Wat bedoelt Jezus precies met wat Hij zegt in Mattheüs 5:22, als Hij zelf de Farizeeën dwazen noemt in Matth. 23:17 en 1...
1 reactie
16-12-2017
Volgens het christelijk geloof zal uiteindelijk “alles in allen” zijn. Wat betekent dit? Ik begrijp niet goed wat bedoel...
2 reacties
16-12-2017
Waarom benaderde de slang niet Adam maar Eva?
geen reacties
15-12-2017
In de Bijbel staat (Leviticus 11) dat een varken onrein is. De Bijbel is het woord van God toch? Dus wat Die zegt is waa...
1 reactie
15-12-2017
Ik loop al een hele tijd met het volgende probleem: Mijn oma (82) is egoïstisch en manipulatief. We zien elkaar op verja...
geen reacties
15-12-2017
Ik heb een vraag over het collecteren in de kerk. Waarom word dit veelal gedaan door de kerkvoogden, eventueel aangevuld...
4 reacties
14-12-2017
Is het erg als iemand van 50 jaar je zonder toestemming onder je kleren aanraakt en je kust? Dat is gebeurd toen ik bij ...
18 reacties
14-12-2017
Ik heb een keer gelezen dat het woordje kerk “vergadering” betekent. In de Korinthebrief schrijft Paulus: en ieder keer ...
4 reacties
14-12-2017
Is nationalisme (of chauvinisme) eigenlijk wel Bijbels? Mag je wel zeggen “eigen volk eerst!”? Of moeten we meer kosmopo...
2 reacties
13-12-2017
Wat is het verschil tussen getuigen en evangeliseren?
geen reacties
13-12-2017
Naar aanleiding van Efeze 2:11-22. Bedoelt God één gemeente uit jood en heiden of twee aparte gemeenten:één uit de Joden...
geen reacties
13-12-2017
Hoe lang mag koorts duren? Ik heb drie dagen hoge koorts gehad: 39,3. Daarna is het gaan zakken, maar ben nu bijna twee ...
geen reacties
13-12-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis