16 jaar en homo

Tot Heil des Volks / geen reacties

16-01-2006, 00:00

Vraag

Ik ben 16 jaar en homoseksueel. Ik kan me er niet tegen verzetten. Ik zou het graag willen, maar elke avond gaat het mis met mijn gedachten, enzovoort. Ik heb er nooit met iemand over gepraat en doe dit liever ook niet. Als ik tot God bid of Hij me wil bewaren denk ik soms dat ik mezelf kan weerhouden. Maar een paar uur later (soms nog geen halve minuut) bezwijk ik weer. Wat nu?

Antwoord

Je geeft aan dat je liever niet met iemand over je homoseksuele gevoelens gaat praten. Ik kan je weerstand begrijpen, maar toch zou ik je willen aanmoedigen wel het gesprek hierover met een ander aan te gaan. Een deel van de kracht van de seksuele verleiding zit hem in het feit dat het in het verborgene plaatsvindt. Niemand anders ziet het, niemand anders weet het. Je strijdt er alleen mee en dat maakt je heel kwetsbaar. Open zijn naar een ander over de seksuele verleiding die er speelt, haalt een deel van de kracht van die verleiding af. Je kan bijvoorbeeld samen afspreken dat je de ander belt, als je merkt dat je in verleiding komt. Door er dan samen over te praten en er (eventueel) voor te bidden, lukt het vaak makkelijker om ‘nee’ te zeggen tegen deze verleiding.
 
Ik wil nu ingaan op het homoseksuele karakter van de gevoelens. Wij geloven dat je niet als homoseksueel geboren bent (dat het genetisch is). Maar dat het iets is dat is ontstaan in de loop van je ontwikkeling. En dat het iets te maken heeft met een onbewuste, maar aanwijsbare vervreemding van je eigen mannelijke identiteit. Deze vervreemding ontstaat niet zomaar, maar heeft vaak (soms lastig te achterhalen) oorzaken zoals (om maar een paar mogelijke wortels te noemen:) geen warme, vriendschappelijke relatie met vader hebben opgebouwd (als mannelijk voorbeeld en identificatiefiguur), een te close contact met moeder (dus te dicht opgroeien bij het vrouwelijke en dat als identificatiepunt nemen), niet het beleven hebben er op school bij te horen (en dan met name bij de jongens van de klas), e.d. Hierdoor ontwikkelt iemands mannelijke identiteit zich onvoldoende (deze komt als het ware niet tot wasdom).

Later -met name rond de (pre)puberteit- gaat de seksualiteit naar voren komen. De (min of meer onbewuste) pijn van het innerlijk vervreemd zijn van de eigen mannelijke identiteit vertaalt zich in een hunkering naar het mannelijke in die andere jongen/man. Dat vindt dan zijn vorm in bijvoorbeeld fantasieën over andere mannen, al dan niet met zelfbevrediging, hang naar pornoplaatjes kijken e.d. Maar het kan zich ook manifesteren door een voortdurend kijken naar andere jongens/mannen door de dag heen. Dus op school, in de pauze, in de bus, op het station, in de supermarkt of in de winkelstraat; je merkt dat je steeds kijkt naar die andere jongens en dat je sommige ook laat terugkomen in fantasieën. Wat je dan eigenlijk aan het doen bent (als je dan kijkt achter het seksuele) is je te verbinden met het mannelijke van die andere man om tot heelheid te komen. Dat zal echter niet lukken op die manier.

Bij Stichting Different hebben we een hulpprogramma ontwikkelt om mannen (en natuurlijk ook vrouwen met lesbische gevoelens) die dit herkennen in hun leven, te helpen. Want er is natuurlijk veel meer te zeggen over dit patroon en de groei eruit dan dat ik hier kwijt kan. Geïnteresseerden kunnen ook op onze site kijken: www.different.nl  of op www.onzeweg.nl Iemand die dit patroon herkent in zijn leven en daaraan wil gaan werken, kan zich voor hulp aanmelden. Er zijn ook andere christelijke hulpverleningsinstanties die mensen op weg helpen hiermee om te gaan.
 

Naschrift redactie: Bij ons is n.a.v. dit antwoord over homofilie onderstaande reactie binnengekomen:

Beste vraagsteller. Ik begrijp je nood. Ga a.u.b. naar Different in Amsterdam of de Driehoek in Amersfoort voor therapie. Zelf ben ik daar ook in therapie geweest en het heeft me bijzonder geholpen. A.u.b. doe het! Veel sterkte en je komt er best uit.

Tot Heil des Volks

Tot Heil des Volks

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Amsterdam
  • Status:
    Inactief

Tags in dit artikel:

geaardheid
geen reacties

Terug in de tijd

Momenteel zit ik niet lekker in mijn vel. Ik werk in de zorg. Hierdoor heb ik ook wisselende diensten. Met name met dagd...
geen reacties
17-01-2019
Ik ben niet gelovig opgevoed, maar rond mijn 20e wel naar de kerk gegaan (ben nu 21). Ook heb ik een Bijbel en was ik ee...
3 reacties
16-01-2014
Aan een dominee van Ger. Gem. Als iemand spreekt van gemeenschap met Christus te hebben, dus de liefde van Christus te m...
geen reacties
16-01-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering