In de zegenbede staat iets over zeven geesten die voor Gods troon zijn. Nu vroeg...

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

10-04-2007

Vraag

In de zegenbede staat iets over zeven geesten die voor Gods troon zijn. Nu vroeg ik me dus af, wie of wat zijn deze geesten?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Je vraag komt overeen met wat staat in Openbaring 1:4. Daar groet Johannes de zeven gemeenten. Dat wil zeggen de gemeente/de kerk van alle tijden en plaatsen. Het getal zeven als getal van de volheid is in het laatste bijbelboek geliefd. Johannes groet in de Naam van God drieënig. En wel God in de openbaring van Zijn grootheid en heerlijkheid door de eeuwen heen.

Vandaar van de Vader: Die is en Die was en Die komen zal. Voordat de Heere Jezus Christus in de verzen 5, 6 in al Zijn heerlijkheid genoemd wordt is er sprake van de zeven Geesten. Daarom ongetwijfeld bedoeld als de Heilige Geest in al Zijn volheid en verschillende werkzaamheden. Denk ook aan de kandelaar in het Heilige met de zeven armen als zinnebeeld van de Heilige Geest.

Juist in het laatste bijbelboek waarin zulke indrukwekkende en ontzaglijke dingen beschreven worden klinkt door: Zie op God, besef hoe heerlijk de Heere is. Zo is dit boek het troostboek van de Kerk temidden van tegenspoed, verdrukking en vervolging.
 
Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010

Tags in dit artikel:

bijbeluitleg
geen reacties

Terug in de tijd

In Genesis 34 staat het verhaal over Dina en de Sichemieten. Simeon en Levi hebben hierin een zeer bedenkelijke rol. Een...
geen reacties
10-04-2010
Beste dominee Van den Belt. Ik heb met veel belangstelling uw artikel gelezen in het Reformatorisch Dagblad over belijde...
1 reactie
10-04-2012
Wat wordt precies bedoeld met: Wie in Mij gelooft zal niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben? 1. Dat je gelooft dat...
geen reacties
10-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis