Verschil tussen evangelisch en gereformeerd

J. Bayense / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Ik kom van een evangelische gemeente/kerk. Mijn vraag is, wat is het verschil tussen evangelisch en gereformeerd? Ik wil alleen antwoord op bijbelse gronden. Ik hoop van u daar een antwoord op te krijgen.

Antwoord

Dat is een moeilijke vraag. Wat verstaan we precies onder evangelisch en wat precies onder gereformeerd? Beide stromingen zijn heel divers. Daarom kan ik niet meer doen dan wat algemene verschilpunten te noemen. Het belangrijkste en meest fundamentele verschil tussen evangelisch en gereformeerd is de visie op de vrije wil van de mens. Binnen de evangelische beweging gaat men ervan uit dat de mens zelf kan kiezen om tot God terug te keren, terwijl de gereformeerden op grond van de Bijbel leren dat de mens "dood is in zonden en misdaden". Het is het werk van de Heilige Geest om het hart te vernieuwen en de wil te buigen en de zondaar tot Christus te brengen. Een tweede belangrijk verschil is de visie op de doop. Leren de gereformeerden de kinderdoop, binnen de evangelische kringen gaat men uit van de volwassendoop. Dit heeft te maken met een verschillende visie op de betekenis van de doop. Is de doop een teken van Gods verbond of is de doop een keus van de gelovige? Het zal duidelijk zijn dat dit verschil alles te maken heeft met de visie op de (vrije) wil van de mens. Daarnaast kent men in de kerken de ambten van ouderling en diaken. De fundering daarvoor zie je in het Nieuwe Testament. Binnen de evangelische gemeenten hecht men daar geen waarde aan. Andere verschillen liggen meer in allerlei uiterlijke dingen. Zo wordt er binnen de gereformeerde gezindte veel meer waarde gehecht aan de manier van kleden, haardracht e.d. In de eredienst zingt men alleen psalmen (in veel gemeenten alleen op hele noten). Onderling hanteert men deze zaken als een meetlat om te zien of iemand wel reformatorisch genoeg is. Binnen de evangelische beweging laat men veel meer over aan de vrijheid van het geweten van de mensen. Ik denk dat gereformeerde en evangelische mensen veel van elkaar kunnen leren. Gelukkig vraagt de Heere niet of wij gereformeerd of evangelisch zijn, maar of we in Jezus zijn. Alleen in Hem ligt ons behoud. God bouwt Zijn Koninkrijk, zowel in de reformatorische kerken als in de evangelische gemeenten.

Met vriendelijke groet, Jan Bayense

J. Bayense

J. Bayense

 • Geboortedatum:
  30-07-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist te Kerkrade

Tags in dit artikel:

evangelischreformatorisch
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn hele leven loop ik al tegen dingen aan die mij het leven heel moeilijk maken. Recent ben ik er achter gekomen dat i...
5 reacties
30-11-2009
Ik heb even een vraag over het spreken van een predikant in de erediensten. Ik hoorde pas geleden een predikant uit de O...
47 reacties
30-11-2012
Hoe kan ik kort maar duidelijk aan iemand die niks van het christelijk geloof af weet (en dus ook niet van de Drie Formu...
3 reacties
30-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering