Satanskinderen

Dr. C. A. van der Sluijs / 86 reacties

08-02-2012, 20:51

Vraag

Aan een hervormd predikant. Ik heb al een tijdje een relatie met een meisje uit de Ger. Gem. in Ned. Mijn vriendin is net als haar ouders, broers en zussen zeer overtuigd van de leer en prediking daar. Dit is volgens hun de enige zuivere leer. Ik ben zelf zoon van een hervormd predikant (GB/PKN). Ik ben bij de laatste verhuizing niet mee verhuist en in de buurt waar m'n ouders toen woonde blijven wonen. Omdat ik heel dicht bij mijn vriendin woon en daar dus vaak op zondag ben -mijn ouders wonen helemaal aan de andere kant van het land- ga ik vaak naar hun gemeente. Ik heb nooit last van depressieve klachten en kon altijd veel van de preken in m'n eigen gemeente leren. Ook heb ik belijdenis gedaan en heb dus ook geloofszekerheid. Toch word ik echt depressief na een weekend bij m'n vriendin geweest te zijn. Ik hoor alleen maar preken die gaan gaan over verdoemde mensen, die naar de hel zullen gaan en over daadkrachtige Saulusbekeringen zonder enige tekstuitleg, achtergrondinformatie, levensheiliging en nooit geen troost en genade van Christus, Die juist in Zijn Woord belooft dat Hij in je leven wil werken. Toch is dat niet het enige probleem. Heel het weekend hoor ik uitgebreide discussies en veroordelingen over de PKN en mijn vader. Hij leest op de kansel uit een verdraaide en gelogen Bijbel, de HSV. Hij werkt in een satanskerk (want er gelden alleen regels die de satan toestaat). Ik word er al moedeloos van om dit allemaal neer te schrijven. Ook krijg ik te horen dat iedereen in mijn vaders kerk onbekeerd is (tv, broeken/leggings, oorbellen/make-up, verzekering, inenten), etc. Dat zijn namelijk geen vruchten van het geloof. Dan reageer ik dat ik hele andere vruchten lees vanuit Galaten 5. Maar dan krijg je weer de hele uitverkiezing over je heen. Met mijn ouders dit bespreken gaat niet. Ten eerste is mijn dit ten strengste verboden door mijn vriendin, plus dat mijn ouders het zelf ook lastig zouden vinden, omdat dit wel echt veroordelingen zijn. Mijn vriendin en ik praten veel met elkaar. We begrijpen elkaar erg goed, alleen hierin verschillen we totaal. Ik word zo zwaarmoedig van al die veroordelingen van mijn schoonfamilie en nu staat zelfs de verloving al vast. Iedereen gaat er vanuit dat ik Ger. Gem. in Ned. word. Als we bij mijn ouders zijn loopt alles heel anders: niet alleen de prediking, ook de gesprekken. Mijn ouders bidden veel met ons en geloven helemaal dat God ons in deze weg leidt. Mijn ouders hebben zich nog nooit negatief uitgelaten over mijn schoonfamilie en de Ger. Gem. in Ned. Mijn vriendin praat nooit mee en reageert nooit op mijn ouders. Die kletsen maar beetje, zegt ze. Ze gelooft niet dat mijn ouders bekeerd zijn en dit allemaal menen. Mijn ouders zijn altijd zo lief voor haar. Ze zeggen telkens: Gooi je frustraties, gevoelens en gedachten over alles wat je tegenstaat en dwars zit in onze gemeente en bij ons thuis er maar uit. Mijn vriendin reageert dan nooit. Ze knikt en lacht lief, maar als we bij haar thuis zijn vliegt heel mijn familie weer over de tafel: huichelaars, schijnvromen, etc. Mijn vriendin gaat niet graag naar mijn ouders en vermijdt dat zoveel mogelijk. Ik ga ook er weinig meer heen. Alles wat mijn ouders, maar ook mijn broers en zussen zeggen, wordt later toch vervloekt en veroordeeld. Tot mijn grote ergernis, belde mijn vader mij gisteravond. Dat mijn familie het heel erg vindt dat wij nauwelijks meer komen. Mijn vader wil van ons eerlijk weten wat ons dwars zit en wil een gesprek. Hij zei: "Wij zijn net als jij grote zondaren en maken veel fouten. We willen daarom alles belijden waarmee we jullie pijn hebben gedaan, maar wil wel weten waarin wij dat deden." Mijn ouders hebben niets misdaan, alleen zijn het satanskinderen zegt mijn schoonvader. Ik geloof nu ook mijn eigen ouders niet meer. Ik hoor alleen nog maar de prediking in de Ger. Gem. in Ned. Eigenlijk weet ik het helemaal niet meer. Wat is nu waarheid? Op 1 april moeten alles geregeld zijn m.b.t. de genoemde 'vruchten' die mijn schoonouders en vriendin noemen, plus het lidmaatschap van de Ger. Gem. in Ned. Wat nu?

Antwoord

Beste vriend,

Wat je moet doen? Subiet uitmaken dan wel deze relatie onmiddellijk verbreken! Naar alle waarschijnlijkheid hebben jullie leuke gezichtjes, maar daarmee houd je geen huwelijk vol. Trek geen juk aan met een ongelovige (2 Kor. 6:14). Ik wist werkelijk niet dat het zo erg was. Maar dit gaat alle perken te buiten. Hier is geen draad liefde van God en tot God en de naasten te vinden. Je vriendin praat niet met je ouders en reageert nooit op hen. Ik ken dat: zwaarwichtig zwijgen, dat alleen maar moet verbergen dat men niets, maar dan ook totaal niets te zeggen heeft. Geldt voor haar niet:  eert uw (schoon)vader en (schoon)moeder? Je ouders worden satanskinderen genoemd. Ik heb hier geen woorden voor. Als jij je dit laat gezeggen, ben je geen knip voor je neus waard. En zondig jezelf tegen het vijfde gebod. Kerel, doe je ogen open! Anders ga je regelrecht je ongeluk tegemoet. Je denkt toch niet dat God hierover zijn zegen gebiedt?

Waarom reageren deze mensen zo? Ik zal het je zeggen: vanuit een absolute leegte, waar satan met zeven duivelen is ingetrokken (Matth. 12:44, 45). Ik kan interkerkelijk heel veel verdragen en heb kinderen Gods in andere kerken van harte lief, maar ik zeg je dat je hier in een duivelsnest bent terecht gekomen. Hier is een voorbeeld van een kerkelijk gedrag wat absoluut sektarisch is geworden. Ik vraag me zelfs of hier niet de zonde tegen de Heilige Geest wordt bedreven. Je vader is predikant en heeft je wellicht zelf gedoopt. Tast mijn gezalfde niet aan, zegt God (1 Kron. 16:12). En de vader van jouw vriendin gaat daar niet over of hij wel een echte is. Dat oordeel is aan God. In ieder geval is de vader van je vriendin geen echte. Waarom? Omdat de vruchten door en door rot zijn, daarom! Jezus zou zo iemand gewoon een wit (zwart) gepleisterd graf noemen: van buiten… maar van binnen…?!

In de Naam des Heeren gebied ik je deze relatie te verbreken. Anders ga je regelrecht je ondergang tegemoet. Wees voor eens en voor altijd gewaarschuwd.

Sterkte en wijsheid!
Ds C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
86 reacties
kjdh
08-02-2012 / 21:11
wow, dat is heftig!!
mogelijk weet jeniet dat dit soort mensen ook in de bijbel genoemd worden, lees mattheus 23.
aaitoe
08-02-2012 / 21:23
Ik word hier zo verschrikkelijk verdrietig van.
Jongen, neem het welgemeende en enig goede advies van Dr. van der Sluis ter harte!
Gode aanbevolen.
Dorah
08-02-2012 / 21:44
Wat een hartverscheurend verhaal. Eigenlijk schieten woorden tekort vragensteller en ik ben ervan overtuigd dat wat de dominee je als antwoord geeft, het enige juiste is dat je kunt doen, hoe verschrikkelijk moeilijk dat ook voor je moet zijn. Wees alsjeblieft eerlijk naar je ouders toe en zoek hulp!
leonard
08-02-2012 / 21:50
'Ik wist werkelijk niet dat het zo erg was. Maar dit gaat alle perken te buiten' Hier ben ik het volledig mee eens. Toch gaan de veroordelingen van Dr. van der Sluijs mij wel wat te ver. 'Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.' (JAKOBUS 5:16) Geloof me, wat in deze vraag aan de orde wordt gesteld gaat recht tegen mijn gevoel in, en ook bij mij is de verleiding groot om hier mensen als witgepleisterde graven te gaan afschilderen. Maar laten we het oordelen aan God overlaten. Geef je vriendin nog een kans, maar zeg haar wel duidelijk waar het op staat. Aan die deadline van 1 april kun je, en moet je logischerwijs niet voldoen! Probeer het gesprek eens aan te gaan met een predikant uit de Ger.Gem.Ned, ik kan me niet voorstellen dat een door God geroepen predikant zijn goedkeuring geeft over dergelijk extremisme. Gods zegen toegewenst!
Roeltje
08-02-2012 / 22:58
Duidelijk antwoord van ds. Van der Sluijs. Te hard misschien? Helaas, helaas, helaas heb ik ook te maken met dit soort mensen en mijn ervaring is dan ook dat alleen zo’n antwoord werkt want anders blijft het doorsudderen met alle gevolgen van dien. Ik ben het helemaal met ds. van der Sluijs eens en dat mag echt wel eens goed en duidelijk gezegd worden. Bovenstaande mensen menen helaas dat zij alles maar kunnen en mogen zeggen en dat wij dat met z’n allen maar slikken……dus niet!! (in de Naam van de Heere!) en ook: wees voor eens en voor altijd gewaarschuwd!
matthew
08-02-2012 / 22:58
Ik heb hier werkelijk geen woorden voor, ik wist dat het erg was ik heb heel wat extreme dingen gehoord/meegemaakt maar dit gaat inderdaad naar het sektarische toe, ik vraag me af of een gesprek aan gaan met deze mensen nog zin heeft , het zal heel moeilijk voor je zijn, maar ik zou als ik jou was de waarschuwing van Dr van der Sluis ter harte nemen en voor je ouders kiezen want jij zal nooit goed genoeg in het pad van je schoonouders wandelen, omdat je zelf niet zo ben
heel veel sterkte en zegen toegewenst in het maken van je beslissing
PrivateHenkie
08-02-2012 / 23:14
Ik kom zelf uit de Ger. Gem. Ik ken veel mensen uit de GGiN en die denken er gelukkig niet zo over ook al zijn ze wat zwaarder. Dat mag gelukkig ook gewoon en we hebben het volste respect voor elkaar. Hier vind ik dat de dominee groot gelijk heeft!
Evertje
08-02-2012 / 23:49
Als PKN-er (GB) ben ik het helemaal eens met ds van der Sluijs. Het begint me eerlijk gezegd al een poosje aardig te irriteren dat de "verdraagzaamheid" uit de hoek van de GGiN steeds verder te zoeken is (laat staan het respect). Ik merk dat bijvoorbeeld op de Reformatorische School waar mijn kinderen op zitten. Als PKN-er ben je voor steeds meer mensen uit deze hoek een soort uitschot!! Dit lijkt alleen maar verder toe te nemen na de invoering van de HSV. Schoolreglementen worden speciaal aangepast voor PKN-ers. Je mag tegenwoordig nog wel lid zijn van een schoolvereniging als je (en let u op!!) lid bent van een Hervormde gemeente binnen de PKN die in haar beleidsplan en/of door ondertekening van het convenant van de classis Alblasserdam heeft aangegeven zich exclusief gebonden te achten aan de grondslag die omschreven is in artikel 2 van de statuten van de vereniging............ (volgt u het nog?!!). Volgend jaar verwacht ik dat deze zin nog wat verder wordt uitgebreid met (mag ik een suggestie doen?): niet fietst op zondag, een hoedje draagt en op hele noten zingt....... Twee keer raden uit welke hoek dit komt. Wat een flauwekul. Het is net wat ds van der Sluijs zegt: trek het juk niet met een ongelovige aan. Hard maar wel eerlijk!!
Omega
09-02-2012 / 00:41
Het lijkt me dat de vraagsteller in handen van een enge en liefdeloze sekte terecht is gekomen. Prima advies van ds. Van der Sluijs. Snel wegwezen daar en niet omkijken, voordat je ook verandert in een zoutpilaar.
plderoos
09-02-2012 / 07:43
Een hard antwoord? Volstrekt niet! Je moet goed in de gaten houden dat waarschuwingen in het NT niet ingaan tegen heidenen, dat zijn we zelf ook. Het gaat in tegen mensen die zich een broeder noemen maar die dat niet zijn. Vruchten van de Geest zijn geloof hoop liefde en de liefde is hier overduidelijk ver te zoeken. Liefde zou een medemens oprichten, niet veroordelen en als satanskind in de berm laten liggen. Weg daar en je inderdaad nooit meer omdraaien!
toetje
09-02-2012 / 08:17
Print deze vraag met het antwoord en de reacties uit, geef het aan beide families. Dan heb je helderheid naar beide kanten.
dsjh
09-02-2012 / 08:33
Het lijkt mij niet verstandig om voor 1 april te besluiten over te gaan tot de GGiN. Je spreekt over depressiviteit. Dat is niet iets van de Heere. De Heere doet ons onze zonde kennen, omdat wij vluchten tot Christus en niet ten ondergaan in depressie.
Ook is het niet van de Heere, dat je van je ouders afgetrokken wordt. Hij heeft jou toch aan hen gegeven en door hen mocht je horen van het Evangelie van Jezus Christus. De dankbaarheid hiervoor zal getoond moeten worden door het 5e gebod.
Verstandig lijkt het me, dat je niet in discussie gaat met je schoonouders, maar hen en je vriendin duidelijk zegt, dat hun woorden jou pijn doen en dat dit geen basis is om een huwelijk op te bouwen. Wanneer je vriendin en je schoonouders geen ruimte bieden, dan is het wijs om niet verder te gaan. Het is hartverscheurend, maar het moet niet je ziel kapot maken. Als eerste behoor je toe aan de Heere in wiens Naam je gedoopt bent en die je gegeven heeft om Zijn Naam te belijden.
Psalm 32:8 zegt: Ik onderwijs en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.
Gods zegen gewenst.
Francien
09-02-2012 / 09:21
Ik wens je veel wijsheid!

Heb je zelf deze vragen in gebed gebracht bij God?
Ik zou een soort stappenplan maken, gesprek met je ouders. Laat dit lezen!
Gesprek met je schoonouders en ouders samen.
Het is natuurlijk verschrikkelijk dat ze jouw ouders zo onderuit halen. God heeft je deze ouders gegeven, hoe durven ze!

Nog een keer, ga biddend je weg en ga met God! Ouders en vriendin zullen niet blijven maar God blijft!
sydneylover
09-02-2012 / 10:01
Hulde voor ds. Van der Sluijs voor dit pijnlijke maar eerlijke antwoord!

@Vraagsteller: Op basis van je antwoord proef ik juist bij je eigen ouders de vruchten van het geloof zoals ze in Galaten staan.
En inderdaad: JIJ staat zelf toe dat je schoonfamilie op een zeldzaam denigrerende toon over je eigen familie praat, terwijl op geen enkele manier uit je vraag blijkt dat hier enige grond voor is.
Zelfs al zouden je ouders atheisten zijn, dan geeft dat je schoonfamilie nog niet het recht om dat te doen. Zeldzaam respectloos!
En: als je vriendin op deze manier jou indoctrineert om niet met je ouders te praten, zelf haar mond houdt op 'vreemd' terrein maar in de veilige omgeving thuis wel alle registers opentrekt dan gedraagt zich als een huichelaar.
TJH
09-02-2012 / 10:02
Jongeman, ga alstublieft snel weg uit deze liefdeloze kring voordat je jezelf helemaal vast voelt zitten en er niet meer uit kan komen. Dit kan niet uit God zijn, omdat jij zelf al iets heel moois hebt gezegd, wat er namelijk in Galaten staat. Eigenlijk is het nodig om te bidden voor die familie, en medelijden hebben met hen. Ik herken het ook uit mijn vorige kerk, maar dit gaat wel heel erg ver! Bid of God je wil leiden, en jouw weer die liefde en vreugde wil geven in je hart! Want dat wil Hij! 'Verblijd u ten allen tijd, ik zeg wederom: verblijd u'
Breedveld
09-02-2012 / 10:05
Sterkte met deze moeilijke beslissingen!

- Bidt voor hen om Zijn genade!! (wij allen waren eens blind en hebben Hem door genade mogen leren kennen!! (Romeinen 3:11, Efeze 2:8,9)
- Ga er mee naar je Vader (Johannes 17)
- Ga er mee naar je vader (Efeze 4:11,12)
- De Waarheid is Gods Woord ( Johannes 17:17)
- Is er vrucht te ontdekken in de levens van je schoonfamilie? ( Mattheus 7:16-23)

Sterkte met deze moeilijke beslissingen!
Roeltje
09-02-2012 / 11:39
Beste vraagsteller, ik heb nog eens een nachtje geslapen nadat ik je vraag gelezen en m’n reactie gegeven heb en het laat me niet los. Gelukkig staan er ook in de vorige reacties dingen die ik ook had willen zeggen.
Laat je in ieder geval niet verleiden tot gedachten als bijv. deze: Ze hebben niet gezegd satanskinderen, maar wel dat bepaalde dingen van de satan zijn. Ga het niet bagatelliseren want het komt op hetzelfde neer. Wat ds. van der Sluijs voor ogen heeft is om bij jou de ogen te openen voor wat hier aan de gang is!
Ga eerlijk met jezelf om, ik begrijp dat het heel moeilijk is om je relatie te verbreken maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En die datum van 1 april dat is iets wat ik heel goed snap. Je vriendin houdt zich koest en het lijkt allemaal koek en ei maar ze werken erop aan dat ze je tegen die tijd in hun net gevangen hebben!
Voor zover ik het kan bekijken ben je gewoon hartstikke gek op dit meisje anders laat je het niet zover komen maar je loopt als een blind paard je ongeluk tegemoet. Ergens natuurlijk ook wel naïef van jou en je ouders dat het zover is gekomen. Maar goed, dat is iets wat ik mezelf ook kwalijk neem. Wil je hierover praten dan kun je bij de reactie m’n mailadres opvragen. Heel veel sterkte in je liefdesverdriet en misschien dat over een aantal jaren het geluk je toelacht met iemand waarin je wel een bent in het geloof.
Boekenwurm
09-02-2012 / 12:44
Beste vraagsteller,

Ik lees je brief met tranen in mijn ogen en pijn in mijn hart!
Wat een afschuwelijke situatie!
Neem ALSJEBLIEFT het advies van Ds. vd. Sluijs ter harte, ook al lijkt het hard.
Maar door hiermee door te gaan richt je je eigen ziel te gronde; dat is zeker niet wat God wil, Hij heeft gedachten van vrede over je, niet van onheil.
Luister naar Hem, richt je op Hem en gehoorzaam Zijn stem, alleen dan zul je vrede vinden!
De relatie verbreken zal moeilijk zijn, maar vraag je af wat belangrijker is: trouwen met dit meisje (hoeveel je ook van haar houdt) of vrede met God.
Heel veel sterkte!
Heartwork
09-02-2012 / 12:59
Beste kerel,

Wat moedig van je om je vragen zo in het openbaar neer te zetten. Ik ben zelf wat ouder, maar kan alleen maar zeggen dat Ds. vd. Sluijs met zijn antwoord het beste voor jou EN je vriendin voor ogen heeft. Nog afgezien van de verschrikkelijke dingen die gezegd worden over je ouders, jouzelf en eigenlijk over iedereen die niet bij hun kerk hoort, is de relatie met je vriendin kansloos. In veel huwelijken zie je problemen met de zgn. dubbele loyaliteit waar echtgenoten heen en weer getrokken worden tussen ouders en partner. Als je vriendin nu niet onvoorwaardelijk voor jou kiest, zal dat straks helaas ook niet zo zijn. Zij is gevangen in de loyaliteit naar haar kerk en haar ouders en zo te zien gaan ze er van uit dat ze jouw wel zullen veranderen. Helaas. Beter nu gestopt met de relatie dan straks in een echtscheiding (je kunt je al voorstellen hoe die kerk DAAR op gaat reageren) of in een depressie omdat je jezelf helemaal bent kwijtgeraakt.
Uit liefde voor jezelf en voor je vriendin: stop met deze relatie! Neem de pijn en het verdriet voor lief en ga schuilen bij de Allerhoogste die ECHT van je houdt. Om wie jij bent, omdat HIJ jou geschapen heeft!
Ook wij zijn van harte bereid om met jou en/of je vriendin daarover te praten. Op www.heartworkcoaching.nl vindt je ons teleoonnummer en emailadres. Oh, enneh.......houd je ouders hoog! Neem ze alsjeblieft in vertrouwen en praat met hen. Uit je vraag lees ik dat ze van je houden. Eer hen! Niet alleen omdat Gods Woord dat vraagt, maar simpel omdat ze het waard zijn en van je houden.
Veel sterkte. We bidden voor jou en je vriendin (+ haar ouders)

Bram
adriano313
09-02-2012 / 13:39
Beste vragensteller, ter bemoediging

De bijbel geeft inzicht in moeilijke vraagstukken, probeer ze ter harte te nemen

Wijsheid van een vader
- Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, neig uw oor naar mijn verstandigheid,
- Drink water uit uw eigen regenbak en welwater uit uw eigen bornput.
- Waarom zoudt gij dan, mijn zoon, afdwalen naar een vreemde, de boezem van een onbekende omarmen?
- Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw uwer jeugd: een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen.

Oordelen over anderen (zonder autoriteit)
- Oordeel niet, opdat gij geoordeeld wordt
- want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.
-Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven,
-het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.
- Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

Tong
- Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog;
- De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn tong spreekt het recht;
-die hun (lasteraars) tong wetten als een zwaard, die hun pijl aanleggen – een bitter woord–
- Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
-Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt.

wettisch
- O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd
-Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd
- Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven.
- Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek;
- Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart
- Maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen(!)

Heilige geest
- De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid
-Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.
- Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn
- en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.
- Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid.
- En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
- Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
- Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing
- Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden

(be)Keer je af van deze valstrikken en dwangmatigheden en (be)keer je TOT Jezus Christus
Hij zal je leiden in grazige weiden en verkwikken aan stille wateren ook in 2012
En weet je waarom?
Om Zijn Naams wil en omdat Hij allang een bestemming voor jou heeft! daarom moet jij opassen om niet in een dwaalspoor te geraken anders kost het dadelijk de helft van je leven om weer op het spoor te komen. Ik moest ook denken dat jij het Evangelie ook aan hun mag vertellen (Zijn Woord keert niet ledig weder) i.p.v dat je heel de tijd overdondert wordt met oordeel uit vroom religieus gepraat. Je bent een man en zal priester worden van een later gezin. Kies dan nu al de juiste weg voordat je in een verslagen situatie beland en over 10 jaar weer vragen gaat stellen omdat je het helemaal niet meer ziet zitten.
Doe je best en ga er er maar radicaal tegen in en luister naar je eigen vader en moeder. God heeft ze niet voor niets gegeven ook al ben je het er soms niet mee eens. Wees strijdvaardig en moedig en bid hier maar voor. Een "Paulusbekering" is veelal een eigen verzonnen stokpaardje. Jezus Christus wil graag met iedereen persoonlijk de relatie aangaan! Open daarom je hart

Broer, ik zal voor je situatie bidden en handel a.j.b. in Zijn wijsheid!

Terug in de tijd

Ik wordt bang en vreselijk onrustig van alle waarschuwingen over christenvervolging. Ik lees dat veel mensen schrijven d...
5 reacties
08-02-2016
Ik ben zo ongeveer het hele jaar door verkouden. Of heb in ieder geval last van een loopneus. Vooral als ik buiten ben g...
geen reacties
08-02-2010
Ik zou graag met een dominee o.i.d. in contact komen per mail. Ik heb een zondig leven achter de rug, maar mijn schaamte...
2 reacties
08-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering