Beste ds. Van den Brink. Dank voor uw reactie op mijn vraag over de particuliere verzoening. In de meeste dingen van wat u schreef sta ik helemaal aan uw zijde en erken ik die ook. Alleen dat lost nie...
Geen reacties
22-12-2023
Ooit heeft een dominee mij verteld dat er net als in de hemel, ook in de hel trappen/standen zijn. Als een kind komt te overlijden zal dat waarschijnlijk terecht komen op de bovenste trap, want het ...
Geen reacties
21-12-2023
Een boeiende maar ook uitdagende passage in de Bijbel vind ik Romeinen 11. Hierin zit veel stof tot nadenken, maar hetgeen waar ik een vraag over heb betreft vooral de verzen 21 en 22. Ik heb hier o...
4 reacties
21-12-2023
Ik heb de vraag 'Verbonden aan Statenvertaling maar nadenken over HSV' gelezen en ook het antwoord. Het is precies de vraag waar ik ook mee loop. Eigenlijk wel mee worstel in het gezin. Zou er toch al...
146 reacties
21-12-2023
Mijn vraag weet ik niet goed uit te leggen, maar ik ga een poging doen. Toen mijn man en ik trouwden in de HHK (ruim 15 jaar geleden), had ik er totaal geen weet van wat het geloof inhield. Mijn man k...
Geen reacties
20-12-2023
Aan ds. Van den Brink. In uw boek “Dordt zoals je Dordt niet kende” schrijft u op pagina 129 aangaande de particuliere verzoening in het voorbeeld van de boot: "Er is geen plek over, maar er was genoe...
Geen reacties
19-12-2023
De laatste tijd worstel ik heel erg met het feit dat m'n man zich mee laat slepen met (niet) christelijke vrienden die teveel drinken en baldadig zijn. M'n man houdt van Jezus en heeft een levende rel...
Geen reacties
19-12-2023
Aan een dominee van de Gereformeerde Gemeenten. De nood van de verstaanbaarheid van de Bijbel is op verschillende synodes van verschillende kerkverbanden aan de rechterflank onder woorden gebracht. Da...
Geen reacties
19-12-2023
Onze bijna volwassen verstandelijk beperkte dochter stelde me een vraag waarbij ik niet goed weet hierop te reageren. Ze vergat haar ochtendgebedje. Ik gaf haar aan dat ze er om mocht bidden dat ze he...
8 reacties
18-12-2023
Tot vijf jaar geleden hadden mijn man en ik een best innige vriendschap met een wat ouder stel van eind 60. Mijn man heeft destijds na een gesprek met de vrouw van het stel de vriendschap per direct b...
Geen reacties
18-12-2023
 Is Mattheus 11: 28-30 gericht tot iedereen op de wereld? Bekeerd en onbekeerd?
Geen reacties
18-12-2023
Hoe moet het binnen de Gereformeerde Gemeenten verder met de Statenvertaling nu de GBS aangeeft maar heel minimale wijzigingen door te voeren? De nood is hoog onder jongeren, zowel hoog als laag opgel...
Geen reacties
15-12-2023
Geachte ds. Simons, ik heb een vraag n.a.v. het interview dat u gaf via Pastorie online (zie onder). Daarin geeft u aan dat er één roeping is, maar met een tweeërlei uitwerking. U zei dat de mens het ...
Geen reacties
15-12-2023
Ik heb in mijn vakantietijd een paar keer een kerkdienst bezocht waarbij geen handdruk door de ouderling werd gegeven, maar de Bijbel werd overhandigd. Ik vind dit een mooi (goed zichtbaar) en symboli...
Geen reacties
15-12-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering