Want de rechtvaardige zal zevenmaal vallen en opstaan

Ds. H. van der Ham / geen reacties

05-11-2018, 15:19

Vraag

Gaat het in Spreuken 24:16 over zeven keer in de zonde vallen en weer opstaan of in iets anders vallen?

Antwoord

Beste jongere,

In Spreuken 24:15 staat: “Loer niet, o goddeloze, op de woning van de rechtvaardige! Loer niet op de goddeloze! Val hem niet aan!” Want dat lukt niet. De rechtvaardige komt er telkens (na een val, na een ongeluk) weer bovenop. In vers 16 wordt de reden aangegeven. Waarom kun je de rechtvaardige beter maar niet aanvallen? De rechtvaardige zal vallen en... opstaan! Telkens weer zal hij toch opstaan! Er kan tegenspoed komen voor de rechtvaardige. Beproevingen kunnen hem treffen. Zelfs rampen kunnen hem treffen. Beproevingen en kastijdingen en tegenslagen kunnen hem treffen. Maar altijd weer komt hij er boven op. Het is Isrels God Die krachten geeft; van Wie het volk zijn sterkte heeft. Maar... met de goddelozen loopt het niet goed af, zeker niet.

Als je vraagt: Gaat het in Spreuken 24:16 over zeven keer in de zonde vallen? Nee, het gaat hier over tegenheden, tegenslagen, rampen enzovoort. De rechtvaardige komt daar bovenop. Wonderlijk.

Hartelijke groet,
Ds. H. van der Ham 

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

Tags in dit artikel:

Spreuken
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben 14 jaar en ik groei op in een christelijk gezin. Ik ben de laatste tijd heel veel met de Bijbel en het geloof bez...
25 reacties
05-11-2016
Ik ben een jonge vrouw en hou van een man die 28 jaar ouder is en onze liefde is wederzijds. We kunnen heel goed samen p...
geen reacties
05-11-2007
Gelukkig mag ik nu de Heere Jezus kennen als mijn Borg en Zaligmaker. Maar er zijn nog zoveel geliefden die Hem niet ken...
geen reacties
07-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis