Schokkende onthulling

Ds. P.C. van Keulen / 5 reacties

12-06-2018, 13:13

Vraag

Ik heb een dringende vraag! Mijn man heeft net aan me opgebiecht dat hij voor en aan het begin van ons huwelijk naar de hoeren is geweest en ook heel vaak naar porno keek. Ik denk dat ik het hem nooit meer kan vergeven. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. We zijn vijf jaar getrouwd en hebben geen kinderen, hiervoor lopen we bij het ziekenhuis. Ik hou wel van hem maar kan met deze gedachte niet leven. Wie geeft me raad en tips? 
Groet, een wanhopige vrouw.

Antwoord

Beste vragensteller,

Wat zal het een schokkende onthulling voor jou zijn geweest toen jouw man opbiechtte hoe hij voor jullie huwelijk en aan het begin van jullie huwelijk bezig is geweest. Op zo’n moment stort je wereld in, is je vertrouwen in hem zeer beschadigd, zo niet helemaal weg, Het maakt je zelfs wanhopig. Heel begrijpelijk als de trouwbelofte aan jou op seksueel gebied zo geschonden is.

Zonder iets af te doen aan het feit hoe zwaar en moeilijk het nu voor jou is rijzen er bij mij wel een aantal vragen, zoals bijvoorbeeld: Wat heeft jouw man er toe gedreven om deze zaken op te biechten? Ziet hij het zondige ervan in? Kon hij niet langer met zijn geheim leven? Voelt hij zich schuldig met betrekking tot jou? Ziet hij in wat dit met jou doet? Is de lucht nu voor hem opgeklaard en “we leven gewoon verder”?

Ook zou de vraag gesteld kunnen worden: Wil jij met hem verder? Zou je met hem nog willen spreken over wat geweest is, over wat is en over de toekomst? Vanuit jouw vraag is dit natuurlijk niet allemaal op te maken, heel begrijpelijk, want als je zijn bekentenis hoort (hij heeft het immers net aan je verteld) dan zijn dat niet direct de zaken die in je opkomen, maar toch is het goed, zeker ook voor jou, om het gesprek hierover aan te gaan, waarbij ik hoop dat hij het gesprek ook wil aangaan. Ik besef dat het niet bij één gesprekje kan blijven, even als dit ene antwoord niet kan ingaan op wat er allemaal in jou omgaat en zo ineens jouw vertrouwen weer terug is en jouw wanhoop verdwenen, dat zal zeker zijn tijd nodig hebben. Het lijkt mij daarom ook verstandig, zeker ook als je over vergeven spreekt, om hierbij samen christelijke hulp te zoeken. Ik denk bijvoorbeeld aan stichting. Schuilplaats, waarvan je op internet alle info kunt vinden.

Als het niet mogelijk is om samen de hulpverlening in te gaan, hulp te zoeken, doe het dan voor jezelf, want jij mag er ook zijn, sterker nog, je bént er, en het moet en mag voor jou ook verder ondanks alle krassen die er op je ziel gekomen zijn. Bovenal, grijp je maar altijd, en zeker ook nu, vast aan Hem, dé Hulpverlener, Die getrouw is en ook jou wil bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Hoor Hem ook in jouw situatie (Jes. 40:28 vv): Weet je het niet? Ben je wanhopig? ... Hij geeft de vermoeiden kracht, en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. .. .Wie de HEERE verwachten zullen de kracht vernieuwen. Wanhoop niet, hoop op God, sla het oog naar boven!

Sterkte! En Gods zegen toegewenst.

Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

prostitutierelatieproblemen
5 reacties
Ermelo
12-06-2018 / 13:49
Ik hoop dat je man is getest op SOA's.
VrouwkeZondernaam
12-06-2018 / 16:43
Zoek echt hulp!! En inderdaad het liefst samen. Ik weet dat er al veel mensen met soort gelijke problemen, goede hulp gehad hebben bij ABConsults. Is gespecialiseerd in relationele- en seksuologische hulpverlening. www.abconsults.nl
Heel veel Sterkte samen!!!
AHHK76
12-06-2018 / 19:07
Wat erg voor je! Neem geen overhaaste beslissingen, maar overdenk goed wat je wilt. Samen werken aan herstel is mogelijk als jullie je dat allebei willen en ervoor inzetten. Je hart is gebroken en kan herstellen, samen of alleen.... Zoek lotgenotencontact en informatie voor jezelf op www.kostbaarvaatwerk.nl Zoek hulp voor jezelf of samen bijv. via De Vluchtheuvel, www.relatie-herstel.nl of www.dichterbijherstel.nl enz. Blijf hier niet alleen mee lopen, want dan kun je het gevoel hebben, dat je erin stikt. Er zijn velen die jullie probleem zullen herkennen en willen helpen! Sterkte!
drj
13-06-2018 / 17:44
Je hebt het volste recht hem vanwege overspel te verlaten.
Zeker omdat jullie nog geen kinderen hebben, zou je weer opnieuw kunnen beginnen.
Inderdaad, maak geen overhaaste beslissingen.
Het hangt ervan af hoe jullie relatie verder ist.
Aan de positieve kant: hij heeft het zelf verteld, zonder dat jij hem hebt betrapt. Dat laat verwachten, dat het niet zomaar meer zal gebeuren.

Laat de hormoonbehandelingen even voor wat ze zijn.
Je hebt tijd het op een rijtje te zetten.

De deskundige heeft gelijk: veel hangt van zijn houding af en of hij zijn best wil doen om het goed te maken, of liever alles onder het tapijt veegt.
Denk er goed over na wat voor jou het beste is, zeker op de lange termijn.
En blijf er niet alleen mee rondlopen. Bespreek het ook eens met mensen die je vertrouwt, maar bedenk, dat zij er niet hun hele verdere leven mee door moeten.
Uiteindelijk is het jouw beslissing.
M
14-06-2018 / 21:42
Wat ongelooflijk pijnlijk om te lezen. Ik kan mij uw pijn en verdriet goed voorstellen en m’n hart gaat naar u uit.

Uw man heeft iets verschrikkelijks gedaan, het is daarom logisch dat uw vertrouwen een flinke deuk heeft opgelopen. Uw man zal zich dan ook opnieuw moeten bewijzen en uw vertrouwen opnieuw moeten winnen. De boosheid die u ervaart is een rechtvaardige boosheid, dus neem de tijd voor uzelf om dit bij de Heer te brengen en het een plaats te geven.

Vergeving daarentegen is iets dat wij niet verdienen, maar dat ons gegeven is, dit zal op ten duur ook in het geval van uw man nodig zijn, los van uw keuze om te blijven of te vertrekken. Tegelijkertijd weet ik ook dat dit makkelijker is gezegd dan gedaan en dat het ongelooflijk veel kracht van u zal vragen. Nadat Hosea’s vrouw (Gomer) overspel had gepleegd en verkocht werd als hoer/slavin was het Hosea zelf die Gomer opnieuw vrijkocht (Hosea 3:1-5). Dit is het beeld van Gods geduld en genade; op dezelfde wijze heeft God het overspelige volk van Israel vrijgekocht door het bloed van Jezus. Wat een ongelooflijke Liefde! Wij zijn allemaal overspelig en hebben allemaal Zijn vergeving nodig, ook uw man.

Het is is niet de perfectie, maar de richting van onze wandel dat getuigd dat wij kinderen van God zijn. Als uw man oprecht is in de Heer zal hij in nederigheid en in erkenning van zijn fout, willen werken aan het probleem.

Met de grote fout van uw man heeft de Heer u in de gelegenheid gebracht om Zijn liefde te tonen en daarmee Zijn naam in het aangezicht van uw omgeving te verheerlijken, dus ondanks dat u momenteel veel verdriet ervaart, probeer daarin uw blijdschap te vinden en weet dat Hij met u is.

Ik bid u veel kracht en wijsheid toe.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Waarom verwarde God de spraak van de mensen die aan de toren van Babel bouwden wel, maar die van astronauten niet? En: i...
geen reacties
11-06-2010
Wat is het verschil tussen een woord-openbaring en een persoons-openbaring van Christus?
geen reacties
11-06-2005
Het is een bijbelse opdracht om open te staan voor kinderen tijdens het huwelijk. Houdt dit op wanneer je bijvoorbeeld a...
geen reacties
11-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis