Als gemeentelid iemand zegenen

Ds. L.W. Smelt / geen reacties

16-04-2003, 00:00

Vraag

Mag je als gemeentelid iemand zegenen of mag alleen een predikant dat?

Antwoord

Bij zegenen denk ik aan verschillende situaties:

-Aan het eind van een kerkdienst. Dat is in de reformatorische traditie voorbehouden aan een wettig geroepen en bevestigd predikant. In Peru was er de afspraak van de kerkenraad dat een ouderling bij afwezigheid  van een
predikant ook de zegen mocht uitspreken.

-Aan een inzegening van een huwelijk. Daarvoor geldt hetzelfde.

-Aan een kandidaat tot de Heilige Dienst die bevestigd wordt onder handoplegging. Daar doen veelal predikanten van de classis en bevriende predikanten aan mee. Maar ook steeds vaker de ouderling van dienst van die plaats. Daaraan zie je dat het zegen met handoplegging niet een exclusief recht van een dominee is. In de Bijbel vinden we dat ook terug. Maar in de loop van de kerkgeschiedenis is het zegenen wel eens uit de hand gelopen. Er werd bijgelovig teveel aandacht aan besteed. Sommigen eigenden zich het recht van zegenen toe om daarmee macht en invloed uit te oefenen. Zo ontstonden zelfs sektarische bewegingen. Maar misbruik sluit goed gebruik door oprecht gelovigen niet uit.

- Aan een kind die het ouderlijk huis verlaat en op kamers gaat wonen of gaat trouwen. Als vader mag je dan je kind -na een gebed liefst met het hele gezin erbij- zegenen.

-Als ik vermoed dat iemand spoedig gaat sterven spreek ik wel eens aan het eind van een gebed voor diegene de zegen uit en leg dan mijn hand op het hoofd van die persoon. M.i. mag elke ambtsdrager dat doen, mits die gelooft dat hij een gezondene van God is die de zegen in de Naam van de HEERE mag uitspreken.

Duidelijk genoeg?

Hartelijke groet,
Ds. L. W. Smelt, Ede

Ds. L.W. Smelt

Ds. L.W. Smelt

 • Geboortedatum:
  01-06-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

zegen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben verliefd op een twee jaar oudere jongen. Hij zit in klas 5 en een klasgenoot van hem is verliefd op mij, maar ik ...
geen reacties
16-04-2005
Thuis wordt ik niet serieus genomen. Als ik ergens een andere mening over heb, doe ik volgens mijn ouders dwars, of gedr...
geen reacties
16-04-2007
Ik heb ontzettende doodsangst. Ik ben zo bang om te sterven en voel me daardoor erg naar. Ik ben 47 jaar en heb nog een ...
12 reacties
16-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering