/ Vragenformulier

Stel hier je vraag

/ Dossiers

Alle verschenen antwoorden over:


Naar overzicht dossiers...

 

Verschil Ger. Gem. en Chr. Ger. Kerk

Vraag:

Wat is het verschil tussen de Ger. Gem. en de Chr. Ger. Kerk?


Antwoord:

Beste vragensteller, Je vraagt wat het verschil is tussen de Ger. Gem. en de Chr. Ger. Kerk? Ik ben daar eerlijk gezegd sneller mee klaar, dan wanneer je gevraagd zou hebben naar de overeenkomsten van deze beide kerkgenootschappen. De overeenkomsten zijn groter dan de verschillen, althans in mijn optie. In de gemeenten die ik gediend heb, was de liturgie weinig afwijkend van hetgeen in de Ger. Gem. gangbaar is.

Ik weet dat er liturgisch nogal wat verschil kan zijn, maar dat is er dan ook tussen de gemeente die ik dien en sommigen andere gemeenten in mijn eigen kerkverband. Ik spreek ondertussen geen waardeoordeel uit over liturgische verschillen. Laten we nooit vergeten dat het eigenlijke element waarin we elkaar dienen te herkennen de prediking moet zijn.
Persoonlijk voel ik mij wat de prediking betreft dicht bij de Ger. Gem. en bij de Ger. Bond staan in de Herv. kerk.
Wat is het verschil? Dat heeft te maken met de visie op het genadeverbond. Ik zeg het even heel kort. Als het te kort is hoor ik dat wel van je.

Laat ik het even zo zeggen: bij de Ger. Gem. wordt geleerd dat het genadeverbond alleen opgericht is met de uitverkorenen. De beloften komen alleen hen toe. Bij de Chr. Ger. Kerk wordt geleerd dat het genadeverbond opgericht is met alle gedoopten en dat daarom de beloften tot hen allen komen.

Ik begrijp best dat men bij de Ger. Gem. beducht is voor een oppervlakkig omgaan met het genadeverbond. Van daaruit is men ook tot de stellingen van 1931 gekomen. De Chr. Gereformeerden zijn daar echter ook beducht voor, maar doen niets af van de ernst van de belofteprediking. Soms wordt gedacht dat belofte alleen inhoudt dat men verlost is. Maar er zijn ook beloften voor de kennis van de ellende: "Gij zult een walging aan u zelf zult hebben over al uw ongerechtigheden" (Ez.36:31) en vs. 26: "Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen".
Er wordt daarin aangespoord om te pleiten op de beloften.

We moeten de zaken niet opkloppen. Zowel Ger. Gem. als Chr. Ger. stellen dat er tweeërlei kinderen van het verbond zijn: nl.door geboorte en door wedergeboorte. Beide stellen dat we alleen door vrije genade zalig worden. Het is niet uit de mens, maar alleen uit God. Beide stellen dat tenslotte alleen de uitverkorenen zullen delen in de weldaden van het genadeverbond. Over deze hoofdzaken is men het eens. Ik zou er natuurlijk veel meer over kunnen zeggen, maar daar heb ik geen zin in.

Het zou goed zijn als we als reformatorische kerken eens om de tafel gingen zitten en samen naar het Woord van God zouden luisteren om een gemeenschappelijk stuk op te stellen over het genadeverbond. Daarbij moeten dan de belijdenisgeschriften, die gegrond zijn op het Woord van God, ons leiden.

Laten we luisteren naar het Woord van de Heere: Wend u naar mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer. (Jes.45:22)

Ds. A. K. Wallet

 
Ds. A.K. Wallet
Geboortedatum:17-06-1939
Kerkelijke gezindte:Christelijk Gereformeerd
Woon-/Standplaats:Schoonrewoerd
Bijzonderheden:emeritus
Status:Actief
Datum publicatie:30-11-`99 | 00:00 uur
,Reacties (0)

Het is niet mogelijk om op dit bericht te reageren. De redactie heeft deze mogelijkheid afgesloten en/of de termijn om een reactie te plaatsen is verstreken (1 maand na publicatie).

 

/ Zoeken...

Het archief van de vragenrubriek bevat ruim 13.000 antwoorden van onze deskundigen. Zoeken kan op panellid, rubriek, datum of trefwoord. Bekijk ook de Veel Gestelde Vragen hieronder.

Zoeken op panelleden

Zoeken op rubriek

Zoeken op datum

van: tot:

Zoeken op woord(en)


/ Panelleden op Twitter

Like ons op Facebook - het beste van Refoweb in je tijdlijn

Powered By EXEIdeas