Wat betekent de uitdrukking: Gods heil toeëigenen buiten het recht om? Hoe openb...

Kand. G.A. van Ginkel / geen reacties

04-04-2006, 00:00

Vraag

Wat betekent de uitdrukking: Gods heil toeëigenen buiten het recht om? Hoe openbaart zich dat in het geloof?

Antwoord

Laat het helder zijn: er ís geen heil buiten het recht van God om. Dan is er ook geen toeëigening van het heil buiten het recht om. Je zult “toeëigening van het heil buiten het recht van God om” nergens in Gods Woord als leerstuk vinden.
 
Het recht van God versta ik hier als: volkomen gerechtigheid en volkomen genoegdoening zoals God die eist. Gerechtigheid: de volkomen vervulling van Gods heilige wet in hartelijke liefde. Genoegdoening:de volkomen betaling voor al mijn zonden. God eist gerechtigheid en genoegdoening van míj; heel persoonlijk. Hij is mijn Schepper. Hij heeft het volste recht op mijn leven. Betaal Mij wat je schuldig bent! Die heilige eis brengt God bij mij 'thuis' (in mijn hart) door de krachtige, levendmakende werkingen van de Heilige Geest. Mijn dood in de zonde wordt mij bekend gemaakt en wordt mij tot smart. Het heilig verlangen wordt gewekt om nu voortaan alleen voor God te leven,-te beantwoorden aan mijn bestemming: Leven tot Gods eer. Maar...hoe zal ík ooit de wet volkomen vervullen? Ooit volkomen betalen voor al mijn zonden? Ik kom niet verder dan de dood! Al mijn gerechtigheden(!) zijn voor God als een afgedragen kledingstuk van nul en generlei waarde. Ik kan maar één ding vaststellen: Ik ben de eeuwige dood werkelijk waard. Mijn God, Uw doen is rein, Uw vonnis geheel rechtvaardig! Nee, wie dat doorleeft zegt NIET: Werp mij nu dan maar in de hel!  Wat dan wel? HEERE, gun leven aan mijn ziel, om Uws Naams wil. Red mij door Uw gerechtigheid! Want de eer van Uw Naam is er mee gemoeid!
 
God eist én God schenkt! Gerechtigheid, genoegdoening. Volkomen! Het recht van God wordt geopenbaard en vervuld door en in Christus. In Zijn wetsvervulling. In Zijn bloed. Voor de grootste zondaar die er maar is! Plaatsvervangend. Plaatsbekledend. Ik voor u! De HEERE onze gerechtigheid! De HEERE onze heiligheid! Dat vraagt om geloof. Zonder geloof heb ik geen deel aan Christus. In het geloof in Hem, gewerkt door de Heilige Geest, op grond van verkiezende liefde van God, zijn recht en heil mij toegeëigend. In Christus ziet God mij aan alsof ik nooit één zonde had gedaan! Hij is voor mij het oordeel ingegaan. Golgotha. Hij heeft voor mij genoeggedaan. Alles volbracht, alles voldaan!
 
Maar misschien bedoelde je te vragen:In hoeverre wordt iedere zondaar bepaald bij het recht van God? In welke mate moet de heilige eis van God worden doorleefd? Is er voor iedere zondaar een 'vierschaarbeleving' nodig? Etc. Het antwoord is: Laat de HEERE vrij! Vrij, in Zijn weg en werk. Schrijf hem de wet niet voor! Jouw systeem. Nee! “Mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten!” De Heere overtuigt in de weg van Woord en Geest van zonde en schuld; gerechtigheid en heiligheid; barmhartigheid en genade. Wanneer Hij wil; waar Hij wil; en in de mate waarin Hij het wil. Leg elkaar geen juk op. Neem elkaar niet tot norm. Luister gehoorzaam naar het Woord en bid om de gave van de Heilige Geest. God verlangt Zijn heil de zondaar toe te eigenen op grond van heilig recht!

Kand. G. A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

geen reacties

Terug in de tijd

Als ziekenzalving standaard zou werken moeten toch direct alle kerkenraden spreekuur houden en beginnen met om de psychi...
geen reacties
05-04-2016
Ds. Kleiberg zegt dat hij het jammer vind dat de tv in vele huiskamers is doorgedrongen. Alsof de tv alleen maar slechte...
geen reacties
04-04-2003
Ik ben zelf Rooms-Katholiek, maar heb bijna mijn hele schoolperiode op Protestants Christelijke-scholen gezeten, met voo...
geen reacties
04-04-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering