Gelovig of niet

Ds. C. Harinck / 3 reacties

14-02-2017, 16:21

Vraag

Aan ds. C. Harinck. Ik heb pas uw preek geluisterd over Psalm 27 van Prekenweb over “Wachten op de Heere.” Als de Heere in een zondaar begint te werken dan wordt hij/zij bewust van God, van zichzelf, van de zonde, van de noodzaak van vergeving en dan wordt zo iemand werkzaam met de beloften (wacht op/ziet uit naar de vervulling daarvan). Daarbij heb ik een paar vragen. Is zo iemand dan gelovig, ook al mist hij/zij de vervulling van de beloften en ook al mist hij/zij de zekerheid van het geloof (het zeker weten het eigendom van Christus te zijn)?

Aan de ene kant wordt gezegd dat we deze kenmerken (zoeken, verwachten, uitzien enz.) niet van nature bezitten, dus kenmerken zijn van geloof, maar aan de andere kant moeten we er ook niet op steunen want het is Christus niet. En is het Heilig Avondmaal ook voor deze mensen? Daar ervaar ik ook het spanningsveld tussen enerzijds verlangen/uitzien maar anderzijds het zelfonderzoek en op ‘goede grond’ deelnemen.

Antwoord

Beste vraagsteller/ster,
 
We moeten niet te veel bij conclusies leven. Het gaat er om of iemand in Christus is, dat is: door een waar geloof met Christus is verbonden. Dit geloof is verbonden met een beleefde behoefte aan de verzoening die Christus door Zijn lijden en sterven heeft verworven. De waarheid en echtheid van dit geloof blijkt dan vervolgens uit de vruchten. Vooral uit een vernieuwde levenswandel en een dierbaar achten van Jezus.  Maar om nu wat explicieter op uw vragen in te gaan, leren we uit de Schrift dat dit ware geloof zich uit in werkzaamheden. Die werkzaamheden dragen namen als: hongeren, dorsten, zoeken, toevlucht nemen, verlaten, vertrouwen enz. En ook de naam‘ wachten’.  Op die wijze wil de Heilige Geest ons meer duidelijk maken over wat het geloof is en wat het doet.

Wachten op de Heere en Zijn heil, is inderdaad wachten op het heil dat God heeft beloofd. In het wachten ziet de zondaar op Gods belofte en wacht op de vervulling daarvan. Inderdaad mag je niet op je wachten, hongeren, dorsten enz. steunen. Je moet op de belofte steunen en werkzaam zijn met wat God heeft beloofd. Je zou het kunnen vergelijken met iemand die aan zijn honger genoeg heeft. Maar honger zoekt verzadiging en wachten op vervulling. Kenmerken zijn bewijzen van Gods genade, maar niet de grond van ons behoud. Het mag dan van Jezus zijn, maar het is Jezus Zelf niet. Ze staan echter ook in de Schrift om te bemoedigen en ons bij de belofte in te sluiten. Daarom hebben veel beloften een omschrijving, zoals: U, die naar de gerechtigheid zoekt, u die treurt, u die door onweders wordt voortgedreven enz. De kenmerken zijn dus geen grond, maar zij bemoedigen wel, omdat de Heere aan het zoeken vinden heeft verbonden, aan het hongeren verzadiging en aan het wachten vervulling. Je moet de Heere dus blijven (!) verwachten met Psalm 130.
 
Wat het Avondmaal betreft. Het Avondmaal is in de eerste plaats een gedachtenismaaltijd. Je komt daar gedenken dat Christus Zijn lichaam heeft verbroken en Zijn bloed heeft vergoten tot een verzoening voor onze  zonden. Het is tevens een sacrament om het geloof in de strijd en de aanvechtingen van de boze te sterken. Het sacrament onderstreept de belofte dat het waar is dat Christus Zijn bloed heeft vergoten en lichaam heeft verbroken voor een ieder die in Hem gelooft, dat is: zich met al zijn zonden op Hem verlaat en bij Hem verberging en veiligheid zoekt. Het onderstreept de belofte , dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Je Avondmaalhouden moet als het ware door de Heilige Geest geleerd worden. Je moet van het zichtbare brood op de gekruisigde Christus zien en van de wijn op Zijn bloed. Daar zijn de zichtbare tekenen voor bedoeld. Om je te leiden naar Christus Zelf. Wanneer de tekenen je naar de liefde van Christus brengen, die Zijn lichaam heeft verbroken en Zijn bloed heeft vergoten voor zo iemand als ik ben, wordt je geloof daardoor gesterkt en je hart vertroost.

Die zegen wens ik je van harte toe,
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

geloven
3 reacties
sena
16-02-2017 / 11:06
Het is ingewikkeld geworden....
Nieuwverbond
16-02-2017 / 12:19
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/23887/want-zovelen-hem-hebben-aangenomen-heeft-hij-macht-gegeven-om-kinderen-van-god-t/

Misschien goed om deze vraag en het antwoord daarop ernaast te lezen.
3Sophie
16-02-2017 / 23:22
Zou het niet beter zijn om alleen te zeggen: buiten de Heere Jezus te kennen als je Zaligmaker is geen leven? Het lijkt me (uit ervaring) een gevaar om mensen die daar nog buiten staan in plaats van arm en ellendig te preken, ze te bemoedigen met iets wat Christus niet is. Zou dat niet belemmeren of vertragen in het komen tot Hem. Je hebt dan nog iets mee te nemen, namelijk die kenmerken. En anderen kunnen zich inbeelden dat ze wel iets van die kenmerken hebben en daarop rusten.
Natuurlijk mag je iedereen bemoedigen met hoe de Heere Jezus is: Hij zal je niet laten staan, wie Hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot! Maar dan bemoedig je met iets buiten de mens, niet met iets in de mens.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de manieren waarop God werkt, zichzelf bewijst en een gebed beantwoordt. In de bijbel kun je verha...
3 reacties
14-02-2014
Ik ben eind twintig, getrouwd met een goede man en ik heb een dochter van ruim een jaar. Daarnaast heb ik een ruime halv...
6 reacties
14-02-2013
Al jaren ben ik aan het twijfelen over een overstap naar een ander kerkverband. Ik ben zelf opgegroeid in verschillende ...
3 reacties
14-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis