De verleiding niet weerstaan

ir. Raymond H. Warnaar / 22 reacties

14-12-2011, 10:14

Vraag

Ik probeer mijn zonden (popmuziek luisteren en films kijken) tegen te gaan. Dit omdat ik weet dat het niet goed is, maar het is zo fijn! Ik heb dit al vaker geprobeerd, maar telkens kan ik op een gegeven moment de verleiding niet weerstaan (vooral op momenten wanneer je stress hebt of je niet optimaal voelt). Dan kijk je naar je medeleerlingen op je christelijke school die het ook allemaal zonder (zo lijkt het) wroeging doen en geef je toch weer toe. Maar hoe kan ik er voor zorgen dat ik het nu WEL volhoud? Heeft u tips? Een jongere.

Antwoord

Beste vragensteller,

STOP met je eigen afkickpogingen en buig je knieën, sluit je ogen, belijdt je zonden en afdwalen aan de Heere Jezus en vraag of Hij je leven volledig met Zijn heerlijke aanwezigheid wil vervullen, zodat er geen plaats, geen tijd en boven alles (!) geen zin meer is om lege, zondige, dwaze, wereldse, verleidelijke, onnuttige en beschadigende verslavingen toe te laten (want alles wat niet tot Gods eer bestemd kan zijn, is zonde, ook al houden alle medeleerlingen zich er mee bezig...).

Misschien denk je nu: dat heb ik al zo vaak gedaan, het helpt gewoon niet. Is dat zo? Heb je echt ALLES uit handen gegeven? Of waren je gebeden nog vol met eigen voornemens en inspanningen? Of misschien denk je: Ja maar, dit klinkt te makkelijk, te geestelijk, niet echt praktisch, veel te passief. Ik ben juist op zoek naar praktische tips...

Stel, je boekenkast is halfleeg. De kans is groot dat de lege ruimte gevuld wordt met andere dingen dan boeken (vaak: rommel) die je gewoon tijdelijk ergens een plaatsje moet geven. Beetje rommelig, niet echt netjes, maar binnenkort ruim je het wel weer op, neem je je voor, maar dat duurt soms wel een paar weken. Een eenvoudig en onschuldig voorbeeld, maar het gaat om het volgende: als ons leven halfvol is van de Heere en Zijn dienst, dan blijft de andere helft beschikbaar voor rommel. Staat de boekenkast vol met boeken, dan is er geen plaats voor andere dingen.

Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat de Heere Eigenaar is van ons HELE leven en niet van de helft of van 90 procent. Want de ruimte die overblijft neemt de satan in beslag en gebruikt hij als een zuurdesem om het hele deeg zuur te maken. Met andere woorden: het toelaten van een klein beetje ruimte voor popmuziek of slechte films zal je volledige relatie met de Heere verwoesten!

Wat dan? Zelf vechten tegen de verkeerde gewoonten die op je afkomen? Tegen popmuziek en dergelijke? Opnieuw wil ik hier zeggen: nee, stop daarmee en ga naar de Heere toe, verwacht ALLES van Hem. Vraag Hem om je te vervullen met Zijn heerlijkheid, Zijn liefde, Zijn genade, Zijn vrede opdat je daardoor geen zin, geen tijd en geen plaats meer hebt voor rommel in je leven.

Waarom wijs ik je steeds naar de Heere? Omdat Hij zo oneindig meer sterker en gewilliger is om jou te veranderen dan dat je dat zelf bent en kunt. Hij wacht op dat gebed. Hij wacht niet op eigen pogingen om jezelf te verbeteren. Dat is de kern van het genadewerk van onze God: dat Hij alles al gedaan heeft en alles door Zijn Woord en Geest wil blijven doen om ons aan Zijn beeld gelijk te maken. Als je dat mag geloven en dat gelovend op je knieën in praktijk mag brengen, dan zal de Heere je niet aan jezelf overlaten!

Verwacht het daarom volledig van Hem. In Jesaja 40:31 staat opgeschreven: Die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moe worden; zij zullen wandelen en niet mat worden!

Augustinus zei al eeuwen geleden: "Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o God." We kunnen dus zelf geen rust aanbrengen, maar moeten en mogen de ware rust en vrede bij God vinden. Waar dan heen? Naar God alleen!

Tenslotte nog een (praktische) tip: haal de rommel ook weg uit je directe omgeving, verwijder die muziek van je mobiel en vervang het door muziek waarin de Heere groot gemaakt wordt. Gooi verkeerde DVD's in de prullenbak en bekijk programma's die verantwoord zijn. Waarom zou je om een uurtje of een avond 'plezier', duisternis over je leven afroepen omdat de Heere zich verborgen houdt?

De Heere wil juist dat wij in het Licht leven en niet in de blinde duisternis van deze wereld. Zoek de Heere en leef! Vraag Hem naar Zijn liefde, Zijn schoonheid, Zijn muziek, Zijn vrede. Lees en herlees wat de Heere opgeschreven heeft in Zijn Woord hierover. Bijvoorbeeld in Filippensen 4:6 en 7: "Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus."

En als de verleiding na een poosje terugkomt (want de satan wordt niet moe ons te verleiden)? Hetzelfde medicijn: Gods Woord en daarin Zijn vele beloften. Tenslotte, nog één: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht."

Met vriendelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

geloofsstrijdverleidingzonde
22 reacties
waldboy
14-12-2011 / 12:27
-En als de verleiding na een poosje terugkomt (want de satan wordt niet moe ons te verleiden).

Het kan ookz ijn dat de Heere ons op de proef stelt. Dan is het beter naar Hem te vluchten ipv van de Satan weg te vluchten.
De Heere zendt ons dan de verleiding om ons geloof te beproeven.
Er van uitgaande dat popmuziek luisteren en films kijken zonde is, dan helpt het niet om de dingen die dat veroorzaken weg te doen. Het verlangen zit in ons hart. Voor de een is dat dit, voor de ander dat. Het verlangen zal ook altijd daar blijven. De Heere wil het misschien wel steeds gebruiken om ons geloof op de proef te stellen.
Race406
14-12-2011 / 14:16
Vraagsteller: Hoe kom je erbij dat films kijken en popmuziek luisteren zonde is? Vind jij dat zelf of vind je dat omdat jouw kerk/predikant/ouderling of wat dan ook het zonde vindt?
Dat is wel heel belangrijk om voor jezelf duidelijk te hebben!
plderoos
14-12-2011 / 17:52
Muziek is niets anders dan een combinatie van geluiden in diverse schakeringen en op verschillende toonhoogtes. Dat is klassieke muziek, hartstikke geestelijk natuurlijk, en popmuziek ook, maar dat is natuurlijk hartstikke duivels. Waar hem het verschil in zit heb ik nooit begrepen. In de teksten? Luister eens naar de matheus passion, die zit vol met "God heeft zeker wel gezegd". Wat denk je, als de duivel zich ergens in verstopt, zou hij zich dan niet slap lachen als jij hem zoekt waar hij niet zit? Het enige wat er aan popmuziek satanisch is, is dat jij dénkt dat het zo is.

Heb je wel eens een verfilmd boek gezien? (nee zeggen want stel dat een ander het hoort) En was het toen niet zo dat je de hoofdpersoon er anders uit vond zien dan je dacht? O? maar dan heb je dus tijdens het lezen van dat boek een film in je hoofd gemaakt! Dus je kunt nu ook geen boeken meer lezen! Je mag God niet afbeelden maar als jij in de bijbel leest dat Christus aan het kruis gestorven is maak je direct een afbeelding in je hoofd. Er gaat iets helemaal fout hier!

Een film is niets anders dan een boek in visuele vorm. Beide vertellen een verhaal. Met het lezen van een boek, of het kijken van een film, met het luisteren van (pop)muziek is niets mis, tenzij je God er oneer mee aandoet.
Gerard
14-12-2011 / 23:47
Mooi antwoord van Warnaar.

Je kan in het duister zijn en dan tast je rond en weet niet wat goed of verkeerd is.
Dan kan het licht van Jezus in je leven komen en kun je bepaalde dingen duidelijker zien en beoordelen. Maar andere dingen kunnen nog wat meer in het schemerdonker blijven en wat moeilijker te beoordelen zijn. Als dan het licht van Jezus telkens helderder schijnt in je leven, kun je ook die dingen telkens duidelijk zien en onderscheiden. Dan zie je ineens hoe gruwelijk en gevaarlijk de dingen zijn die er in het schemerdonker niet zo ernstig uitzagen.

Zoek daarom dat het licht van Jezus telkens meer gaat schijnen in je leven (door Hem te leren kennen uit Zijn Woord). Het is dan niet meer een 'mogen of niet mogen', maar 'wat kan ik doen om het licht nog helderder te laten schijnen'.

Fil 1:9-11
En dit bid ik God, dat uw liefde (tot het evangelie) nog meer en meer overvloedig worde in kennis en oordeel zodat gij beproeven kunt de dingen, die daarvan verschillen, zodat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot, tot de dag van Christus; Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.


@plderoos
Met verbazing lees ik je naïviteit, stroman argumenten, en felheid om popmuziek en hollywood te verdedigen. Ben je er misschien meer aan gehecht dan je durf te erkennen?
En is dat niet op zichzelf al God oneer aandoen?
plderoos
15-12-2011 / 07:42
@ Gerard


Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt: want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed.

Ik verdedig niet holywood, ik verdedig de christelijke vrijheid.
Daniel
16-12-2011 / 10:30
@plderoos

Je hebt groot gelijk naar mijn bescheiden mening, er zijn fatsoenlijke films en er is fatsoenlijke muziek.
Je maakt zelf de keuze waar je naar kijkt of luistert.
Gerard
16-12-2011 / 21:22
@plderoos

En wat doe je met die vrijheid?

Ik heb zelf vrij veel films gekeken, in het bijzonder toen ik geestelijk in een dal zat.
Op een bepaald moment toen ik weer meer Bijbel ging lezen kwam de gedachte: stel dat Jezus in deze tijd zou hebben geleefd, of Paulus, zouden zij deze films hebben gekeken om een avondje te 'ontspannen'? Wat zouden zij hebben gedaan?
Voor mij was het antwoord wel duidelijk. Wat ben ik dan raar bezig als ik dat wel doe, dacht ik. Sinds die tijd ben ik in mijn vrije tijd bezig bezig met de 'dingen van boven' (Kol 3:1). Dat sterkt me geestelijk als een gezonde maaltijd, in plaats van een snelle hap junk food. Er zijn best enkele films die nog enigzins gaan, zoals misschien een oude Luther film of iets soortgelijks, maar is niet 99,99 % van de films rotzooi? Hetzelfde geldt mijns inziens voor popmuziek.

Het gaat hier niet om de wet te volbrengen maar om geestelijk gezond te leven.
Ik denk niet dat Paulus hetzelfde bedoeld met christelijke vrijheid als waar jij op lijkt te doelen
Hij zegt in Rom 6:15-16: "Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?"


Nog even Wat Mattheus Passion betreft, je zei die zit vol met "God heeft zeker wel gezegd".
Nou ken ik de Mattheus Passion redelijk goed en ik weet eigenlijk niet wat je bedoeld.
Je weet dat de recitatieven en de koren de letterlijke tekst van Mattheus 26 en 27 zijn?
In Matt 26 staat inderdaad 5 keer 'gezegd', (vs 9, 17, 22, 35 en 43) bedoel je dat?
Verder komt het woord 'gesagt' 'niet voor in de Mattheus Passion.

Ik zie niets onbijbels in de Mattheus Passion, integendeel. Bach gebruikt de letterlijke bijbeltekst (Luther vertaling uit 1545 - zie http://bijbel.hispage.nl) en accentueert met koralen van Paul Gerhardt en met aria's die van een persoonlijke relatie met Jezus spreken. Ik vindt het persoonlijk erg rijk aan inhoud. Misschien begrijp je het verkeerd? Kun je mij het aanstotelijke aanwijzen?
http://www.nadro.nl/mark/matthaus_passion.html

Ik persoonlijk vindt dit soort muziek van Bach een heel goed alternatief voor popmuziek, zeker als je Duits kan verstaan. Het vraagt even wennen, vroeger vond ik er niets aan. Maar toen ik het beter leerder kennen, in het bijzonder de inhoud en hoe Bach de muziek gebruikt om de inhoud te ondersteunen begon ik het telkens mooier te vinden.
meiske
16-12-2011 / 22:46
Toen ik deze vraag las werd ik blij. Mensen die net zo als ik weten en voelen dat popmuziek en film je bij God vandaan trekt.
Maar toen kwamen er reacties binnen. Zei begonnen dat juist te verdedigen. Maar ook jullie voelen/horen toch wel ergens een stemmetje in jullie hart die zegt dat het niet goed is? En waarom dan deze reacties? Is dat om de mensen die er al mee worstelen extra te laten wankelen? Om ze weer om te halen?
Gelukkig zijn er nog mensen die het niet met jullie eens zijn. Luister naar hen en onderzoek het! HET TREKT JE VAN GOD AF!!
sydneylover
17-12-2011 / 08:25
Wat is popmuziek eigenlijk?

Is dit popmuziek of niet?

http://www.youtube.com/watch?v=UQDhH8-z14Q

Ter illustratie hoe normatief deze discussie eigenlijk is.
plderoos
17-12-2011 / 12:32
@ Gerard

De vraag wat Jezus of Paulus in deze tijd hadden gedaan doet eigenlijk niet ter zake, ze leven namelijk niet in deze tijd. Toch zeggen ze er wel wat over. Wat Paulus er over zei liet ik hierboven al zien. En Jezus zei onder andere dit: Want Johannes de Doper is gekomen, geen brood etende of wijn drinkende, en gij zegt: Hij heeft een boze geest! De Zoon des mensen is gekomen, wel etende en drinkende, en gij zegt: Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars! En de wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen.

We hoeven ons niet druk te maken over alles wat er in de wereld te koop is, anders, zei Paulus, konden wij beter uit deze wereld gaan, ik ben dat met hem eens. We moeten ons druk maken over degene die zich een broeder noemt maar dat niet is.

Dat je je filmtijd inruilt voor bijbelstudie kan ik alleen maar bewonderen. Ik doe dat slechts deels. 's avonds eerst bijbelstudie maar voor het naar bed gaan nog even film kijken. Maar noodzakelijk is dat niet. Alles is goed en niets is verwerpelijk mits het met dankzegging wordt aanvaard. En dat doe ik.
plderoos
17-12-2011 / 12:48
@ meiske Het laatste wat ik zou willen is mensen aan het wankelen maken. Ik schrijf juist vaak en fel tegen alle vormen van twijfel want, zeg ik dan, twijfel is het tegenovergestelde van geloven. Dus als dat het effect van mijn schrijven is ben ik niet duidelijk genoeg geweest.

Nee, ik hoor of voel geen stemmetje in mijn hart die zegt dat popmuziek fout is. En al hoorde ik die dan zou ik in de bijbel nakijken of dat stemmetje gelijk heeft. Je zult toch met me eens zijn dat we allemaal doordrenkt zijn met zonde? Maar dan zijn wij toch helemaal niet in staat om onszelf te beoordelen? En toch al helemaal niet als dat stemmetje in tegenspraak is met de bijbel? In de bijbel staat dat je overal van mag genieten als je het met dankzegging aanvaard. Ik doe dat dus ik geniet ervan.

Je zegt dat popmuziek je van God aftrekt. En dát is wel in tegenspraak met de bijbel. Ik heb daar drie argumenten voor.

1. Waar denk je dat de trommels, snaren en cymbalen van David en Asaf dichterbij hebben gelegen, bij het kerkorgel, of bij popmuziek?

2. Volgens jou zou muziek je van God af kunnen trekken. Maar Paulus beweert toch echt dat er geen krachten of machten zijn die mij kunnen scheiden van de liefde Gods.

3. Jacobus zegt dat als je verzocht wordt dat dat dan komt door de verlokking van je eigen vlees. Als je van God wordt afgetrokken moet je de muziek dus niet de schuld geven, maar jezelf!

Het enige waardoor ik nog enigzins met je mee zou kunnen gaan is dat je geweten ook van heel groot belang is. Paulus zegt dat je gerust offervlees kunt eten want afgoden bestaan niet. Als je daarmee echter tegen je geweten ingaat moet je dat niet doen, en je moet er een andere, met zijn zwakke geweten, geen aanstoot mee geven.

Vandaar dat ik zeg dat als mensen door mijn antwoord gaan twijfelen dat er dan iets niet goed gaat. Mijn doel is juist dat mensen niet door hun geweten gebonden hoeven te zijn. Ze mogen gerust naar popmuziek luisteren. Laat ik dat dan nu maar aanvullen dat als ze dan last van hun geweten krijgen dat ze dat dan niet moeten doen. Maar het is zeker niet nodig last van je geweten te hebben.
Cloudsadmirer
18-12-2011 / 10:44
@sydneylover,
je wilt toch zeker niet beweren dat een gewoonte of traditie (in dit geval een orgel in de kerk) een maatstaf is voor wat wel of geen popmuziek is?

De juiste maatstaf is niet een orgel maar de Bijbel! Ik zag ook flmpjes met nummers van Rammstein en Lady Gaga op een kerkorgel. Beetje naief om dan te stellen dat het dan opeens geen popmuziek meer is.

Popmuziek is misschien niet het juiste woord. Misschien is er ook christelijke popmuziek. Het gaat om de inhoud en ik sluit me van harte aan bij de reacties van Gerard wat dit betreft.


@plderoos,
je schrijft: 'Alles is goed en niets is verwerpelijk mits het met dankzegging wordt aanvaard.'
Abortus en euthanasie worden ook vaak in dankzegging aanvaard. We moeten de HELE Bijbel lezen.
Looft God met psalmen, gezangen en geestelijke liederen.
plderoos
18-12-2011 / 10:58
@ Rinske Het lijkt me dat er wel enig verschil zit tussen het plegen van een moord en het op volgorde zetten van toonhoogtes middels bazuin, luit en harp, trommel en fluit, snarenspel en orgel en hel klinkende cimbalen.

Maar ik geef toe dat er geen basgitaar tussen staat :)
Gerard
18-12-2011 / 23:14
plderoos
Als je je eigen woorden alleen op jezelf had betrokken had ik het hierbij gelaten. Maar nu je herhaaldelijk aanmoedigt om gerust popmuziek te luisteren en films te kijken wil ik toch op een aantal dingen ingaan.

Allereerst laat het duidelijk zijn dat we niet gerechtvaardigd worden door werken van de wet of door gehoorzaamheid aan de wet. Niet vooraf en ook niet achteraf (zgn dankbaarheid). We verkrijgen gerechtigheid alleen door het geloof in Jezus Christus. Er is niets dat we kunnen doen of laten dan alleen ons toe te vertrouwen aan Jezus (zie Galaten 3).
In Christus zijn we inderdaad vrij en niet meer onder de wet. Van harte mee eens.

Als Paulus het heeft over vrijheid in Galaten 5 heeft hij het over vrijheid van de wet, en wel bevrijdt te zijn van het oordeel van de wet. Door de wet waren we veroordeeld (eigenlijk de joden, want de heidenen hadden de wet niet en waren ver af, maar dat is een ander verhaal - zie Efeze brief), maar Jezus heeft ons onder de vloek van de wet weggehaald en daarvan verlost door als offerlam voor ons te worden geofferd aan het kruis op Golgotha. Dat is de kern van het evangelie.
Als Paulus ageert tegen degene die deze vrijheid willen wegnemen verdedigt hij niet een vrijheid op zich, maar de boodschap van het evangelie: alleen gerechtigheid door het geloof in Jezus Christus, niet door werken, niet door besnijdenis, niet door het houden van weken en maanden, niet door het houden van wat voor inzettingen dan ook. De Joden willen de heidenen brengen onder hun wet maar Paulus maakt duidelijk dat dat tegen het evangelie in gaat.
Alleen door mijn hoop te stellen op dit offer word ik gerechtvaardigd en verkrijg ik het eeuwig leven en word ik huisgenoot van God, geheiligd in het bloed van Jezus en daardoor perfect in Gods ogen, niet door wat ik zelf doe maar doordat ik met Christus wordt overkleed.

Wat doe ik dan met deze verkregen vrijheid?

In 1 Kor 10:23 zegt Paulus: "Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op."

De duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij verslinden kan. De wereld zegt mij elke dag: leef, geniet, je leeft maar één keer. Pluk de dag. Uit de Bijbel weten we dat dat een leugen is. Maar mijn vlees hoort dat graag en gaat daar graag in mee.
Twee dingen die bij uitstek geschikt zijn om deze boodschap van de wereld in te prenten zijn popmuziek en film. Het zijn niet de enige middelen, maar door de ontvankelijkheid van ons gemoed voor beeld en geluid wel uitermate geschikt.

Popmuziek afdoen als muziek met trommels, snaren en cymbalen en muziek als een op volgorde zetten van toonhoogtes toont een grove miskenning van wat popmuziek is en van muziek in het algemeen. Ook de werking van beeld en geluid van een film onderschat je blijkbaar.
(Is je nooit opgevallen hoe regisseurs waarden in een film overbrengen door er een bepaalde muziek onder te zetten, die het juist voor ons gevoel lelijk of juist mooi maken)

Je vergelijkt popmuziek met het eten van het offervlees.
Stel je voor dat dat zo zou zijn, lees dan nog eens 1 Kor 8: 9-13, wat Paulus daar zegt. (en ook Rom 14) Dat zou je al driedubbel voorzichtig moeten maken met wat je aanbeveelt en hoe.

Maar ik denk niet dat popmuziek en film vergelijkbaar is met offervlees.
Jezus zegt in Matt 15: 11 "Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens."
Offervlees eet je en komt er weer uit. Het heeft geen magische werking, het is gewoon vlees.
Bij popmuziek en film is dat anders. De beelden en het geluid van deze gaan je hersenen in maar komen er niet meer uit. Ze blijven hangen in je geheugen en komen op de meeste ongunstige momenten weer boven. Hoe meer je luistert en kijkt, hoe meer het werkt. Het gaat om de inhoud van de boodschap. Vrijwel elke song en film heeft een boodschap, op zijn minst het wereldbeeld en de waarden van de maker. Soms overduidelijk, soms meer subtiel.
Als je zulke dingen vaak verkondigt hoort en ziet, met muziek die je aanspreekt, ga die automatisch (op zijn minst gedeeltelijk) overnemen. Waar je mee omgaat wordt je mee besmet. Cynisme, morele ruimdenkend, het leven zoeken in het hier en nu om maar een paar dingen te noemen. Je merkt het misschien niet eens want je geweten wordt langzaam toegeschroeit en je verdraagt telkens meer. Hoeveel momenten zijn er in een film waar je even een oogje toeknijpt, of doe je dat al geeneens meer?

Wat onder popmuziek wordt verstaan is begonen met de blues, gevold door de rhythm 'n blues en hieruit voort kwam de rock'n roll waar al het andere uit is voortgekomen. De essentie van rock'n roll is 'having a good time', plezier hebben, en wel hier en nu. Plezier hebben is uiteraard niet onbijbels, maar belangrijk is op grond waarvan en de gesteldheid daarbij. Popmuziek is zonder uitzondering gericht op het vlees: jezelf goed voelen, doen wat je wilt. Rebellie is een sleutel ingredient, altijd geweest, vanaf Chuck Berry tot Lady Gaga. En niet op een manier zoals Luther opstond tegen Rome om terug te keren naar de Bijbel, maar juist op een manier om je af te keren van Bijbelse waarden. Zelfs waar bepaalde kritiek van popmuziek op de maatschappij terecht was, was het antwoord altijd verkeerd. Popmuziek brengt je in een droomwereld, illusies die je zelf bouwt. Het bouwt een goed gevoel op en je spiegelt jezelf in wat je hoort. Het bouwt de vleselijke mens op, het breekt de Geestelijke mens af. Het troost, maar dat is niet een troost waarvan Paulus spreekt in bijv 2 Kor 1.

Ook muziek op zichzelf heeft een werking, die je niet kan ontkennen, het pept op of het kalmeert, het brengt in extase of het maakt droevig. Dat is niet beperkt tot popmuziek, maar de meeste popmuziek maakt gebruik van een selectief aantal van deze elementen om een bepaalde werking tot stand te brengen. Ik ben zelf drummer geweest in een rockband en weet hoe een ritme van net boven de 80 tellen per minuut goed is om de hartslag te stimuleren om de mensen op te peppen. De muziek zit vol met toonsoorten en figuren om werkingen to stand te brengen, majeur, mineur, dissonanten, syncopen om naar een paar van be meeste bekende te noemen.
Iedereen die muziek maakt kent de werking van dit soort elementen en gebruikt ze voor zijn of haar doel. Popmuziek (net als alle muziek) kiest juist die elementen die het nodig heeft om haar boodschap te verkondigen. Dat betekent niet dat alle popmuzikanten met voorbedachte rade een boodschap wilen brengen. De meeste zijn gewoon meelopers die in grote lijnen nadoen wat anderen hen doen en dragen gedachtenloos dezelfde boodschap uit. De uitwerking blijft hetzelfe, want de bron is gelijk.

Zelfs zonder te kijken en te luisteren hiernaar is dat al moeilijk genoeg nuchter te blijven en staande te blijven in de wereld, omdat de popmuziek en film (en ook andere media) deze dingen de laatste 50 jaar sterk hebben verkondigd en dit nu algemeen gedachtengoed is. Niet dat popmuziek en film deze dingen hebben bedacht maar ze liepen en staan wel vooraan die te verkondigen.

Al deze dingen staan haaks op het leven uit geloof, geen wonder dat velen niet weten hoe te leven uit geloof, de rijkdom in Christus is verduisterd, de hoop die in ons hoort te zijn is ver weg, als dan de problemen komen, komt de roep: "waar is God, ik moet een oplossing hebben voor mijn problemen hier en nu". Omdat te leven uit geloof nooit is geoefend maar in plaats daarvan een leven hier en nu is geoefend.
Ik zeg dat niet met een opgeheven vinger, ik zeg dat uit ervaring, als een voornaamste van zondaren.

Om deze reden wil ik aanraden popmuziek en het merendeel van films te mijden. We hebben al genoeg om tegen te strijden.
Mogelijk zijn er sommige mensen meer gevoelig voor (zoals ik), dan anderen, maar ik betwijfel dat iemand hier ongevoelig voor is.
Als er opstand komt dit los te laten is het misschien al een teken hoe belangrijk het voor je is.


Voor de vragensteller nog: wat dan

Ik raad je aan je tijd te besteden aan te bedenken welke rijkdom je hebt in Christus:
Lees bijvoorbeeld Efeze brief, Filippenzen brief en Kollossenzen brief wat we hebben in Christus en overdenk dat. Richt je gedachten op de schat in de hemel.
We zijn Gods huisgenoten, de God die de zon en de maan en de sterren heeft gemaakt, de zee, de meren en bergen, de planten, de dieren en de mensen, jou en mij. En door het geloof in Jezus worden we geheiligd en kunnen bij God zelf wonen. Straks zal dat zo zijn in het nieuwe Jeruzalem (Lees Openbaringen 21 en 22). Leer hier naar uit te kijken en hier troost in te vinden. Dat is wat Paulus deed en toe oproept.

Hebr 10: 36-39
"Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God (=geloof in de Zoon, zie Joh 6:40), de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel."

Dat is te leren leven uit geloof.
Luister naar muziek die deze boodschap verkondigt en helpt levend te houden in je gedachten. Muziek die God looft maar niet alleen God looft maar ook zegt waarom. In de psalmen looft David God maar zegt ook waarom: Hij verlost en zal dat weer doen. David kijkt telkens naar het verleden hoe God heeft verlost en kijkt dan naar de toekomst in het vertrouwen dat God weer al verlossen.
David heeft een boodschap die hij verkondigen wil en gebruikt muziek hiervoor en hierbij. Naar is een goede boodschap.
Kijk films of series die Gods grootheid verkondigen, de majesteit van Zijn schepping, Zijn liefde voor ons.
Dat zijn dingen die troosten en blij maken. Bid om Gods zegen hierover en Zijn hulp daarbij.
Cloudsadmirer
19-12-2011 / 11:00
Gerard, wat fijn dat jij hier zo reageert! Gods zegen! Heel duidelijke reactie!
plderoos
19-12-2011 / 20:23
@ Gerard

Allereerst natuurlijk respect voor je eerlijke en nette antwoord! Ik wou dat dat vaker zo ging. Maar ik moet je toch bekennen dat ik het met even grote verbazing heb gelezen! Eerst dacht ik steeds, waar wil hij toch heen want ik ben het volkomen met hem eens! Dat ging door tot en met "In 1 Kor 10:23 zegt Paulus: "Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.". ik onderschrijf dat allemaal, en van harte. Hoe kan het ook anders want je haalt het rechtstreeks uit de bijbel en je blijft dicht bij de tekst. Dat probeer ik ook altijd.

Maar vervolgens laat je, zo lijkt het, heel de bijbel vallen en ga je verder op je gevoel, je intuïtie. Zo kom je er zelfs toe te zeggen " Je merkt het misschien niet eens want je geweten wordt langzaam toegeschroeit en je verdraagt telkens meer." Dat is een vraag zoals zovele dominees die stellen, die gaat over wat ze noemen de staat van je geloof. Ben je wel echt bekeerd? heb je de zonde echt wel afgezworen of ben je al dichtgeschroeid? En nu moet ik, net als de rest van reformatorisch Nederland, eigenlijk gaan twijfelen. Misschien heb je wel gelijk en ben ik gewoon satanisch bezig want wat niet voor God is dat is tegen Hem. Maar ik twijfel NIET! Want, zoals ik al zei, opeens begin je je op je je gevoel, je ervaringen te baseren. Popmuziek stamt af van de bleus ... maar wees dan ook consequent en ga verder. Want de bleus stammen af van de psalmen en die waren er niet geweest zonder de uitvinding van de muziek door de zoon van die bralgeest van een Lamech. Bestempel dan alle muziek als fout en niet alleen de soort die zich onderscheid door een nadrukkelijk aanwezig ritme. Je komt misschien wel uit een atmosfeer waar die geest heerste maar dat zegt niet dat dat effect bij iedereen zo aanwezig is.

Je eindigt met te zeggen, en daar heb ik dan weer respect voor, dat je er misschien extra gevoelig voor bent. Dat zou heel goed kunnen. Want ik herken mij er totaal niet in. Ik kan helemaal opgaan in mooie rockmuziek en vervolgens God danken dat Hij al dat moois gemaakt heeft! Ik vind het fantastisch dat Hij dat allemaal in de schepping heeft gelegd. Ik geniet daar hevig van en dat gun ik iedereen! Denk niet dat ik er lichtzinnig mee omga. Ik heb ook cd's van Metalica in huis gehad en toen ik erachter kwam waar ze over gingen zijn ze linea recta de container ingegaan. Maar dat doet aan de (naar mijn smaak) schoonheid van de muzieksoort niets af.

Op mijn argumenten dat er niets is (dus ook geen muziek) dat mij af kan trekken van de liefde Gods, en dat verzoekingen uit mijzelf (dus niet uit muziek) komen ga je niet in. Ik denk juist dat dat hele sterke argumenten zijn. Als je meegesleurd wordt van God af, en dat zou komen van de muziek, dan ligt dat naar mijn stellige overtuiging niet aan die muziek, maar aan het ontbrekende schild van het geloof. Zo spreekt niet mijn ervaring, maar zo spreekt wel de Heere.

Maar begrijp mij goed, ik heb het gelukkig al aangevuld, ik wil niemand verleiden tegen zijn geweten in te gaan. Ik zeg net zo hard dat het niet nodig is last van je geweten te hebben, maar als je het wel hebt moet je NIET luisteren naar popmuziek. Want al wat je uit twijfel, en niet uit geloof doet, is zonde.


Overigens ben jij niet de voornaamste der zondaren, dat ben ik, ik heet zelfs zo.

Hartelijke groet
Paul
cross
21-12-2011 / 08:36
@ gerard en plderoos,

Ik begrijp dat jullie beiden selecteren. Kunnen jullie beiden aangeven welke criteria jullie hanteren in het selecteren van muziek/films/boeken/tijdschriften/websites? (ben blij om te merken dat jullie op argumenten willen discussiëren). Misschien dat het ook mogelijk is aan te geven welk belang de 10 geboden vandaag de dag in jullie leven heeft?

gr. cross
plderoos
21-12-2011 / 21:01
@ Cross
Mijn criterium is eigenlijk heel simpel: Het mag Gods naam niet misbruiken, klein maken, en het mag mijn naaste niet schaden. Ik luister dus zonder enige gewetenswroeging naar allerhande soorten muziek waarbij bombastische rockmuziek mij exact dezelfde koude rillingen bezorgt als de orgelsymfonie van Saint Saëns. Als ik bezoek over de vloer heb waarvan ik denk dat ze aanstoot zouden kunnen nemen aan popmuziek zal ik dat zeker niet opzetten. Als een tekstschrijver mij beledigt, al is het om mijn geloof, denk ik: hij weet niet beter. Als hij God beledigt komt het er bij mij niet in of, als het er toch is, gaat het er weer uit. Ik heb een tijd lang een fantastische cd van Marilion gehad. Op de achtergrond werd iets heel aparts gedeclameerd. Toen ik erachter kwam dat dat een misbruik was van het onze Vader hebt ik die, ook al was de eerste zin eraf geknipt, die cd weggegooid. Bij het avondmaal zijn er veel mensen die zeggen dat Jezus nu even niet voor hen gestorven is en dus gaan ze niet aan. Dat is ook een klein maken van de naam van God en dat vind ik net zo erg.

De tien geboden zijn "slechts" onderdeel van de wet. De wet is de vijf boeken van Mozes waarbij de twee belangrijkste geboden niet in de tien woorden staan maar in Deuteronomium 6:5, en in Leviticus 19:18. Van al die geboden zijn de ceremoniele door Jezus vervuld waarvan Hij Zelf zegt dat er geen tittel zal vervallen tenzij het zal zijn geschied. De ceremoniele zijn geschied en dus vervallen. De andere, dus ook de tien woorden, staan nog als een huis overeind. Dat zegt echter weer niet dat ik persoonlijk ze móet houden. Want door de discipelen is beslist dat aan de heidenen niets zal worden opgelegd dan zich te onthouden van hoererij, het verstikte en van bloed. Wat moeten we er dan wel mee? "al wat vooraf geschreven is", zegt Paulus, "is tot onze onderrichting geschreven om onze hoop vast te houden". En tegen Timotheüs zegt hij: "bid voor alle mensen want zo is het goed en aangenaam voor God". Ik leer dus van de geboden (alle geboden) wat God mooi of goed of beter voor ons vind, en daar probeer ik mij aan te houden om het voor God aangenaam te laten zijn. Dat zorgt er tegelijkertijd voor dat ik in mijzelf vrucht van mijn geloof opmerk waaraan ik de boom herken, wat er weer voor zorgt dat ik de hoop vasthoud. Heel kort samengevat was dat hem wel :-)
plderoos
22-12-2011 / 19:48
O trouwens, ik heb het voor de grap nog eens nagekeken. Toen ik een tikkie jonger was hoorde je vaak het nummer "By the rivers of Babylon, van Boney M. Dat was een stelletje malloten in apepakkies dat zomaar bijbelteksten voor popmuziek gebruikte. En dat was toch wel het toppunt van godslastering.

Met dank aan www.songteksten.net, zongen ze dit:

By the rivers of Babylon, there we sat down
Ye-eah we wept, when we remembered Zion.

(When the wicked
Carried us away in captivity
Required from us a song)
Now how shall we sing the lord's song in a strange land

Let the words of our mouth and the meditations of our heart
Be acceptable in thy sight here tonight

Uitgezonderd de haken zijn dit letterlijke citaten uit psalm 19 en 137 in de KJAV vertaling, de engelse statenvertaling. Ik heb geen idee wat, en óf er iets mis is met Boney M, maar ik weet zeker dat er aan deze tekst niets mankeert. En toch werd dat voor duivels uitgemaakt. Misschien maakt dat enige scepsis van mijn kant wat begrijpelijker.
Gerard
23-12-2011 / 15:37
plderoos

Ik weet niet of je ooit de platenhoes of filmclip van Boney M hebt gezien (in het bijzonder van 'Love For Sale'). Frank Farian die het concept 'Boney M' bedacht, zette allerlei teksten op disco muziek, van kinderliedjes tot folk song en gospel. Rivers of Babylon is een reggea song van The Melodians origineel. Dat de woorden uit de Bijbel komen maakt het niet goed. Psalm 137 gaat over de ballingschap. Lees Ezechiel voor de context. Hoe sterk staat dit in kontrast met de uitvoerig van Frank Farian in beeld en geluid. Psalm 19 gaat over de heerlijkheid van de schepping en de wet. Het vers in het Nederlands is "Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!". Frank Farian heeft met zijn uitvoering de woorden totaal van hun inhoud ontdaan.

Terug in de tijd

I.v.m. heftige PMS-klachten slik ik (23 jaar) de pil (yaz 24+4). Van een consulente gespecialiseerd in vrouwenproblemen ...
1 reactie
14-12-2012
Ik heb een vraag m.b.t. de doop. In de Bijbel lees ik: er is één Heere, één geloof en één doop. Nu ben ik als baby RK ge...
5 reacties
14-12-2012
Ik heb een vraag over het ‘tienden’ geven. Stel, je hebt een inkomen van 2100 netto per maand. Wanneer je alle vaste las...
1 reactie
14-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering