(...) ik hoor bij mij thuis heel vaak dat ik niets van dominees mag verwachten. ...

Ds. P. Korteweg / geen reacties

08-05-2006, 00:00

Vraag

Dominee Korteweg, ik was de vragensteller over de vraag m.b.t. de interviews (predikanten; ds. Zweistra e.d.). Ik ben pas 17 en heb met één predikant een goede band omdat ik sinds zijn preek ben veranderd (mijn leven is niet vernieuwd maar ben me er meer van bewust geworden wie ik ben... niet wie Christus is). Die dominee weet dat ook, maar ik hoor bij mij thuis heel vaak dat ik niets van dominees mag verwachten. Is dat dan echt zo? Ik verwacht van die predikant nu veel, misschien te veel, maar is dat dan echt zo slecht? Met dank voor uw vorig antwoord en in afwachting van uw reactie. Een hartelijke groet.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Hartelijk dank voor je reactie. Zelf was ik ook zeventien jaar toen de Heere in mijn leven begon. Toen kwam ik voor het eerst onder de waarheid. Dat wil zeggen: ik kwam toen voor het eerst in Wouterswoude in de Hervormde kerk. Toen stond ds. Zweistra in die gemeente. De Heere heeft zijn prediking willen gebruiken voor mij. Uit jouw vraag begrijp ik dat jij ook door de prediking van een bepaalde predikant gegrepen bent. De Heere wilde daar in mee komen en je leren wie je bent. Als de Heere gaat werken in het hart van een zondaar, leert Hij eerst dat wij zondaren zijn. Hij begint bij het begin: we zijn goed en naar Zijn beeld geschapen, maar we zijn Zijn beeld kwijt geraakt. Ons bestaan wordt in Gods Woord getekend als totaal verdorven. Als de Heere je dit gaat leren door de bediening van een predikant, dat wordt deze prediking gezegend. Dat geldt natuurlijk ook als je door de prediking Christus mag leren kennen als je Zaligmaker.

Op deze wijze raak je aan een predikant verbonden. Dat is nooit omdat die dominee zo'n goede man is, maar omdat het de Heere behaagde hem te gebruiken. De predikant is dan de mond Gods. Je hoort Gods stem. De prediking is dan geen mensenwoord maar Gods eigen Woord.

Thuis hoor je dat je niet teveel van dominees mag verwachten. Als ze daar mee bedoelen dat de Heere alleen het werk der zaligheid uitwerkt in je hart, is het terecht om dit te zeggen. Uiteindelijk kan een dominee je de zaligheid niet geven. Een predikant is geroepen om Christus te verkondigen aan ellendige zondaren. De Heere past deze prediking toe aan het hart van Zijn kinderen. Ten diepste kun je het dan alleen van de Heere verwachten. Dat mag ook je gebed zijn als je naar de kerk gaat: dat de Heere die man gebruiken wil in Zijn dienst. Zo mag je de predikant opdragen bij de Heere.

Enerzijds is zalig worden een voluit Goddelijk werk, maar de Heere wil gebruik maken van mensen om Zijn Woord te laten verbreiden. Hij is niet afhankelijk van ons, maar Hij wil dat zo. Hij heeft geboden: predik het Evangelie aan alle creaturen. De Heere heeft Zich dus Zelf gebonden aan de prediking van Zijn Woord. Dat is de normale weg die Hij gaat. De Heere brengt Zijn Woord tot Zijn kinderen of Hij brengt Zijn kinderen onder het Woord.

Omdat de Heere dienstknechten gebruiken wil, mag je hen omwille van het ambt hoogachten. Predikanten zijn mensen met vele gebreken en tekortkomingen. We hebben niet te letten op hun zwakheden, maar daarop dat de Heere hen gebruiken wil als middel in Zijn hand. De Heere geeft in het leven van een mens soms personen aan wie je verbonden raakt. Hij doet je weg kruisen met een predikant, die Hij voor je gebruiken wil Het is een teken van Zijn goedheid dat Hij nog mensen op onze weg plaatst met wie je eensgeestes bent in de dingen des Heeren. Dat is in onze tijd van verwarring een heel groot goed!
 
Dus: verwacht de zegen op de prediking alleen van de Heere en wees tegelijkertijd dankbaar dat de Heere je verbonden heeft aan een predikant.

Ds. P. Korteweg

Ds. P. Korteweg

  • Kerkelijke gezindte:
    Hersteld Hervormd
  • Status:
    Inactief
  • Bijzonderheden:

    Uit het ambt ontzet door HHK in 2014.

geen reacties

Terug in de tijd

Sinds ongeveer drie jaar ken ik een jongen van mijn leeftijd (begin 20). Graag zou ik hem beter willen leren kennen. Ik ...
3 reacties
08-05-2012
Als je een kind van God bent en je komt in de hemel, wat wordt er dan gezongen?!? Psalmen of gezangen?
geen reacties
08-05-2005
Zondag moest ik een broodje kopen omdat ik mijn eten had vergeten. Ik heb toen op zondag in een winkel een broodje gekoc...
geen reacties
08-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering