Ik vraag me vaak af hoe de bekering werkt. Er is vaak een strijd of het nu van d...

drs. J. Hoekman / geen reacties

21-05-2008, 00:00

Vraag

Ik vraag me vaak af hoe de bekering werkt. Er is vaak een strijd of het nu van de mens moet komen. In mijn kerk wordt geleerd dat het een eenzijdig Godswerk is. Maar toen ik er pas een discussie over had, liet de ander mij zien dat God jou roept, bijv. door middel van de doop. Volgens hem kon je er dan voor kiezen om tot Jezus te komen. Ik kon dit niet geloven, maar wist dit niet goed uit te leggen. Kan ik hierover meer informatie krijgen?

Antwoord

Allereerst moeten we zeggen, dat geloven een ander woord is voor vertrouwen! En aangezien de Bijbel zegt, dat ons hart arglistig is zelfs meer dan enig ding, dan is dat toch het tegenovergestelde van vertrouwen. Dat wil zeggen dat niemand met dat geboorte-hart in staat is om te kiezen voor de Heere Jezus! Zelfs de bekeerde Paulus zegt in Romeinen 7, dat hij na zijn bekering niet in staat is om voor het goede te kiezen, want het kwade dat hij niet wil, (omdat hij als christen door de H.G. overtuigd is van zonde die hij niet meer wil doen) dat doe ik. Hoe zou ik die vleselijk ben... verkocht onder de zonde, de goede zalige keuze voor Christus kunnen doen, als God de Heilige Geest die keuze waar men nooit berouw over krijgt, niet Zelf in mijn arglistige hart bewerkt en telkens weer versterkt???

Verder lees ik heel duidelijk in Efeze 1 vers 4: “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld”. En zegt ook Romeinen 8:30 niet: “en die Hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen, en die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd”, dat is: zalig gemaakt. God is altijd de Eerste! Christus wordt ook de Eersteling genoemd en wij zijn als eersteling met een kleine letter de vrucht van Zijn werk met Pasen. Bekering is altijd antwoord geven op Gods roepen en daarbij mag je nooit voor je beurt spreken. Het eenzijdige is dus de roeping van Gods kant, maar dat roepen van God (d.m.v. de middelen en niet door mijn keuze) moet wel in je leven worden beantwoord. Het zou brutaal en onbeleefd zijn om je aardse vader en moeder te laten roepen en hen geen antwoord te geven. Zoals ik vroeger werd geroepen om te komen eten zo roept ook de Heere om bij Hem te eten en te drinken, zonder prijs en zonder geld (dus niet mijn keuze, want dat zou weer een bedekte prijs zijn en geen genade).

In Romeinen 10 vers 14,17 staat: “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben?... En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt (is een middel)... Zo is dan het geloof uit het gehoor (niet uit mijn ja zeggen) en het gehoor door het Woord Gods (niet door mijn wil om te kiezen)”. Of 1 Kor.12:3: “...en dat niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door de Heilige Geest”. Daar zie ik geen enkele tweezijdigheid in! 2 Kor.4:7: “Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons.” Fil.2:13: “Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen”.

HET BLIJFT EEN GROOT GEHEIM. Het geheim van de bekering. Als het mysterie van de wind die je wel kunt voelen, maar niet kunt vastpakken om eens wat nader te bestuderen of te analyseren. Het is geloof. Jezelf overgeven aan Hem die deze overgave in je werkt. Er bestaat voor mij niet zoiets als een geestelijk leven, maar er is wel een leven door de Geest. Vlees kan geen geestelijk goede beslissingen nemen, anders zijn we qua denken weer terug bij af. Dan blijven we steken bij de Sinai, die tegen ons zegt: “Gij zult niet en gij zult geen”. Dan gaan we opnieuw kiezen voor die tweede ‘Eva-appel’ van zelfstandigheid i.p.v. ons in afhankelijkheid over te geven aan Zijn wil.

Kiezen om tot Jezus te komen is uitgesloten. Je kunt wel komen tot Jezus, maar dan ben je niet bekeerd! Jezus heeft er voor gekozen om naar zondige mensen toe te komen. Wie dit omdraait zaagt de stoelpoot onder het werk van Zijn genade vandaan! Die herhaalt de discussie tussen Augustinus en Pelagius, tussen Luther en Erasmus over de zogenaamde “vrije wil”. Die is opnieuw in gesprek met de slang en wil in dat gesprek bewerken om aan God gelijk te kunnen zijn. En we weten wat dat voor ellende heeft uitgewerkt in ons leven. Geef antwoord op Gods roepstem in jou leven, maar zeg niet in je hoogmoed, dat jij tot Jezus bent gekomen. Want het is Zijn eenzijdige trekkende liefdeswerk! Ik hoop het wat duidelijker is geworden. Mijn advies is, gebruik de middelen die de Heere je heeft gegeven en wees stil in je stille tijd voor Hem, zodat je Zijn roepstem ook kunt horen!

Ds. J. Hoekman,
Sebaldeburen-Leek

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe is het verklaarbaar dat je door extreme spanningen, stress, onvruchtbaar kunt worden? Als dit jaren heeft geduurd (d...
2 reacties
21-05-2012
De zomertijd breekt bijna weer aan. Het is weer tijd voor vakantie. Ik vraag me echter af hoeveel geld nu verantwoord is...
geen reacties
21-05-2007
Op mijn werk, in een winkel, staat bijna altijd de radio aan. Dit brengt zo nu en dan wat onrust omdat ik en een andere ...
9 reacties
22-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering