(...)Het doet mij pijn als ik zie dat er zo erg wordt gelet op kleding (uiterlij...

Ds. A. Jonker / geen reacties

12-12-2005, 00:00

Vraag

Waarom durven dominees altijd wel te zeggen wat ze vinden van een rok en een broek, maar niet over de positie van de vrouw? Zeggen dat de vrouw het een en ander niet mag vind ik prima, maar ik snap nooit die bijna verheerlijkende woorden die over de koningin worden gesproken. Zij wordt met name in reformatorische kring op handen en voeten gedragen. En zeggen dat het dragen van een broek te maken heeft met het emancipatiestreven is natuurlijk vreemd, want waar vind ik in de Bijbel met zoveel woorden vermeld dat de rok een vrouwenkledingstuk is? Misschien heeft God het juist wel zo bedoeld dat de man juist in een rok moest lopen en de vrouw in een broek. God gaf in Genesis 3 vers 20 e.v. zowel aan Adam als aan Eva een rok. Dus wat zijn dit voor opmerkingen over emancipatie? Dat lijkt op inlegkunde en ik denk dat wij hier erg voorzichtig mee moeten zijn. Als vrouwen rokken dragen, dan trekken ze bovendien veel vaker de aandacht (verleiding) van mannen. Ik vind persoonlijk de rok veel uitdagender. Het doet mij pijn als ik zie dat er zo erg wordt gelet op kleding (uiterlijk) maar dat er zo weinig wordt gezegd over het innerlijk. Ik kan wel huilen als ik de levenswandel van veel geloofsgenoten zie die zich uiterlijk houden aan de kledingvoorschriften.

Antwoord

Kleding heeft altijd de nodige ophef veroorzaakt. Dat geldt niet alleen binnen de kerk, maar ook daarbuiten . Altijd is de vraag hoe verhouden zich de uiterlijke kleding met het innerlijk van de persoon die een bepaalde kleding draagt. Soms is het waar: het vat geeft uit wat het in zich heeft. Soms is het zo dat kleding een uiterlijk mooie vlag is op een innerlijke modderschuit. In hoeverre of kleding te maken heeft met emancipatie, durf ik niet te zeggen. Er zijn mijns inziens erg geëmancipeerde vrouwen in een rok en minder geëmancipeerde vrouwen in een broek.

Het lijkt me bijbels en ook wijs, dat er meer gewezen wordt op het innerlijk dan op het uiterlijk. We zijn het toch met elkaar eens dat het belangrijkste is dat we een door Gods genade vernieuwd hart hebben, dat op de Heere Jezus alleen vertrouwt. Het persoonlijke gebed en het bestuderen van de Bijbel zijn belangrijker dan een bepaalde kleding.

Verder is het ook bijbels om te denken aan het bijbelwoord over de balk in ons eigen oog en de splinter in het oog van een ander. Hiermee is niet gezegd dat een uitdagende rok of een onbijbelse levenswandel in kleding die wel is naar de kerkelijke voorschriften, behoort tot de splinter, integendeel! Is er vanuit de Bijbel iets over kleding te zeggen? Zeker. Kleding is er vanwege de zonde. God Zelf verving de door Adam en Eva genomen vijgenboombladeren door rokken van vellen. Daar moest zelfs een dier voor bloeden! Publieke naaktheid was een schande en het feit dat de soldaten Jezus Zijn kleren hebben uitgetrokken heeft het lijden van de Zaligmaker verzwaard.

Welke kleding moest men dragen? Er was onderscheid tussen mannen- en vrouwenkleding (Deut.22:5) , ook al was dat een ander onderscheid dan tussen rok en broek. Men kon aan de kleding zien of het een man of een vrouw was. God wil geen onduidelijkheid over de vraag of iemand een man of een vrouw was.

Tenslotte moeten we beseffen dat onze kleding te allen tijde eerbaar moet zijn. Dit hangt mede af van cultuur en situatie. Strandkleding of sportkleding zijn anders dan kleding waarmee we trouwen of naar de kerk gaan. Daarbij geldt voor man en vrouw, jongen en meisje dat eerbare kleding zeker niet bedoelt om anderen seksueel te prikkelen. Overspel wordt niet slechts met de daad, maar ook in gedachten bedreven. Laten we ook ten aanzien van onze kleding bidden: Heere, wat wilt U dat ik doen zal?

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

geen reacties

Terug in de tijd

Waarom is in de Jongbloededitie in de berijmde Psalm 63:2 het woord “wierd” vervangen door “werd” en in Psalm 46:1, Psal...
5 reacties
12-12-2013
Hoe kunnen we bewijzen dat de Bijbel niet verzonnen is?
geen reacties
12-12-2011
Ik ben een 22-jarige jongeman en sinds vijf weken werkzaam op een financiële administratie. De werkdruk is hoog, teveel ...
geen reacties
12-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering