Verdriet om wereldgelijkvormigheid

dr. G. van der Hoek / geen reacties

13-09-2011, 16:26

Vraag

Ik ben al heel lang lid van de Ger. Gem. Vanaf mijn 16e trok mijn hart steeds meer naar de Heere toe en ging ik Hem serieus dienen. Maar sinds een paar jaar trekt de wereld heel erg hard. Ik wil wel de hele dag achter de computer of de tv. Het lukt me niet om er los van te komen. Er komen zonden in mij op die ik niet voor mogelijk hield. Ik merk ook een sterke onwil in mijn hart om de Heere te dienen. Tegelijkertijd is er ergens diep in mijn hart een groot verdriet om deze wereldgelijkvormigheid. Een diepe pijn en een verlangen om volledig de Heere te dienen. Maar ik kan het niet!!! Het lukt me niet!!! Wat moet ik doen? En dat terwijl de Heere mij blijft zegenen! Wat moet ik toch doen?

Antwoord

Beste vriend(in),

Je schrijft vanuit een persoonlijk ervaren strijd: vanaf je zestiende een begeerte de Heere te dienen, nu de grote trekkracht van de wereld (de computer, tv), de claim daarvan en de ontdekking dat de kracht van de zonde niet alleen van buitenaf op je afkomt maar opkomt vanuit je eigen hart.

De kern van mijn antwoord is wat de dichter van psalm 119 zegt: Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast. Die dichter had geen vertrouwen (meer) in eigen voornemens of in eigen krachten, hij moest vastgehouden worden. Door de Heere. Je eindigt met: ik kan het niet!!!, het lukt me niet!!!

Gelukkig dat je het niet kunt, dat het je niet lukt om in eigen kracht de zonde te overwinnen. De oorzaak? Onderschrijf je met mond en hart zondag  5 van de Heidelbergse Catechismus? Vraag: kunt gij dit alles volkomen houden? Antwoord:Neen ik; want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dan buig je je hoofd voor God, die ons goed en naar Zijn beeld heeft geschapen. Dan zoek je de oorzaak van je ellende bij jezelf.

Vraag je jezelf wel eens af: waaròm heb ik er last van? Uit schaamte voor je ouders, vrienden, vriendinnen of voor anderen? Op zich is dat niet verkeerd; of ligt het bij je als bij Jozef: zou ik zulk een groot kwaad doen, en zondigen tegen God? Die leefde, net als de dichter van psalm 119, in de tere vreze des Heeren. Dat is een medicijn, zowel om te voorkomen als  om te genezen.
Concreet:

-schaf een goed filter aan voor je computer (b.v. Kliksafe).

-kijk niet naar tv-programma’s die je ziel bederven of beter nog: kijk helemaal niet ("indien dan u rechteroog u ergert, ruk het uit")

-ga vooraf en na je bezigheden in gebed. In Fil. 4:6,7 vermaant Paulus om uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend te maken bij God. Niet alleen de goede begeerten, ook de kwade begeerten! (Calvijn zegt hierbij "want wij zijn geen ijzeren mensen, dat wij niet door verzoeking zouden beroerd worden. Maar dit is de verlichting en ontlading, dat wij alles wat ons benauwt, leggen of ontladen in de schoot des Heeren). Paulus voegt er een belofte aan toe: "En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus." Wat een praktijkkennis!

Ten slotte: Één is in alles verzocht geweest, doch zonder zonde. Hij is machtig te verlossen uit de banden van zonde en dood. Hij is gekomen om gebondenen vrijheid uit te roepen en te voeren uit de gevangenis. Hij heeft in Zijn daden niet alleen voorgedaan hoe de zonde te haten en te vlieden, maar Hij heeft het ook gedaan voor allen die Hem gegeven zijn, die door genade op Hem alleen hun hoop leerden vestigen. Ware vrijheid is er alleen in de gevangenschap van Hem.

Met vriendelijke groet,
Dr. G. van der Hoek

dr. G. van der Hoek

dr. G. van der Hoek

 • Geboortedatum:
  28-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Krimpen a/d IJssel
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Em. hoofddocent/rector

Tags in dit artikel:

verzoekingwereldgelijkvormig
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit op een opleiding waar ik best wat opdrachten krijg die ik niet leerzaam vind. Daarom schrijf ik vaak dingen over ...
geen reacties
13-09-2003
Uit welke stam komt Gideon?
geen reacties
13-09-2012
Ik lees hier op RefoWeb wel eens over separeren, maar ik begrijp niet precies wat het is en hoe dat dan gaat in een pree...
geen reacties
13-09-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering