Heere HEERE

Ds. B. J. van de Kamp / geen reacties

03-06-2009, 00:00

Vraag

Ik snapte de toegevoegde waarde van de herhaling nooit in de naam Heere HEERE. Ook vroeg ik mij altijd af waarom dit juist in deze volgorde voorkomt, en wat het betekent. Ik werd er echter op attent gemaakt dat er voor Jezus ook verschillende namen zijn: Heere Jezus, Jezus Christus, Christus, Heere Jezus Christus. Wat is de betekenis van zulke dubbele/driedubbele namen? Moet dit soms overtuigender zijn ofzo? Wat betekenen alle namen eigenlijk en waar komt dit vandaan?

Antwoord

Beste vraagstelster of –steller,

De naam staat voor inhoud, persoon, die je bent. Helaas geldt dat niet altijd voor ons mensen. Jan – van Johannes = God is genadig. Jan op Fantasiestraat 6  is een fijne gelovige en oprechte vent. Maar Jan op nr. 10 – nooit zo’n schurk gezien. Om maar een voorbeeld te noemen. Ten aanzien van God geldt: zoals Zijn Naam is, zo is Hij ook.

HEERE –Jhwh  in het Hebreeuws, maar dan in Nederlandse letters– is de Naam waarmee God zich aan Mozes openbaart bij de brandende braambos in Exodus 3 vs. 14. Ik zal zijn, Die Ik zijn zal. Volkomen betrouwbaar. Vandaar dat deze Naam van God verbonden is met het verbond. De Doop.

Heere –kleine letters– komt van Adonai: heer, degene die regeert, het voor het zeggen heeft. Beide namen samen geeft de belijdenis: U, Die volkomen te vertrouwen bent en ook mijn leven en mijn omstandigheden regeert!! Tot U kom ik en ik vertrouw zo op U.

Heere –bij Jezus– komt van kurios: is in de Griekse vertaling van het Oude Testament de naam die voor HEERE  gebruikt wordt. Dit is dus de belijdenis dat de Heere Jezus de Zoon van God is.

Jezus –Jozua in het Hebreeuws– betekent: de Heere redt. Bevrijdt uit zonde en dood door vergeving en verzoening.

Christus –Messias in het Hebreeuws– betekent Gezalfde = door God aangewezen om de taak van Redder en Heere te zijn.

Met het aanspreken van God met deze Namen belijd je dus te geloven en te vertrouwen dat God ook doet wat Hij in Zijn Woord beloofd heeft.

Naar ik hoop heb ik je zo een beetje verder geholpen.

Hartelijke groet,
Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  21-11-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hierden
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

Gods naam
geen reacties

Terug in de tijd

Is koffie wel/niet zo schadelijk in een zwangerschap als dat ik op internet lees? Mijn huisarts heeft tijdens haar zwang...
1 reactie
04-06-2015
Ik heb een vraag over een Vineyardgemeente in Kollummerzwaag waar wij wel heen willen gaan om lid te worden. Nu hebben z...
6 reacties
03-06-2014
Ik heb een vriend en die heeft een aantal maanden geleden een psychose gehad. Hiervoor zit hij nu in behandeling in een ...
geen reacties
03-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis