Tussen dankdag en biddag

Ds. P. Korteweg / geen reacties

22-08-2008, 00:00

Vraag

Mijn vraag is iets waar ik vaak over gedacht heb, maar ik kom er niet uit. Wij hebben in de loop van de reformatie biddag en dankdag ingesteld, beginnend met avonddiensten en in de loop van de tijd dagdiensten; nog niet in alle kerken. Mijn vraag is: voor mijn gevoel een manco, want tussen dankdag en biddag (de wintermaanden) lijkt het of we niet zo bijzonder Gods hulp nodig hebben. Of is het door scheefgroei dat deze dagen echt voor de groeimaanden en oogstdagen ingesteld zijn?

Antwoord

Beste vragensteller,

Vanouds kennen de kerken in Nederland de bid- en dankdagen. Vroeger, en dan spreek ik over de zeventiende en achttiende eeuw, noemde men die boete- en bededagen. In die tijd werden er bid- en dankdagen gehouden rondom het seizoen waarin het boerenwerk (en de visserij) verricht werd. De biddag dus in het voorjaar, als het eerste zaad gestrooid werd, en de dankdag in het najaar als de oogst binnen was. De feitelijke datum van deze dagen kon per regio verschillen, zoals de kerken in Zeeland nu nog eerder hun biddagen hebben en hun dankdagen later houden, in vergelijking met de rest van het land.

Het was de gewoonte dat er op deze dagen twee kerkdiensten werden gehouden, één 's morgens en één 's avonds. De gewoonte tegenwoordig om slechts één dienst te houden ('s avonds) is van later tijd, en is eigenlijk ook niet goed. Het zijn bid- en dankdagen! Gelukkig zien we dat er in veel gemeentes (weer) twee diensten worden gehouden. Ook was het de gewoonte dat op deze dagen boete werd gedaan voor de zonden van land en volk, en voor de persoonlijke zonden. Ook werd op deze dagen gevast.

In speciale noden, bijvoorbeeld bij rampen, is het mogelijk om een extra biddag te houden. Dat is een paar jaar geleden nog eens gebeurd bij het uitbreken van een veeziekte. Ook kan er een speciale dankdag worden gehouden, als de Heere een bijzondere zegening geeft. Zo zijn er aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland overal dankdagen gehouden. Het is goed als dit gebeurt.

Het is zeker waar dat we in alle omstandigheden de Heere nodig hebben. Niet alleen rondom de groei en de oogst van de gewassen. Vroeger was men echter veel afhankelijker van allerlei omstandigheden. Men kon bijvoorbeeld niet het land beregenen en kassen bestonden niet. Ook had men geen bestrijdingsmiddelen, etc. Vandaar dat deze dagen in het bijzonder dan werden gehouden. Het is goed om voortdurend te beseffen dat we zonder de Heere niets kunnen doen. Eigenlijk zouden we iedere week opnieuw moeten beseffen dat de Heere ons zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen (Catechismus, zondag 10).

Ds. P. Korteweg

Ds. P. Korteweg

  • Kerkelijke gezindte:
    Hersteld Hervormd
  • Status:
    Inactief
  • Bijzonderheden:

    Uit het ambt ontzet door HHK in 2014.

Tags in dit artikel:

Biddag-Dankdag
geen reacties

Terug in de tijd

In Matt. 19:24 komen we een gezegde tegen: "Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een ...
4 reacties
22-08-2011
Waarom heeft God de satan geschapen?
geen reacties
22-08-2006
Ik heb sinds drie weken een vriend. Alleen hij gaat niet naar de kerk, maar hij leest thuis. Hij is Paauwiaan. Maar is d...
geen reacties
22-08-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering