Lessen uit geschiedenis van Jefta

Ds. P. Korteweg / geen reacties

29-01-2007, 00:00

Vraag

Hoe moeten we de gelofte van Jefta uitleggen (Richt. 11)? Was het in het geloof, dat hij die gelofte deed, of lichtvaardig en dus zondig? Het lijkt toch dat dit te verwachten was, dat een familielid hem tegemoet zou komen (of dacht hij aan een dier, i.v.m. het beloven van een brandoffer?) Heeft hij de gelofte letterlijk uitgevoerd? Deze vragen komen voort uit de voorbereiding (als leidinggevende) van een verenigingsavond voor de -16. Welke lessen kunnen we trekken? Waarschuwen tegen het doen van ondoordachte geloften of laten zien dat Jefta hierin juist alles wat hij had aan de Heere teruggaf?

Antwoord

De gelofte van Jefta is één van de moeilijkste onderwerpen uit de Schrift. Jefta was een hoerenkind die door zijn (half)broers werd veracht. Hij wordt door hen uitgestoten uit het vaderlijk huis en woont in het land Tob. Als dan de Ammonieten het volk bedreigen, komen de Gileadieten aan Jefta vragen of hij de strijd tegen de Ammonieten wil leiden. Zij willen namelijk een gebied in bezit nemen dat vanouds aan hen had toebehoord, maar wat door de Heere aan het volk van Israël was gegeven in de weg van een overwinning.

De oorlog is nu verklaard. Maar voordat Jefta uittrekt, doet hij een gelofte aan de Heere, dat hetgeen uit zijn huis hem tegemoet zal komen, als hij de overwinning heeft behaald, voor de Heere zal zijn en als brandoffer geofferd zal worden. Deze gelofte is door Jefta onbedacht gedaan, lichtvaardig en in zeker opzicht onverstandig. Niettemin was ook die onder de voorzienigheid des Heeren. Na de overwinning komt Jefta's enig kind, een dochter, naar buiten, om haar vreugde over de overwinning kenbaar te maken met trommels en reien. Jefta bemerkt het onbedachte van zijn gelofte en scheurt zijn kleding ten teken van rouw. Maar hij heeft de Heere een gelofte gedaan, dus moet hij die houden. Hij kan niet meer terug. Opvallend is dan dat zijn dochter de diepe inhoud van Jefta's gelofte erkent en onverwijld instemt met de uitvoering ervan. Zij onderwerpt zich aan daarmee de Heere.

Jefta's gelofte is niet letterlijk zo uitgevoerd dat hij zijn dochter geofferd heeft. Dat zou immers strijden tegen Gods wet, die verbiedt dat mensen worden geofferd. Gesteld dat er een onrein dier gekomen zou zijn, dan had Jefta's gelofte ook niet ô letterlijk ten uitvoer gebracht kunnen worden, omdat er ook geen onreine dieren geofferd mochten worden.

Jefta's dochter vraagt twee maanden om in de bergen haar maagdom te bewenen. Zij zal dus haar hele leven ongehuwd blijven, vanwege de gelofte aan de Heere gedaan. De overwinning op de Ammonieten, door de Heere geschonken, was haar tot zo rijke vreugde, dat zij daar deze levensgang voor over had. Ten diepste bemerken we hier bij de dochter van Jefta een buigen onder de wil van God, tot meerdere eer van Zijn Naam, zoals ook Paulus ongehuwd bleef omwille van de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Jefta's dochter werd geheiligd omwille van de Naam en eer des Heeren, en om van jaar tot jaar te spreken met de dochteren Israëls, die haar kwamen bezoeken, over de grote daden des Heeren in haar leven voltrokken en om van han vertroosting te ontvangen in haar ongehuwde levensstaat.

Ds. P. Korteweg

Ds. P. Korteweg

  • Kerkelijke gezindte:
    Hersteld Hervormd
  • Status:
    Inactief
  • Bijzonderheden:

    Uit het ambt ontzet door HHK in 2014.

Tags in dit artikel:

eed
geen reacties

Terug in de tijd

Kan iemand mij uitleggen wat verlies met hechting te maken heeft? Ik las dit in een boek van Jakob Wielink, helaas niet ...
1 reactie
30-01-2018
Aan ds. A.T. Vergunst. Ik vind het heel moeilijk om zalig te worden. Ik hoor namelijk overal om mij heen dat berouw over...
4 reacties
29-01-2014
Hoe kan ik leren genieten in een duurzame intieme liefdesrelatie en hoe raak ik mijn hoge verwachtingen kwijt en hoge ei...
2 reacties
29-01-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering