Verhaal van Faust

M. (Michel) van Heijningen / geen reacties

30-05-2006, 00:00

Vraag

Wat houdt het verhaal van Faust eigenlijk in en is dat gewoon een totaal verzonnen verhaal?

Antwoord

Beste vriend(in)

Je vraagt naar de inhoud van het boek Faust van Goethe en naar de achtergronden van het verhaal. Voor wat betreft de inhoud boek kun je via diverse ‘zoekmachines’ op internet voldoende informatie vinden. Ik kwam zelfs boekverslagen van bovenbouwscholieren tegen... Ik ga ervan uit dat je niet vraagt om een samenvatting van de inhoud van het boek, maar of hetgeen in het boek beschreven staat ook werkelijk kan gebeuren.

Het boek begint over een soort weddenschap tussen God en de duivel (Mephisto of Mephistofeles) waarin de duivel macht krijgt om Faust te verleiden tot het kwade. De duivel krijgt zijn zin en Faust verkoopt a.h.w. zijn ziel aan hem en krijgt vervolgens een tijdje aards plezier en genot van de duivel in ruil voor zijn ziel en zaligheid. Waarschijnlijk gaat je vraag over deze twee dingen: de weddenschap tussen God en de duivel en het verkopen van ziel aan de duivel. Op beide zal ik proberen in te gaan.

Uit diverse Bijbelgegevens weten we het e. e. a. over de duivel. Hij is een gevallen engel en heeft een aantal engelen (demonen geworden) in zijn val met zich meegesleept. Uit o.a. Job 1:2, 1 Kon. 22:19 e. v., Zacharia 3, Luk 22:31 en Openbaring 12:7 e.v. kunnen we opmaken dat satan tot de Hemelvaart van Christus toegang had in de hemel bij God. Hij was daar bezig met zijn aanklachten tegen gelovigen en met het ‘uitdagen’ van God, denk aan het verhaal van Job. Als ik dan kijk naar de weddenschap tussen God en de duivel zoals Goethe die beschreven heeft dan kan je zeggen dat dit lijkt op wat er staat in Job 1. Tegelijk mogen we dan zeggen dat satan na de hemelvaart van Christus geen toegang meer heeft in de hemel en dit dus zo nu niet meer plaats kan vinden.

Wat betreft het feit dat Faust een ruil doet met satan, geluk in ruil voor je ziel, daarvan lezen we ook in de Bijbel. Als Jezus in Matth. 4 door de duivel verzocht wordt, doet ook daar satan Hem dit voorstel (vers 9). Gelukkig weerstaat Jezus de duivel, anders zou Hij nooit de Zaligmaker van zondaren kunnen zijn. Verder zie je in de Bijbel ook dat diverse mensen gaven hebben gekregen van de duivel. Denk bijvoorbeeld aan Bileam (Numeri 24), de tovenaars in Egypte (o.a. Exodus 7:11) en de waarzegster te Endor (1 Sam. 28).

Komt dit ook vandaag nog voor? Ik geloof van wel. Overigens schijnt het ook zo te zijn dat Goethe bij het schrijven van Faust aan een concreet persoon gedacht heeft. Als je de levensgeschiedenis en songteksten van sommige popmuzikanten bestudeert, dan doet dat ook erg denken aan een gesloten pact met de duivel. Veel hedendaagse muziek is geïnspireerd door satan. Ik zou zo zeggen: wees gewaarschuwd en luister daar niet naar. Voor meer informatie daarover verwijs ik naar de stichting “Naar House” (www.naarhouse.nl). Zij hebben veel informatiemateriaal over de achtergrond van muzikanten. Nogmaals, vaak kom je daar tegen dat mensen hun ziel en zaligheid hebben verkocht in ruil voor tijdelijke roem, eer en succes. Verder kun je denken aan allerlei mensen die bezig zijn met occulte praktijken of gaan naar een zogenaamde “satanskerk”. In een aantal gevallen zal het dan gaan om mensen die satan dienen op de in “Faust” beschreven manier. Vanuit de Bijbel weten we dat het met satan slecht zal aflopen, maar niet alleen met hem, ook met allen die hem gediend hebben. Overigens laat ook het boek Faust zien dat het leven onder invloed van satan geen mooi einde heeft.

Vanuit het evangelie komt er echter een geheel andere oproep naar jou en mij toe: Jezus gaf Zichzelf over voor zondaren tot in de dood. Hij werd tot een vloek opdat Hij ons Zijn zegen zou kunnen geven (Gal 3:13 en 14, avondmaalsformulier). Hij heeft werkelijk iets te beiden voor tijd en eeuwigheid. Hij biedt Zichzelf aan ons aan vraagt vervolgens ook of wij ons hart en leven uit dankbaarheid in Zijn dienst willen besteden (Spr. 23:26, Rom 12:1). Als je hem door het geloof aanneemt als Gods gave aan jou dan wacht je een heerlijke toekomst. Ik roep je daar toe op. Let ook op het verschil: de duivel eist en neemt, Christus geeft Zichzelf allereerst. Satan is een overwonnen vijand. Een christen mag met Luther zingen: “Beef satan, Hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken”. Dan hebben we soms last genoeg van hem, maar tegelijk weten we dat hij het moet en zal verliezen en mogen we vertrouwen op Hem die “alle macht heeft in hemel en op aarde” (Matth. 28:18), de Heere Jezus Christus.

Om meer te weten van de listen van de duivel of over hem zelf hebben we Faust niet nodig. Laat daarin de Bijbel je leiddraad zijn.

Met vriendelijke groet,
Michel van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dorkwerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  * kerkelijk werker in Dorkwerd (Gn) en Wijnjewoude (Fr.)

Tags in dit artikel:

duivel
geen reacties

Terug in de tijd

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis lijdt over het algemeen in zeer zeer, zeer grote mate. Het is een ziekte waar ni...
geen reacties
06-06-2016
In de christelijke gemeente gaat het toch ook om de gemeenschap met elkaar? Maar wat als je dan echt helemaal geen aansl...
geen reacties
30-05-2008
Is het mogelijk dat je zeker weet dat iets nooit gebeurt? Kan je bijvoorbeeld zeker weten dat je nooit naar Turkije op v...
3 reacties
30-05-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis