(...) Je mag niet opnieuw gedoopt worden, maar belijdenis overdoen is wel toeges...

Ds. C.J. Droger / geen reacties

28-11-2008, 00:00

Vraag

Beste ds. C. J. Droger. Een vraag n.a.v. uw laatste antwoord over het geplaatst worden in een kerk en het overgaan naar een andere kerk. U zegt dat als je bijvoorbeeld naar een Ger. Gem. zou gaan, je opnieuw belijdenis moet afleggen als je dit in een andere kerk al hebt gedaan. Hoe zit dat? Je mag niet opnieuw gedoopt worden, maar belijdenis overdoen is wel toegestaan? Als je belijdenis doet neem je toch de taak die je ouders hadden bij het dopen eigenlijk over en accepteer je de doop? Waarom zou je nog een keer belijdenis moeten doen? Is de belijdenis in een andere gemeente niet juist?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Het is inderdaad zo, dat als je belijdenis deed in een ander kerkverband en je gaat over naar een Geref. Gemeente, je opnieuw belijdenis moet afleggen. Dat gebeurt dan voor de kerkenraad, of soms thuis ten overstaan van twee ouderlingen. Je moet dan instemmen met de leer van de Geref. Gemeenten en daarmee een streep zetten door de leer die je eerder beleden hebt. Ik zou er zelf heel veel moeite mee hebben om dit doen. Zeker als je kijkt naar de belijdenisvragen die je hebt beantwoord.

Even overgebracht op mijn situatie: ooit heb ik uitgesproken dat ik van harte “amen” zeg op de leer van de drie verbonden. Dat doe ik trouwens nog steeds! Als ik zou overgaan naar de Geref. Gemeenten, zou ik moeten belijden dat die leer onjuist is (en ik dus een onjuiste belijdenis heb afgelegd) en dat de tweeverbondenleer de Bijbelse leer is. Dat is nogal wat. Omdat ik dit weet, gaf ik het advies dat je in m'n vorige antwoord aantreft.
 
Opnieuw belijdenis doen is natuurlijk wel wat anders dan opnieuw gedoopt worden. De doop is een sacrament, het belijdenis doen niet. Toch voel ik met je mee als je een lijn trekt van het belijdenis doen naar de doop. Alles bij elkaar zou het voor mij onmogelijk maken om opnieuw belijdenis te doen. Je verbreekt, hoe je het ook wendt of keert, toch de eed die je eerder plechtig voor Gods aangezicht hebt afgelegd. En je spreekt een andere uit. Dat kan inderdaad eigenlijk niet.
 
Met hartelijke groeten!
Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

belijdenis
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag voor ds. A. Visser. Pas hoorde ik iemand zeggen, dat als God in je leven geweest is, en je houdt Hem ni...
geen reacties
28-11-2006
Hebben de vragen die gesteld worden bij een belijdenisdienst aan nieuwe leden dezelfde inhoud als het doopformulier voor...
geen reacties
28-11-2017
Deze vraag is bestemd voor een arts. Mijn man en ik hebben een sterk levende kinderwens. Tot ons groot verdriet en teleu...
3 reacties
28-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis