenstelling die je aandraagt zou ik niet zo snel kunnen ontrafelen. Wat ik in eerste instantie denk, is dat de liefde voor alle mensen voorkomt in de evangelien: ze worden geuit door de Engelen, als ook door de Heere Jezus, God zelf. De schijnbaar tegensprekende tekst(en) komen in dit geval van Paulus, die een brief schrijft aan de Romeinen, en daar zijn overtuiging in opschrijft (met inspiratie van de Heilige Geest natuurlijk). De tekst laat zien hoe hij het ziet. In de ogen van een mens die anderen probeert te bekeren ziet het er zo uit (eerst de Jood die telkens een hard hart toont, en vervolgens de heiden die het evangelie veel makkelijker aanneemt (lees boek handelingen in het geheel eens, is erg verduidelijkend)). Sommige mensen laten zich niet bekeren, ze gaan overal tegenin, altijd een maar. Paulus lijkt te zeggen: ik kan mensen niet bekeren, alleen God kan dat.
Dit is denk ik niet een erg verhelderend antwoord, misschien moet je het een predikant vragen hier?

Terug in de tijd

Ik heb nu ruim een maand verkering met mijn vriendin. Hiervoor heb ik twee jaar verkering gehad met een meisje dat veel ...
geen reacties
22-02-2010
Geachte deskundige, begin vorig jaar hebben wij een nieuw koor opgericht onder de joodse vertaling van Gods Naam. Wij wa...
geen reacties
22-02-2010
Bij het lezen van de lijdensgeschiedenis valt me op dat er in de SV en BMU soms staat gekruist (of kruisten) en soms gek...
1 reactie
22-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering