Lapsaristen

Ds. W.G. Hulsman / 13 reacties

29-08-2011, 12:03

Vraag

In de kerkhistorie is er gediscussieerd over infralapsarisme en supralapsarisme en zoals al eerder in een vraag of Refoweb beantwoord kunnen wij als mensen hier niet (helemaal) uitkomen. De verwijzing naar Efeze 1:4 lijkt me echter inderdaad een duidelijke tekst voor het infralapsarisme. Wat ik me nu echter afvraag is het volgende: 1. Hoe kijken supralapsaristen (bijvoorbeeld Gomarus) aan tegen Efeze 1:4? 2. Welke tekst(en) gebruiken supralapsaristen om hun gezichtspunt te verdedigen? 3. Zijn er nog meer teksten die infralapsaristen (kunnen) gebruiken om hun gezichtspunt te verdedigen?

Antwoord

Je stelt drie vragen. Op de eerste weet ik geen antwoord. Het antwoord op de tweede vraag is:  Spreuken 16:4 en Jesaja 45:9 en Matth 20:15 en Rom.9:15 en 21 .En wat betreft de derde vraag kun je denken  aan teksten als Rom. 9:22,23, 2 Tim. 1:9 en 1 Petrus 1:2

Gods soevereiniteit is een belangrijk element van de geloofsleer. Ze vestigt de nadruk op dat God God is. En dat Hij niet afhankelijk van ons mensen is. Daardoor wordt ook onze  kleinheid en nietigheid benadrukt. Bij Supra is echter het gevaar dat de soevereiniteit van God het allesbeheersend beginsel wordt. Verbonden met de verkiezing en verwerping van eeuwigheid ontstaat er een hard Godsbeeld. Bij Infra komt veel meer tot uiting dat God bewogen is met een verloren wereld. Heel mooi komt dat tot uiting in Artikel 16 van de NGB: "Wij geloven dat God, toen het hele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderf en ondergang was gestort, bewezen heeft dat Hij barmhartig en rechtvaardig is. Barmhartig, doordat Hij diegenen uit dit verderf trekt en verlost, die Hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit louter genade verkoren heeft in Jezus Christus, onze Heere, zonder ook maar enigszins hun werken in rekening te brengen. Rechtvaardig, doordat Hij de anderen laat in hun val en verderf, waarin zij zichzelf gestort hebben."

Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief
13 reacties
sydneylover
29-08-2011 / 13:14
'Ik ben infralapsarist en hij is supralapsarist. Ik heb gelijk, hij niet'

Probeer deze termen eens uit te leggen aan je ongelovige buurman, familielid of collega.. Ik ken de termen van de catechisatie maar wat moet je er mee?
QuadCoreInside
29-08-2011 / 13:55
@sydneylover: Het klinkt inderdaad een beetje als een slechte mop :-D Wat is het verschil tussen een infralapsarist en een supralapsarist? Euh...De ene is rood en de andere is blauw...denk ik...toch...?
MUS
29-08-2011 / 14:27
De soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mens zijn niet 'onder één noemer te krijgen'. Laat de Bijbelse teksten hierin staan en ga niet met de ene tekst de andere bestrijden.

Het lijkt me onzinnig om met ons (beperkte) menselijke verstand een logische volgorde in de besluiten van eeuwigheid aan te brengen.

Ook het besluit van verwerping is een product van menselijk redeneervermogen...
machiels
29-08-2011 / 15:09
|Ondanks de 3 reacties weet ik nu nog niet wat er met lapsaristen wordt weet waar het over gaat? bedoeld. Zou vragensteller wat nadere uitleg (zonder teksten a.u.b.) willen geven opdat ook een simpele PKNer weet wat het enorme probleem is waarmee geworsteld wordt? Bij voorbaat dank.
sydneylover
29-08-2011 / 17:17
@machiels: ik probeerde in mijn reactie enige ironie te tonen, juist omdat dit soort discussies wellicht in de hogere theologie nog een beetje interessant zijn maar voor het uitdragen van het geloof vandaag de dag nogal irrelevant zijn.

En zeker in de wat meer behoudender refo-kerken speelt dit onderwerp nog nadrukkelijk een rol. Iedereen die catechisatie krijgt uit het aloude boekje van Hellenbroek krijgt deze onderwerpen voorgeschoteld. En dit boekje wordt bijvoorbeeld in menig GerGem (tot mijn verrassing, er zijn zoveel nieuwere methodes die minstens zo goed zijn!) nog gebruikt.
machiels
29-08-2011 / 19:09
De eerste zin van mijn reactie moet zijn: Ondanks drie reacties weet ik nu nog niet wat er met 'lapsaristenl wordt bedoeld.

Ik hoop, dat er alsnog iemand reageert, die mij zonder een omhaal van woorden deze begrippen kan verklaren.
plderoos
29-08-2011 / 19:13
een lapsawatte?
TheKeimpe
29-08-2011 / 19:34
Een poging: het labsarisme gaat over de volgorde waarin God van eeuwigheid zijn besluiten heeft gemaakt.
Bij supra gaat de verkiezing aan de val vooraf, bij infra is de hoofdlijn: God heeft de val voorzien en daarna uit het gevallen mensdom mensen uitverkoren.
Veel beter weet ik het ook niet meer, ik weet wel dat ik mij altijd afvraag wat het nut is van deze vragen. Waarom willen wij als beperkte mensjes een volgorde aanbrengen in de besluiten van de grote en alwijze God.
Miss_Engineer
29-08-2011 / 19:35
@Machiels:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Infralapsarisme versus http://nl.wikipedia.org/wiki/Supralapsarisme
TheKeimpe
29-08-2011 / 20:09
@Miss_Engineer: deze linkjes gaan hier wel over, maar bieden totaal verkeerde info. De strijd tussen Gomarus en Arminius ging niet over het labsarisme, bijvoorbeeld. Het infra stukje klopt beter, maar het supra gedeelte bevat echt meer onwaarheid dan waarheid.
Zo is het stukje uit de DL geciteerd eerder een infra dan een supra stukje, omdat het gaat over God die uit de ellendige mensheid (oftewel, mensen na de val) verkiest. Dus eerst de val voorzien en toegelaten, en daarna de verkiezing.
machiels
30-08-2011 / 13:00
@The Keimpe en Miss_Engineer Hartelijk dank voor jullie hulp. Als er toch eens geen Wikipedia was......
Discipel
30-08-2011 / 14:35
'Het labsarisme gaat over de volgorde waarin God van eeuwigheid zijn besluiten heeft gemaakt. '

Dat klopt precies. Nu moet je die zin nog eens lezen. De volgorde waarin God van eeuwigheid zijn besluiten heeft gemaakt... volgorde en eeuwigheid zijn tegenstrijdig!! God is inderdaad eeuwig. Daarom is er bij Hem geen tijd, en dus ook geen volgorde!

Wij kunnen dat niet begrijpen, en daarom gaan we met onze menselijke inzichten discussieren over dit soort dingen. Volkomen zinloos, en je denkt daarmee te klein over God.
TheKeimpe
30-08-2011 / 20:59
@Discipel: ik geef je hierin volkomen gelijk. Maar om de absurditeit van het labsarisme te begrijpen, moet het toch uitgelegd worden...

Terug in de tijd

Ik hoorde van de week van iemand die geloofde dat op een gegeven moment alle kinderen van God zullen worden opgenomen in...
geen reacties
29-08-2007
Ik ben sinds een halfjaar de Bijbel van voor af aan het lezen. Ik geloof dat het goed is om te doen, maar vind het ook l...
2 reacties
29-08-2016
Ik heb van alles meegemaakt. En ik vind het heel moeilijk om hier over te praten. Toch zou ik het wel graag willen. Maar...
geen reacties
29-08-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering