Vragen met tag

Gereformeerde Gemeenten

Aan Ger. Gem.-dominee. Ik ben een jonge vrouw/student van bijna 21 jaar. Momenteel zit in nog in een behoudende gereform...
61 reacties
28-02-2017
Aan iemand van de Ger. Gem. Ik ben een jongen die ook in de Ger. Gem. zit. Wat me de laatste tijd opvalt binnen ons kerk...
68 reacties
02-12-2016
Ik heb een vraag aan een predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Een vriend van mij is ouderling in een Gereformeerde ...
10 reacties
21-11-2016
In artikel 27 van de Dordtse Kerkorde staat dat ouderlingen en diakenen twee jaren zullen dienen en elk jaar zal het hal...
2 reacties
21-11-2016
Ik ben belijdend lid van de Gereformeerde Gemeente, een gemeente waar de rijkdom van het verbond (door God aan ons getoo...
geen reacties
20-06-2016
De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland heeft aangegeven in een afscheidsinterview met het Nederlands Dagblad da...
geen reacties
11-05-2016
Aan iemand van de Ger. Gem. Zijn alle dominees van de Ger. Gem. het met elkaar eens bijvoorbeeld tijdens een classis, sy...
1 reactie
16-04-2016
Hoe worden consulentschappen binnen de Ger. Gem. verdeeld? Onze consulent vertrekt naar een andere classis. Bepaalt de c...
geen reacties
02-04-2016
Aan een dominee uit de Ger.Gem. Waarvan leeft een student (dus iemand die voor dominee leert in Rotterdam) tijdens zijn ...
geen reacties
26-01-2016
Regelmatig heb ik contact met mensen uit de Gereformeerde Gemeenten (synodaal). Wat mij dan opvalt is dat zij altijd zo ...
2 reacties
21-01-2016
Geachte dominee C. Harinck. U weet nog beter dan ik dat binnen het verband van de Gereformeerde Gemeenten elke gemeente ...
11 reacties
20-01-2016
Geachte ds. Harinck. Hoe om te gaan met de grote verschillen binnen de Ger. Gem.? Hoe leggen we onze pubers uit dat in d...
18 reacties
14-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering