Moraliteit aan ontlenen

Redactie Refoweb / geen reacties

15-02-2013, 08:28

Vraag

Hoe moeten we onderstaande begrijpen. Hoe kunnen we hier moraliteit aan ontlenen. Ook al wordt het helemaal uit zijn context gehaald, dit is toch niet mis te verstaan? Deuteronomium 21:10-11: "Wanneer gij zult uitgetogen zijn tot den strijd tegen uw vijanden; en de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben in uw hand, dat gij hun gevangenen gevankelijk wegvoert; En gij onder de gevangenen zult zien een vrouw, schoon van gedaante, en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij ze u ter vrouwe neemt." Ezechiel 9:5-6: "Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe."

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Deze vraag is gericht aan ds. C. Harinck. In uw boek "Christus en de Christen" heeft u een gedeelte over de openbaring v...
6 reacties
15-02-2011
Misschien een beetje een gekke vraag, maar ik voel me erg onzeker. Ik ben een jongedame van 24 jaar. Nou gebruik ik al e...
5 reacties
16-02-2018
Het valt me op dat er in reformatorische kring nogal graag gebruik wordt gemaakt van wat ik "kerktaal op niveau C2" zou ...
2 reacties
15-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering