Artikelen met tag

HSV

Ik heb twee vragen. De eerste vraag is: In Romeinen 8:1 staat er in de (H)SV het woord “verdoemenis” terwijl er in de NB...
geen reacties
12-09-2017
Waarom is het woord “grootte” in Lukas 2:52 in de HSV niet veranderd in “ouderdom”?
1 reactie
29-08-2017
Gaf Jezus Zijn ziel of zijn leven? In Mattheus 20:28 (en Markus 10:45) lees ik: “Zoals ook de Zoon des mensen niet gekom...
3 reacties
02-03-2017
In Lukas 14:26 is het woordje “miseō” vertaald met “haat”, óók in de HSV. In deze context betekent dat echter niet hat...
geen reacties
19-01-2017
Waarom is er in de HSV bij Spreuken 6:6-8 gekozen voor de mannelijke versie van de mier, terwijl de Statenvertaling kies...
3 reacties
10-01-2017
Waarom is het woord kribbe in de HSV niet aangepast, aangezien het tegenwoordig andere betekenissen heeft?
geen reacties
09-12-2016
Een vraag aan dominee Vreugdenhil. Ik wil u niet persoonlijk aan vallen maar klopt het dat u de enige predikant van de G...
geen reacties
07-12-2016
Ik heb een vraag over verwijsteksten (in dit geval de HSV). Er zijn veel teksten in het tweede testament die verwijzen n...
2 reacties
14-11-2016
Psalm 84:7 spreekt over “het [dorre] dal van de moerbeibomen.” In de grondtekst wordt gesproken over “het dal van Baka.”...
1 reactie
07-11-2016
Wij zijn erg blij met de HSV, die de SV op een heldere hedendaagse wijze weergeeft. De vertalers hebben een goed werk af...
geen reacties
29-09-2016
In Jer. 3:1 lezen we in de SV: “Gij nu hebt (met) veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij, spreekt de H...
1 reactie
23-05-2016
Het valt mij op dat woorden als μακάριος (makarios) en σώζω (sōzō) stelselmatig in de HSV vertaald worden met “zalig” of...
geen reacties
12-05-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering