Dit is niet zo zeer een vraag, maar meer een opmerking (...) Gemeenschap voor he...

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke / geen reacties

15-05-2006, 00:00

Vraag

Dit is niet zo zeer een vraag, maar meer een opmerking denk ik. Mijn vrouw en ik zijn ruim een jaar geleden getrouwd. Daarvoor hebben we vijf jaar verkering gehad en daarin ook gemeenschap gehad. Op dat moment zagen we dat niet als verkeerd, omdat we heel bewust voor elkaar kozen en ook voor een leven met de Heere. Waar we, na een jaar getrouwd te zijn, wel achter kwamen is het volgende. Gemeenschap voor het huwelijk kan een blokkade opwerpen tussen jullie als stel en God. Je komt op een gegeven moment geestelijk gezien gewoon niet verder. Iemand anders heeft ons verteld dat dit misschien het achterliggende probleem was. Toen we het beleden hebben naar de Heere toe en naar elkaar dat het fout is geweest, kwam er voor ons een hele verademing. Dat God het niet wil dat je voor het huwelijk gemeenschap met elkaar hebt kan ik nu ook beamen. Dat is gewoon zo. Maar waarom, dat snap ik niet... Maar ja, het is ook niet de bedoeling dat we alles snappen denk ik...

Antwoord

Beste vriend,

Nee, het is niet zo zeer een vraag, dat is waar, maar het gaat wel over een belangrijke zaak. Jullie zijn één jaar getrouwd en daarvoor hebben jullie vijf jaar verkering gehad met gemeenschap met elkaar. Jullie zagen dat eigenlijk als heel normaal omdat jullie heel bewust voor elkaar en voor een leven met de Heere gekozen hadden. Voor mij is dat moeilijk. Hoe kunnen die twee dingen samen gaan, met elkaar naar bed en toch een leven met de Heere? Jullie zullen toch wel eens een keer gehoord hebben dat gemeenschap met elkaar alleen in het huwelijk thuis hoort? God heeft Zijn heilzame wetten tot bescherming en op ons behoud gericht gegeven. De liefde van een jongen, een man, hoort toch met respect tot zijn meisje te zijn? Liefde wacht toch tot het moment daar is, dat de bruidegom zijn bruid gekregen heeft?

Jullie zijn er achter gekomen dat gemeenschap voor het huwelijk een blokkade kan opwerpen tussen het echtpaar en de Heere God en dat je er dan samen geestelijk niet meer uitkomt. Dat klopt! God gaat niet om de zonde heen. Jullie hebben samen als echtpaar en persoonlijk je zonden aan de Heere beleden en aan elkaar. Want daar lag het probleem. De Heere heeft jullie vooruitlopen op het huwelijk gezien; het ging in tegen de wil en bedoeling van de Heere. Jullie hebben werkelijk ervaren dat gemeenschap voor het huwelijk niet Gods weg is, maar de weg van ons, als zondige mensen. Hij zag of het werkelijke liefde was, of wellust, ondanks mooie woorden. Maar bij de Heere is vergeving, ook voor deze zonde en ik proef in je brief dat jullie daar ook iets van hebben ervaren. Wat een wonder! En hoe genadig is de Heere. Hij doet ons nooit naar onze zonden, hoe zwaar en hoe vaak we ook Zijn wetten schonden.

Ik hoop van harte dat jullie deze ervaring in liefde zullen uitdragen naar andere jonge mensen toe, die ook met deze gevoelens voor elkaar worstelen. En als de Heere jullie kinderen geeft, ook naar hen toe. Hoe brandend nodig in deze tijd.

Jullie snappen niet waarom God dit niet goedkeurt. Denk eens na hoe de Heere ons wil hebben. Lees in Zijn Woord, je zult ontdekken dat God geen structuurloos en zondig leven goedkeurt. Zijt heilig want IK ben heilig. En: Gij geheel anders. Christenen zullen toch anders leven dan de wereld! In deze wereld, maar niet van deze wereld! In een heilig leven met en naar elkaar toe!

Voor de wereld is seksualiteit een gebruiksproduct geworden, zonder liefde of respect voor elkaar, pakken wat er te pakken valt. Maar de Heere heeft het zo geheel anders bedoeld. Het is van de beginne Zijn bedoeling geweest  dat de liefde een man en vrouw verbindt in het huwelijk. Gods plan met man en vrouw is nooit veranderd, al veranderen wij onze moraal wel en denken we dat alles kan, alles mag. Ook al denken wij soms de Bijbel aan onze kant te hebben, dan nog kan God laten merken dat Hij het anders wil.

Ik wens jullie van harte Gods zegen toe en wees een zegen ook naar anderen toe.

N. J. van Dooijeweert-van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

 • Geboortedatum:
  25-04-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Pastoraal medewerkster

  Website: http://www.evangelist-van-dooijeweert.com

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over het lot van mensen die niet behouden zijn/worden. Ik geloof dat zij de eeuwigheid zullen doorbreng...
1 reactie
15-05-2014
Als het geloof ons menselijke verstand ver te boven gaat, hoe moeten we dan onze ongelovige collegae benaderen die alles...
geen reacties
15-05-2008
Ik las op uw site in een vraag uit 2008 iemand die bidt om te sterven. Zelf verlang ik er ook naar om mijn laatste adem ...
1 reactie
17-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering