Artikelen met tag

verborgen

Wat wordt er bedoeld met onderstaande uitdrukking in het RD, gedaan op de laatste Mbuma-zendingsdag op Urk? Ik snap er n...
1 reactie
23-08-2016
Aan ds. Van de Weg. Wilt u eens uitleggen of Jezus nu verborgen of juist geopenbaard is? We horen wel eens: "Er is geen ...
1 reactie
12-11-2015
Ik heb een vraag over Gods geopenbaarde wil en Gods verborgen wil m.b.t. de remonstrantse denkwijze. Is de Gods geopenba...
3 reacties
03-01-2014
Wij zijn bezig met een Bijbelstudie en in de verklarende tekst wordt verwezen naar een oudvader. Deze oudvader zou gezeg...
9 reacties
28-06-2012
In de prediking binnen de Ger. Gem. maar ook in andere kerkverbanden hoor ik vaak zeggen dat de Heere Jezus, de Tweede P...
6 reacties
19-06-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering