Homofilie niet aangeboren

Tot Heil des Volks / geen reacties

19-02-2005, 00:00

Vraag

Ik zou het fijn vinden als de vraag over homofilie die ds. C. den Boer beantwoord heeft ook beantwoord werd door iemand van Different Nederland (voorheen EHAH). Volgens mij hebben die wel een wat andere mening. Ik dacht dat zij niet echt van mening waren dat homofilie aangeboren is. Ik weet dat er over dit onderwerp heel veel vragen leven.

Antwoord

Wij denken niet dat homoseksualiteit iets is dat aangeboren is, maar dat het iets is dat ontstaat in de (vaak vroege) jeugd, indien de identificatie met de ouder van het eigen geslacht niet goed tot stand komt. Hoewel er in de media en in de maatschappij vaak al vanuit gegaan wordt dat het iets is dat aangeboren is (“zo ben je nu eenmaal”), is er geen enkel onderzoek dat daar het bewijs voor levert. Omgekeerd is er ook geen onderzoek dat aangeeft dat het niet aangeboren zou zijn. Na de zondeval ligt de gebrokenheid over de schepping en het erfelijk materiaal van ieder mens is daarvan niet uitgesloten.
 
Wij gaan er in onze hulpverlening vanuit dat homoseksualiteit ontstaat doordat de klik tussen het hart van een vader of moeder en het hart van een zoon of dochter niet goed tot stand komt, waardoor zo’n persoon onvoldoende leert wat het is om of een man, of een vrouw te zijn. Iemand identificeert zich dan onvoldoende met het geslacht dat hij of zij is. Vaak vindt dat al in de eerste levensjaren plaats. Deze patronen komen steevast terug als je naar de levensloop van homoseksuelen kijkt. Hoewel iedere situatie natuurlijk weer anders is, zijn grondpatronen steeds te herkennen.

Daarnaast is seksueel misbruik een veel voorkomende (mede)oorzaak van scheefgroei op seksueel gebied. Even concreet: God heeft mannen geschapen en God heeft vrouwen geschapen. Stel dat je als man op de wereld komt, dan is dat een heel belangrijk deel van je identiteit. De waarheid is dan dat je man bent. Alles is dan in potentie aanwezig. Wat het is om man te zijn, is echter ook iets dat geleerd moet worden. En dat kan je niet leren van je moeder, dat moet je leren van een andere man, idealiter je vader. Stel nu dat je vader om wat voor reden dan ook niet is, of er wel is, maar niet in staat is liefde en aandacht te geven, dan komt het mannelijke in zo’n persoon vaak maar beperkt tot wasdom. Het zit er wel, maar het is niet tot leven gewekt. Als moeder dan wel beschikbaar is en haar liefde, aandacht en zorg geeft (wat op zich natuurlijk prima is) is het vrouwelijke sterk aanwezig in het leven van die jongen. Het vrouwelijke is dan oriëntatiepunt en het mannelijke blijft op afstand. Dat heeft grote gevolgen voor de zoon, de ‘man-in-wording’, maar tegelijk ook al helemaal man, want zo heeft God hem tenslotte geschapen. De zoon raakt vervreemd van zijn identiteit en groeit daar van weg. Soms is de innerlijke aversie richting vader zo groot geworden dat de zoon weigert vader dichtbij te laten komen. Het is echter wel zijn bestemming om man te zijn, naar Gods beeld. Dat verlangen is in hem, maar hij kan het niet naar zich toe trekken.

Wat je dan meestal ziet is dat iemand in de puberteit de verbinding met het mannelijke alsnog probeert te leggen, maar dan op een seksuele manier. Hij is in feite met een soort inhaalslag bezig om het beleefde tekort in wie hij is op te vullen met ‘van andere geleende’ mannelijkheid. In andere woorden: via seksuele fantasieën e.d. over andere mannen probeert iemand zich te verenigen met -in feite- de man die hij is. Alleen is dat niet Gods manier om tot herstel en heelheid in je identiteit te komen.
 
Wij geloven dat er niet zoiets bestaat als homo’s of lesbo’s. Wij geloven dat God mannen en vrouwen heeft geschapen naar Zijn beeld. Je bent of man of vrouw. Okay, er kunnen homoseksuele gevoelens spelen, maar die laten eigenlijk heel eerlijk zien dat er iets niet goed gegaan is in de ontwikkeling van iemands geslachtsidentiteit. Het is dan belangrijk om die goed te verstaan, goed te ‘lezen’. En niet om jezelf op dat moment te gaan definiëren als een homo. Daarom spreken we ook niet van geaardheid, alsof het deel zou zijn van iemands identiteit. We spreken over gerichtheid, en daarin kunnen ook verschuivingen gaan plaatsvinden.

Tot Heil des Volks

Tot Heil des Volks

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Amsterdam
  • Status:
    Inactief

Tags in dit artikel:

geaardheid
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte dominee. Op dit moment ben ik woonachtig in een plaats waar ik me kerkelijk goed thuis voel (herv., GB). In verb...
geen reacties
19-02-2004
Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Tegenwoordig feliciteren mensen elkaar na het dopen. In onze kringen zijn de ...
geen reacties
20-02-2020
Valentijnsdag, 14 februari. Mag je hier als christen aan mee doen? Ik heb onlangs een leuk meisje ontmoet en heb overwog...
4 reacties
19-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering