Medische techniek gebruiken bij kinderloosheid

Ds. P. Korteweg / geen reacties

03-06-2006, 00:00

Vraag

IVF: Het blijft een moeilijk onderwerp. Maar wij (beiden 30 jaar) zullen er toch uit moeten komen. We staan voor de keuze of we aan IVF gaan beginnen of niet. We mogen gebruik maken van de mogelijkheid om 1-2 eicellen  proberen te bevruchten en in te brengen in de baarmoeder dus er blijven geen restembryo s over. Ook wil de arts (ook omdat er maar 1-2 eicelletjes afgenomen worden) de ovaria mild stimuleren i.p.v. een hoge dosis hormonen. Dus ook die bezwaren zijn opgelost.

Toch blijft er iets in me knagen: kinderloosheid is niet iets levensbedreigends, mag je dan toch in die mate gebruikmaken van de medische techniek? Begeven we ons op een terrein waar we als christen niet behoren te komen, of mogen we hier gebruik van maken? Ik weet dat er al veel vragen over gesteld zijn, maar steeds werd het afgewezen of niet, op grond van restembryo's bijvoorbeeld. Maar dat speelt bij ons niet. Zou een dominee van de HNHK hier een antwoord, gebaseerd op Gods Woord, op willen/kunnen geven?

Antwoord

Een dergelijke problematiek ben ik in mijn pastorale praktijk tot op heden nog niet tegengekomen. Ik ben dus nu voor het eerst geconfronteerd met deze zaken. De vraag is nogal medisch-technisch van aard. Daar heb ik zeer weinig zicht op. Ik kan daar dus ook weinig van zeggen.

Volgens mij liggen deze zaken zo persoonlijk en teer dat een verantwoorde beantwoording voor mij onmogelijk ik. Ik kan moeilijk op grond van Gods Woord bepalen of dit wel of niet verantwoord is. De vraag naar de voorzienigheid van de Heere in het eigen leven wordt beantwoord door de Heere zelf in onze persoonlijke omgang met Hem als Hij door Zijn Woord antwoord geeft op ons gebed.
 
Ik ben werkelijk niet in staat om een beter antwoord te formuleren dan hierboven. Wellicht heeft een collega hier meer licht over gekregen.
 
Met hartelijke groeten,
P. Korteweg

Naschrift redactie: Over dit onderwerp zijn al veel vragen beantwoord. Gebruik daarvoor ons zoekprogramma en/of de tags hieronder.

Ds. P. Korteweg

  • Kerkelijke gezindte:
    Hersteld Hervormd
  • Status:
    Inactief
  • Bijzonderheden:

    Uit het ambt ontzet door HHK in 2014.

Tags in dit artikel:

ethiekivfkinderwensvruchtbaarheid
geen reacties

Terug in de tijd

Ik kan soms erg fantaseren. Op zich hoeft dit geen belemmering te zijn, maar soms komen er hele vreemde fantasieen bij m...
geen reacties
03-06-2010
Hoe ver gaat de geheimhouding van een ouderling of predikant als iemand denkt aan zelfmoord of de neiging heeft om zelfm...
8 reacties
03-06-2016
Ik ben sinds 1,5 maand verliefd op een jongen die ik ongeveer iedere week een keer zie/spreek. Nu is het zo dat het wede...
geen reacties
03-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering